одобрен

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ДАРЕНИЯ ПРИ ОБЩИНА ДРАГОМАН- 2017 г.

Уникален идентификатор:  7dd54e21-d615-4414-902f-727fb5077048

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-12 14:29:34
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2019-09-12 14:29:34