одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМРИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  7f594d25-464f-4fa3-8ac7-23a21fa0172c

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 11:29:45
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:29:45

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
μg/m³ 50 µg/m3
1 2 3 4 5 6
АИС 36,2 -
01.9.2019 г.
"Възраждане" Русе
    02.9.2019 г. 37,9 -
    03.9.2019 г. 42,5 -
    04.9.2019 г. 47,8 -
    05.9.2019 г. 23,2 -
    06.9.2019 г. 26,0 -
    07.9.2019 г. 37,2 -
    08.9.2019 г. 33,5 -
    09.9.2019 г. 33,3 -
    10.9.2019 г. 41,5 -
    11.9.2019 г. 45,6 -
    12.9.2019 г. 53,2 1,064
    13.9.2019 г. 52,0 1,039
    14.9.2019 г. 58,9 1,179
    15.9.2019 г. 31,7 -
    16.9.2019 г. 49,9 -
    17.9.2019 г. 57,1 1,142
    18.9.2019 г. 57,8 1,156
    19.9.2019 г. 38,6 -
    20.9.2019 г. 27,5 -
    21.9.2019 г. 22,1 -
    22.9.2019 г. 30,1 -
    23.9.2019 г. 46,1 -
    24.9.2019 г. 47,5 -
    25.9.2019 г. 21,6 -
    26.9.2019 г. 27,7 -
    27.9.2019 г. 20,1 -
    28.9.2019 г. 40,8 -
29.9.2019 г. 34,9 -
30.9.2019 г. 45,2 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 258
Брой регистрирани превишения през месеца: 5
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 24
Средномесечна концентрация: 38,92
Времеви обхват: 94,5%
ДОАС с-ма 24,1 -
01.9.2019 г.
"Профсъюзи" Силистра
    02.9.2019 г. 21,6 -
    03.9.2019 г. 26,5 -
    04.9.2019 г. 28,8 -
    05.9.2019 г. 8,5 -
    06.9.2019 г. 18,5 -
    07.9.2019 г. 30,1 -
    08.9.2019 г. 26,3 -
    09.9.2019 г. 22,5 -
    10.9.2019 г. 28,0 -
    11.9.2019 г. 35,0 -
    12.9.2019 г. 37,7 -
13.9.2019 г. 38,5 -
    14.9.2019 г. 41,0 -
    15.9.2019 г. 12,6 -
    16.9.2019 г. 35,3 -
    17.9.2019 г. 9,2 -
    18.9.2019 г. 48,1 -
    19.9.2019 г. 25,4 -
    20.9.2019 г. 16,6 -
    21.9.2019 г. 15,6 -
    22.9.2019 г. 7,8 -
    23.9.2019 г. 17,8 -
    24.9.2019 г. 8,0 -
    25.9.2019 г. 10,6 -
    26.9.2019 г. 8,4 -
    27.9.2019 г. 10,2 -
28.9.2019 г. 16,5 -
29.9.2019 г. 22,5 -
30.9.2019 г. 28,4 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 268
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5
Средномесечна концентрация: 22,67
Времеви обхват: 98,2%