одобрен

Регистър на социалните услуги изпълнявани по проекти

Уникален идентификатор:  7f0ec3e2-2077-4460-8d3e-c81d7fe3384d

социални услуги

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 13:37:51
  • Създаден от: todor_marinov_tonkov
  • Последна промяна: 2019-04-02 11:03:07
  • Последно променил: todor_marinov_tonkov

№ по ред

Наименование на услугата

Контакти

1 Личен асистент 5140 гр. Лясковец ул. "Младост" 2
2 Социален асистент 5140 гр. Лясковец ул. "Младост" 2
3 Домашен помощник 5140 гр. Лясковец ул. "Младост" 2
4 Осигураване на топъл обяд в Община Лясковец 5140 гр. Лясковец пл. "Възраждане" 1 тел.: 0619 22055
5 Мобилен център за интегрирани социални услуги 5140 гр. Лясковец ул. "Никола Козлев" 76 тел.: 0619 24625
6 Лаборатория за социални новации 5140 гр. Лясковец ул. "Никола Козлев" 76 тел.: 0619 24625