одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Уникален идентификатор:  7f2ef021-5fe3-4590-8c43-21392f8fea0d

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2021-02-12 14:12:45
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2021-02-12 14:12:45