одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация 2019г.

Уникален идентификатор:  7de976d4-639e-4a58-ac0b-a89584d637d0

Описание:

Регистър на обектите, въведени в експлоатация за 2019г.

бургас въведени експлоатация обекти община регистър строежи

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-08 14:17:02
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-01-08 10:33:44
  • Последно променил: ivanka_kasarova

№ по ред

Наименование на строежа

Местонахождение

Дата и година на издаване

1 Жилищна сграда с идентификатор 07079.823.515.1 по КК на гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.823.515 по КК на гр. Бургас УПИ ХIХ-515, кв. 13, кв. „Лозово“, гр. Бургас, ул. „Ястребино“ № 28 1/07.01.2019г
2 Жилищна сграда с идентификатор 07079.820.352 по КК на гр. Бургас, състояща се от първи етаж с 4 бр. гаражи и 1 бр. студио, втори, трети и четвърти етажи с общо 6 бр. апартаменти и терасовиден етаж с 1 бр. студио; Сградни ВиК отклонения ПИ с идентификатор 07079.820.352, УПИ I-350, кв. 35 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас , ул. Твърдица 24 2/11.01.2019 г.
3 Реализация на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за блок № 48 ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.602.153.1 по КК на гр. Бургас- РЗП 8 052.58 кв.м. УПИ VII-152,153, кв.21 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. ПИ идентификатори 07079.602.153 по КК на гр. Бургас 3/14.01.2018
4 Кабел ниско напрежение (НН) тип NAY2Y-J 4X95SMmm2 от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.25 по КК на гр. Бургас (ул. „Антон Иванов“ №17, кв. „Сарафово“, гр. Бургас), до ново електромерно табло тип ТЕПО (14МЧ), монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.22 по КК на гр. Бургас - УПИ V-781, кв.23 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас. кв. „Сарафово“, гр. Бургас 4/15.01.2019 г.
5 Жилищна сграда с подземен гараж и домови ВиК отклонения- IV категория ПИ с идентификатор 07079.615.295 по КК на гр. Бургас, УПИ VII-295, кв.144 по плана на ЗЦГЧ-Бургас, ул. Шейново 116-118. 5/15.01.2019г.
6 “Жилищна сграда със сградни ВиК отклонения“- сграда с идентификатор 07079.609.285.3 по КК на гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.609.285 по КККР на гр. Бургас; УПИ III-2043, кв.64, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ул. „Войнишка“ № 21. 6/16.01.2019 г.
7 Жилищна сграда с идентификатор 07079.614.408.7 по КК на гр. Бургас със сградни ВиК отклонения - състояща се от сутерен с 18 /осемнадесет/ бр. склада и техническо помещение; приземен етаж с 5 /пет/ бр. гаражa, 2 /две/ бр. ателиета и общо помещение; първи жилищен етаж 2 2 /два/ бр. апартаменти, 1 /един/ бр. студио и работните помещения на ателиетата разположени на приземния етаж; 11 /единадесет/ бр. апартаменти на втори, трети и четвърти жилищен етажи; пети – терасовиден етаж с 1 /един/ бр. апартамент и 1 /един/ бр. студио УПИ VIII-408, кв. 35, ж.к. “Възраждане“, ПИ 07079.614.408, ул. Ивайло 40-42, гр. Бургас 7/17.01.2019 г.
8 Офис с идентификатор 07079.607.193.3 по КК на гр. Бургас -допълващо застрояване УПИ VI-195, кв. 17, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, ул. Карлово 26 8/18.01.2019 г.
9 Реконструкция на покрива на банята на апартамент с идентификатор 07079.609.5.5.10 по КК на гр. Бургас в ПИ с идентификатор 07079.609.5.5 по КК на гр. Бургас, УПИ ХII-1381,1382, кв.101 по плана на ЦГЧ-Бургас, ул. Средна гора №4. 9/18.01.2019 г.
10 Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.607.31.1.56 по КК на гр. Бургас в търговски обект в бл.31-сграда с идентификатор 07079.607.31.1 по КК на гр. Бургас в ПИ с идентификатор 07079.607.31 по КК на гр. Бургас, УПИ V, кв.19 по плана на ж.к. Лазур, Бургас ж.к. Лазур, бл.31,вх.3,ет.1,ап.3. 10/18.01.2019 г.
11 Вътрешно преустройство на съществуващи помещения в сутерена на сграда с идентификатори 07079.6.1382.23, 07079.6.1382.24 и 07079.6.1382.25 за обособяване на стрелбище от закрит тип ПИ 07079.6.1382 по КК на гр. Бургас, местност „Кайлъшка могила“, землище на кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, кв.48, УПИ 1-2,1382 по плана на ЮИЗ площадка на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас 11/24.01.2019 г.
12 Жилищни сгради – етапно строителство;Първи етап: Жилищна сграда дясна част /изток/ - сграда с идентификатор 07079.705.1335.1 по Кк на кв. Банево, гр. Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.705.1335 по КК на кв. Банево, гр. Бургас, УПИ XX, кв. 53 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. „Свобода“ № 56 В, Община Бургас 12/28.01.2019 г.
13 Пристройка, надстройка и преустройство на подпокривно пространство на жилищна сграда ПИ с идентификатор 07079.702.167 по КК на гр. Бургас, УПИ XVI-167, кв. 34 по плана на кв. Ветрен гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Чавдар № 29 13/28.01.2019
14 Допълващо застрояване-гараж и складово помещение- ЗП-50 кв.м. ПИ с идентификатор 07079.702.167 по КК на гр. Бургас, УПИ XVI-167, кв. 34 по плана на кв. Ветрен гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Чавдар № 29 14/28.01.2019
15 Вътрешно преустройство на търговски обект с идентификатор 07079.613.297.1.2 в гараж в партера на жилищна сграда ПИ с идентификатор 07079.613.297 по КК на гр. Бургас, УПИ XVII-511, кв. 184 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. Гладстон 9 15/31.01.2019 г.
16 Разделяне на апартамент с идентификатор 07079.614.131.1,3 на две самостоятелни жилища №3а и №3б - IV категория УПИ I, кв.46 по плана на ж.к. Възраждане, гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.614.131 по КК на гр. Бургас, ул. Дебелт №16, вх.1,ет.2,ап.3. 16/04.02.2019
17 Жилищни сгради с домови отклонения, Първи етап: Подобект -Къща 3 с идентификатор 07079.820.1099.1, Втори етап: подобект - къща 407079.820.1099.2 ПИ 07079.820.1099, УПИ LXXI-1099, кв. 80, м. „Овошкте“, кв. Сарафово, гр. Бургас, ул. Крайморска 5А и 5Б 17/11.02.2019 г.
18 Фабрика за производство на храни в УПИ X-411, кв.44 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, ЗП-2217кв.м.; РЗП-3717 кв.м.- IV категория ПИ с идентификатор 07079.605.411 по КК на гр. Бургас; УПИ X-411, кв.44 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас 18/11.02.2019
19 Жилищна сграда „А“, домови ВиК и ЕЛ връзки ПИ с идентификатор 07079.830.276 по КК на гр. Бургас, УПИ III-299, кв.2 по плана на кв. Крайморие, Бургас, ул. Вълнолом 14 19/13.02.2019
20 Изграждане на основна тръбна мрежа на кабелни оператори в кв. 127, кв. 128, кв. 129 и кв. 130 по плана на Районен център на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, L=810 м. Районен център на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас 20/14.02.2019 г.
21 Разширение на ресторант – пицария „ЛА ТОСКАНА“ с идентификатор 07079.607.161.8.42 чрез обединяване на съществуващо заведение за хранене – пицария с с идентификатор 07079.607.161.8.26 и съществуващ магазин за хранителни стоки с идентификатор 07079.607.161.8.25 в съществуваща жилищна сграда с идентификатор 07079.607.161.8 ПИ с идентификатор 07079.607.161 по КККР на гр. Бургас, УПИ II в кв. 15 по плана на к-с „Лазур“, гр. Бургас, блок № 156, ет. 0, Община Бургас, Област Бургас 21/14.02.2019 г.
22 Пристройка към жилищна сграда –V категория УПИ IX-19, кв.1, по плана на с. Братово, Община Бургас 22/14.02.2019
23 Жилищна сграда - V категория УПИ IV-917, кв. 85, кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул. Младост 5 23/14.02.2019
24 Промяна предназначението на „Експедиционен склад 1“ и „Експедиционен склад 2“ /за негорими материали/ в складове за горими материали 1 и 2 - обекти с идентификатори 07079.604.20.4 и 07079.604.20.5 по КК на гр. Бургас и въвеждане на допълнителни мерки по пожарна безопасност V категория ПИ с идентификатор 07079.604.20 по КК на гр. Бургас, УПИ XXXIV-20, кв.13 по плана на ПЗ „Север“- гр. Бургас 24/15.02.2019 г.
25 Православен храм „Света Тройца“- V категория УПИ XVII, кв.37 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.1334 по КК на гр. Бургас 25/20.02.2019
26 Складова база с автосервиз, домови ВиК отклонения и ажурна ограда УПИ XIII-10, масив 143, местност „Мадика“, з-ще на гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.3.2176 26/22.02.2019 г.
27 Ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с ид. 07079.671.600 по КК на гр. Бургас – УПИ II-560, кв.184 по плана на зона „Д“, ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас: Кабел ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4x185SMmm2 от съществуващ КРШ, монтиран на границата на УПИ VIII-367, кв.184 по плана на зона „Д“, ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас, до ново електромерно ел. табло тип ТЕПО (1М2ТЧ), монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.671.600 по КК на гр. Бургас- V категория ПИ с идентификатор 07079.671.600 по КК на гр. Бургас, зона „Д“, ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас 27/22.02.2019 г.
28 Жилищна сграда ЗП и РЗП 202.65кв.м. УПИ XV-336,кв.23 по плана на гр. Българово, Община Бургас. 28/27.02.2019
29 Жилищна сграда с идентификатор 07079.613.243.2 УПИ IV-476, кв.173 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.243 по КК на гр. Бургас, ул. Цар Асен 19 29/01.03.2019 г.
30 Преустройство и ремонт на сграда с ид. 07079.701.75.4 в пивоварна и ЗОХ тип “Бирария“ УПИ I, кв.8 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас 30/06.03.2019 г.
31 Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.651.234.4.29 (Магазин №2) в Банков офис с площ 111,13 M2 и монтаж на светеща рекламна табела на фасадата на сградата пред обекта УПИ 1-60, кв 1А по плана на ж.р. Меден Рудник, Зона „А ”, гр. Бургас, в сграда с идентификатор 07079.651.234.4, с адмиинистративен адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, блок № 258, вход А, ет. 0 31/06.03.2019 г.
32 Вътрешно преустройство на магазин с идентификатор 07079.602.217.1.661 по КК на гр. Бургас в два магазина за авточасти“,- РЗП 181 кв.м.- IV категория ПИ 07079.602.217 по КК на гр. Бургас, УПИ XVI-217,’218, кв.15,ж.к. Славейков, бл.55,вх.5-6, партер, гр. Бургас 32/06.03.2019
33 Апартамент хотел със сградни ВиК и ЕЛ отклонения- IV категория ПИ с идентификатор 07079.610.445 по КК на гр. Бургас, УПИ IX-1476, кв.77 по плана на ЦГЧ-Бургас, ул. Александровска59- към ул. Тутракан. 33/08.03.2019
34 Кабел ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4x185 mm2 от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ, на границата на ПИ е идентификатори 47202.501.400 по КК на с. Маринка, Община Бургас) до ново електромерно табло, тип ТЕПО (1М2ТЧ), монтирано на границата на УПИ IV-20227, кв.65 по плана на с. Маринка, Община Бургас - ПИ с идентификатор 47202.501.372 по КК на с. Маринка. V категория с. Маринка, Община Бургас 34/12.03.3.2019 г.
35 Жилищна сграда с обособени две еднофамилни жилища и домови отклонения ПИ с идентификатор 07079.820.1028 по КК на гр. Бургас, УПИ XL-53, кв.80 по плана на кв. ”Сарафово”, гр. Бургас (местност „Овошките“, бивша местност „Манаф хенде“ бивш м. 14), с административен адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Морска звезда“ №, № 8А и 8Б, Община Бургас, Област Бургас 35/12.03.3.2019 г.
36 Складова база за промишлени стоки – етапно строителство: І - етап: секция „1“, секция „2“ – ЗП – 2340,70 кв.м.; РЗП – 2340,70 кв.м.; ІІ етап: секция „3“– ЗП – 1061,96 кв.м.; РЗП – 1061,96 кв.м.“ Първи етап- Секция 1 с идентификатор 07079.4.991.1 и Секция 2 с идентификатор 07079.4.991.2 УПИ VIII-991, масив 23, м. „Под село“, з-ще кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.4.991 по КК на гр. Бургас 36/12.03.2019 г.
37 Еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07079.820.1018.1 по КК на гр. Бургас и домови отклонения УПИ VI-31, кв. 73, кв. „Сарафово“, гр. Бургас 9бивш масив 15 в бивша местност „Манастирското“), ПИ с идентификатор 07079.820.1018 37/12.03.2019 г.
38 Пристройка и надстройка на жилищна сграда с идентификатор 07079.655.62.2 по КК на гр. Бургас УПИ V-933, кв. 62 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, зона „Г“, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, на ж.к. „Меден Рудник“, ул. Ален мак 32 38/15.03.2019 г.
39 Игрална зала с хазартни игрални автомати – вътрешно преустройство на офис с идент. 07079.612.57.1.15, разположен в партера и сутерена на съществуваща жилищна сграда ПИ с идентификатор 07079.612.57 по КК на гр. Бургас, УПИ XIV-3434, кв.145 по плана на ЦГЧ-Бургас, ул. Македония №21А 39/15.03.2019 г.
40 Преустройство на южна тераса в стая на втори етаж в съществуваща вилна сграда V категория УПИ III-509,510, кв.26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас 40/18.03.2019 г.
41 Жилищна сграда с апартаменти за гости – вътрешно преустройство на съществуваща жилищна сграда УПИ II-1797, кв.130 по плана на кв. Черно море-Рудник, ул. Васил Коларов 11, гр. Бургас 41/18.03.2019 г.
42 Две жилищни сгради на два етажа V категория УПИ IV-159, кв.27 по плана на с. Маринка, ул. Тодор Грудов 6 42/18.03.2019 г.
43 Жилищна сграда с идентификатор 07079.826.102.1 по КК на гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.826.102, УПИ VI-684, кв. 79, кв. Долно езерово, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул. Рожен 3 43/18.03.2019 г.
44 Кабели ниско напрежение (НН) (2 броя), тип NAY2Y-J 4x185 SM MM2 от ТНН на БКТП 2x800 kVA (ТП „10Е“) в ПИ с идентификатор 07079.651.288 по КК на гр. Бургас (УПИ I- 37, кв.128 по плана на жк „М.Рудник“, гр. Бургас), до нови електромерни табла (2 броя), монтирани в ПИ с идентификатор 07079.651.287 по КК на гр. Бургас (УПИ II-33, кв.126 по плана на жк „М.Рудник“, гр. Бургас) жк „М.Рудник“, гр. Бургас 44/19.03.2019 г.
45 Бистро V категория ПИ с идентификатор 07079.602.594 по КК на гр. Бургас, УПИ XI-343, кв.45 по плана на ж.к. Славейков гр. Бургас 45/19.03.2019 г.
46 Еднофамилна жилищна сграда ПИ с идентификатор 07079.820.606, УПИ ХVIII-404, кв.54, кв. Сарафово, гр. Бургас 46/19.03.2019 г.
47 Жилищна сграда с идентификатор 07079.614.90.7 по КК на гр. Бургас и външни ВиК връзки, състояща се от партер с 1 /един/ бр. офис, 1 /един/ бр. склад, 2 /два/ бр. двойни гаражи, 1 /един/ бр. единичен преходен гараж през който се достига до паркомясто на ниво терен от южната страна, 8 /осем/ бр. жилища и 1 /един/ бр. ателие в жилищните и подпокривен етажи ПИ с идентификатор 07079.614.90 по КК на гр. Бургас, УПИ I-5881,5882, кв. 40, к-с „Възраждане“, гр. Бургас, ул. „Ал. Велики“№68-А, гр. Бургас 47/20.03.2019 г.
48 Кабел ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4X185SMMM2 ОТ съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ, до ТП „701“) монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.682 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“ - гр. Бургас, до ново електромерно табло тип ТЕПО (20М2ТЧ) монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.680 по КК на гр. Бургас (УПИ II, кв.58 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас) ПИ с идентификатор 07079.820.914 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“, гр. Бургас 48/22.03.2019 г.
49 Надстройка с един етаж на жилищна сграда с идентификатор 07079.702.256.1 по КК на гр. Бургас, със ЗП+100,1 кв.м. ПИ с идентификатор 07079.702.256 по КК на гр. Бургас, УПИ XV-256, кв. 23, кв. Ветрен, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Божур 9 49/22.03.2019 г.
50 “Реализация на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за блок № 60, ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.501.60.1 по КК на гр. Бургас в УПИ I – 60, 122, кв. 8 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас“ с РЗП = 7220,72 кв.м.“ УПИ I – 60, 122, кв. 8 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас 50/25.03.2019 г.
51 Пристройка и надстройка на жилищна сграда, РЗП=163,33 кв.м., с идентификатор 07079.705.856.2 по КК на гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.705.856 по КК на гр. Бургас, УПИ V-586, кв. 64,кв. „Банево“, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, кв. „Банево“, ул. Кокиче 5 51/25.03.2019 г.
52 Гараж- в УПИ VII-1578, кв. 143,кв. „Черно море“, гр. Бургас-V категория УПИ VII-1578, кв. 143,кв. „Черно море“, гр. Бургас 52/25.03.2019
53 Жилищна сграда с идентификатор 07079.702.924.1 по КК на гр. Бургас УПИ XV-580, кв.54 по плана на кв. „Ветрен“, гр. Бургас, с административен адрес: ул. „Българка“ №20А, кв. „Ветрен“, гр. Бургас 53/29.03.2019
54 Агроаптека – вътрешно преустройство на търговски обект с ид. 07079.620.310.1.13 в партера на жилищна сграда ПИ с идентификатор 07079.620.310 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. Шар планина №34 54/29.03.2019
55 Търговско-обслужващ комплекс за селскостопанска техника с офиси, шоурум, сервиз и охрана - IV категория УПИ ХII-333, кв.78, местност „Вая Кайряк“ землище на гр. Българово, община Бургас 55/29.03.2019
56 Административна сграда-Кметство,Библиотека, Многофункционална зала,лекарски кабинет и склад инвертар-V категория УПИ IV-93, кв.14 по плана на с. Драганово, Община Бургас 56/29.03.2019