одобрен

Регистър на спортните клубове на територията на Община Угърчин

Уникален идентификатор:  7ee87f2e-d9e4-44f8-be9b-1845a256843f

Описание:

Регистър на спортните клубове на територията на Община Угърчин

спорт

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-04-23 08:45:57
  • Създаден от: dimitar_dimitrov_ugarchin
  • Последна промяна: 2018-10-13 13:05:40
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИОТРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
№ по ред наименование на клуба вид спортна дейност адрес, телефон, email
1 Хандбален клуб " Угърчин " Хандбал пл. " Петър Балевски" № 3
2 Сдружение футболен клуб " Успех " Футбол ул. "Васил Левски" № 123