одобрен

Справка за периода 2011-2018 г. съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.)

Уникален идентификатор:  7da67a72-9bf4-46fa-86db-32216138fbfa

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 11:30:33
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 11:31:54
  • Последно променил: reni_petrova

№ по ред

Вид на депото (Регионално или Общинско) и наименование

Община

Количество депонирани отпадъци

Размер на отчисленията по чл. 60 (лв./тон)

Постъпили в сметката на РИОСВ отчисления

Следва да постъпят в сметката на РИОСВ отчисления по чл. чл. 60 от ЗУО (лв.)

Следва да постъпят в сметката на РИОСВ отчисления по чл. 64 от ЗУО (лв.)

Обща сума на отчисленията, които следва да постъпят

Остава да постъпят по чл. 60 (лв.)

Остава да постъпят по чл. 64 (лв.)

Дължима лихва за отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7

Натрупана лихва за отчисленията по чл. 64 от ЗУО

Изразходени средства (лв.)

Депонирани количества неопасни отпадъци, за които отчисленията по чл.20 от Наредба №7 се увеличават с 15 на сто

Дължими отчисления по чл. 20, ал. 3 от Наредба №7 (лв.)

Забележки

месец количество (т) по чл. 60 от ЗУО (лв.) по чл. 64 от ЗУО (лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Регионално депо Русе 2011 76,566.88 3,5/20,25 271,171.61 229,129.74 271,171.61 229,129.74 500,301.35 2011 662,187.48
2012 138,441.78 3.50 487,733.76 786,005.28 487,733.76 786,005.28 1,273,739.04 2012 1,193,687.56
2013 203,680.78 3.50 715,110.84 1,760,478.48 715,110.84 1,760,478.48 2,475,589.32 2013 1,985,566.93
2014 271,766.08 3.50 950,108.05 3,254,812.64 950,108.05 3,254,812.64 4,204,920.69 2014 2,398,706.21
2015 339,830.68 3.50 1,182,545.64 5,157,678.08 1,182,545.64 5,157,678.08 6,340,223.72 146,857.00 2015 2,816,786.91
2016 405,282.72 3.50 1,409,396.95 7,509,254.24 1,409,396.95 7,509,254.24 8,918,651.19 495,400.10 2016 3,332,060.51
2017 472,288.96 3.50 1,642,267.14 10,205,813.28 1,642,267.14 10,205,813.28 11,848,080.42 161,868.28 2017 3,878,774.99
2018 537,686.92 3.50 1,865,644.14 13,091,285.28 1,865,644.14 14,956,929.42 205,308.00 2018 4,572,407.45
20,840,178.04
Регионално депо Ветово 2011 1,540.56 3.50 8,100.47 3,809.18 8,100.47 3,809.18 11,909.65 19,830,744.66
2012 2,488.80 3.50 11,419.31 12,343.34 11,419.31 12,343.34 23,762.65
2013 3,520.84 3.50 15,031.45 27,823.94 15,031.45 27,823.94 42,855.39
2014 4,671.80 3.50 19,059.81 53,145.06 19,059.81 53,145.06 72,204.87
2015 5,972.62 3.50 23,612.68 89,568.02 23,612.68 89,568.02 113,180.70
2016 7,162.84 3.50 27,778.45 132,415.94 27,778.45 132,415.94 160,194.39
2017 8,650.88 3.50 32,986.59 192,369.58 32,986.59 192,369.58 225,356.17
2018 10,762.44 3.5 40,377.05 287,389.78 327,766.83
3 Регионално депо Сливо поле 2011 2,987.48 3.50 13,194.47 8,472.00 13,194.47 8,472.00 21,666.47
2012 6,226.36 3.50 25,732.87 36,975.90 25,732.87 36,975.90 62,708.77
2013 9,616.84 3.50 37,599.55 87,833.10 37,599.55 87,833.10 125,432.65
2014 12,969.86 3.50 49,335.12 161,599.54 49,335.12 161,599.54 210,934.66
2015 16,484.28 3.50 61,635.59 260,003.30 61,635.59 260,003.30 321,638.89
2016 19,702.64 3.50 72,899.85 375,864.26 72,899.85 375,864.26 448,764.11
2017 23,283.98 3.50 85,434.54 519,556.34 85,434.54 519,556.34 604,990.88
2018 26,925.84 3.50 98,181.05 683,440.04 781,621.09
4 Регионално депо Иваново 2011 4,989.54 3.50 20,043.23 14,506.56 20,043.23 14,506.56 34,549.79
2012 10,057.26 3.50 37,780.25 60,116.04 37,780.25 60,116.04 97,896.29
2013 15,470.40 3.50 56,726.24 141,313.14 56,726.24 141,313.14 198,039.38
2014 20,159.90 3.50 73,139.49 244,482.14 73,139.49 244,482.14 317,621.63
2015 24,958.34 3.50 89,934.03 395,633.00 89,934.03 395,633.00 485,567.03
2016 29,176.84 3.50 104,698.78 547,499.00 104,698.78 547,499.00 652,197.78
2017 33,882.08 3.50 121,167.12 736,122.86 121,167.12 736,122.86 857,289.98
2018 38,284.86 3.50 136,576.85 934,247.96 1,070,824.81
5 Регионално депо Тутракан 2011 5,619.42 3.50 21,844.13 16,468.50 21,844.13 16,468.50 38,312.63
2012 11,226.70 3.50 41,469.61 66,934.02 41,469.61 66,934.02 108,403.63
2013 16,911.66 3.50 61,366.97 152,208.42 61,366.97 152,208.42 213,575.39
2014 22,398.02 3.50 80,569.23 272,908.34 80,569.23 272,908.34 353,477.57
2015 28,019.66 3.50 100,244.97 430,314.26 100,244.97 430,314.26 530,559.23
2016 33,370.54 3.50 118,973.05 622,945.94 118,973.05 622,945.94 741,918.99
2017 39,080.98 3.50 138,959.59 852,381.62 138,959.59 852,381.62 991,341.21
2018 44,508.44 3.50 157,955.70 1,096,617.32 1,254,573.02
6 Регионално депо Бяла 2018 1,314.10 3.50 4,599.35 59,134.50 4,599.35 59,134.50 63,733.85
7 Регионално депо Две Могили 2018 2,549.62 3.50 8,941.17 114,957.90 8,941.17 114,957.90 123,899.07
8 Регионално депо Борово 2018 1,427.36 3.50 4,995.76 64,231.20 69,226.96
9 Регионално депо Ценово 2018 513.02 3.50 1,795.57 23,085.90 24,881.47
10 Регионално депо Опака 2018 1,420.36 3.50 4,971.26 63,916.20 68,887.46
11 Регионално депо Физически и юридически лица б.о. 2011 6,060.33 3.50 21,211.17 18,180.99 21,211.17 18,180.99 39,392.16
2012 17,944.09 3.50 62,804.33 131,313.39 62,804.33 131,313.39 194,117.72
2013 26,057.67 3.50 91,201.86 258,204.39 91,201.86 258,204.39 349,406.25
2014 32,130.55 3.50 112,456.94 391,807.75 112,456.94 391,807.75 504,264.69
2015 37,533.83 3.50 131,368.42 543,099.59 131,368.42 543,099.59 674,468.01
2016 42,574.27 3.50 149,009.96 724,555.43 149,009.96 724,555.43 873,565.39
2017 48,369.89 3.50 169,294.63 960,073.01 169,294.63 960,073.01 1,129,367.64
2018 54,262.67 3.50 189,919.36 1,225,248.11 1,415,167.47
12 Регионално депо Физически и юридически лица - инертни отпадъци. 2011 32,110.86 0.00 0.00 16,055.43 0.00 16,055.43 16,055.43
2012 89,025.20 0.00 0.00 95,246.94 0.00 95,246.94 95,246.94
2013 111,778.31 0.00 0.00 436,543.59 0.00 436,543.59 436,543.59
2014 118,150.15 0.00 0.00 576,724.07 0.00 576,724.07 576,724.07
2015 118,670.63 0.00 0.00 591,297.51 0.00 591,297.51 591,297.51
2016 118,737.47 0.00 0.00 593,703.75 0.00 593,703.75 593,703.75
2017 119,173.79 0.00 0.00 611,344.29 0.00 611,344.29 611,344.29
2018 120,758.73 0.00 0.00 682,666.59 0.00 682,666.59
1 Регионално депо Русе 2011 76,566.88 3,5/20,25 271,171.61 229,129.74 271,171.61 229,129.74 500,301.35 2011 662,187.48