одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Болярово за учебната 2020/2021 година

Уникален идентификатор:  7e676ac3-1497-4e03-961a-a44458a1e347

Описание:

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Болярово за учебната 2020/2021 година

образование план-прием Ямбол 2020/2021

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-09 15:02:38
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2020-04-09 16:26:56
  • Последно променил: donka_ivanova

Община

Населено място

Наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой паралелки

Брой ученици

Интензивно изучаван чужд език

Разширено изучаван чужд език

Без интензивно и без разширено изучаван чужд език

Начин на балообразуване

Първи профили ращ предмет

Втори профилиращ предмет

Трети профилиращ предмет

Четвърти профили ращ предмет

Болярово гр. Болярово Средно училище "Д-р Петър Берон" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ) Предприемачество ИТ ГИ