одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 16.03.2020

Уникален идентификатор:  7fd082a9-f30b-4a5c-a148-e6e41dbf838b

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-17 07:50:26
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-03-17 07:50:26

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 125 137995.41
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 490.23
10 xxxx Издръжка 354 253745.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11 21823
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8849.23
88 xxxx Средства на разпореждане 283 31591.79
Общо:  775 454494.74
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29 66650
10 xxxx Издръжка 17 67389.88
Общо:  46 134039.88
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 970
88 xxxx Средства на разпореждане 29 2488
Общо:  31 3458
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19 5476.72
10 xxxx Издръжка 3 8897.46
Общо:  22 14374.18
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 20
Общо:  1 20
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 2510
10 xxxx Издръжка 2 14.33
88 xxxx Средства на разпореждане 200 16519
Общо:  211 19043.33
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 902.5
88 xxxx Средства на разпореждане 9 125
Общо:  20 1027.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 734.53
88 xxxx Средства на разпореждане 11 987
Общо:  15 1721.53
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 510.74
Общо:  6 510.74
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 598.12
Общо:  5 598.12
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 200
Общо:  1 200
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 343
Общо:  1 343
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 3840
10 xxxx Издръжка 19 6049.68
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1051.26
Общо:  25 10940.94
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 8279.13
88 xxxx Средства на разпореждане 1 112.44
Общо:  17 8391.57
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 6740
10 xxxx Издръжка 15 7570.35
88 xxxx Средства на разпореждане 9 2102.44
Общо:  42 16412.79
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 796.45
10 xxxx Издръжка 12 30943.72
Общо:  35 31740.17
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4550
10 xxxx Издръжка 8 2347.41
Общо:  9 6897.41
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 5122.62
88 xxxx Средства на разпореждане 11 2464.54
Общо:  20 7587.16
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2110.13
88 xxxx Средства на разпореждане 1 220.79
Общо:  4 2330.92
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 861.84
Общо:  9 861.84
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 4217.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 9760
Общо:  12 13977.39
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 1523.21
Общо:  12 1523.21
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3520
10 xxxx Издръжка 5 620.12
Общо:  6 4140.12
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1757.28
Общо:  6 1757.28
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1220
Общо:  1 1220
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 3771.55
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1707.75
Общо:  13 5479.3
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 9540
10 xxxx Издръжка 22 11126.97
Общо:  23 20666.97
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 1291.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3063
Общо:  14 4354.09
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5250
10 xxxx Издръжка 5 817.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8849.23
88 xxxx Средства на разпореждане 1 82.79
Общо:  8 14999.49
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1630
10 xxxx Издръжка 2 424
Общо:  6 2054
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1162.24
10 xxxx Издръжка 18 5634.79
Общо:  20 6797.03
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4350
10 xxxx Издръжка 1 530
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 270
88 xxxx Средства на разпореждане 1 280
Общо:  5 5430
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 265.59
Общо:  3 265.59
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 2850
10 xxxx Издръжка 14 19373.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 7510
Общо:  21 29733.36
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 17257.84
Общо:  18 17257.84
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 490.23
10 xxxx Издръжка 12 9962.92
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2316.21
Общо:  16 12769.36
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 3900.08
Общо:  15 3900.08
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6000
10 xxxx Издръжка 11 14103.26
Общо:  12 20103.26
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3020
10 xxxx Издръжка 3 1174.4
Общо:  4 4194.4
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1114.57
Общо:  2 1114.57
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 314.71
Общо:  3 314.71
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1432
Общо:  2 1432
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4310
10 xxxx Издръжка 4 903.41
Общо:  5 5213.41
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3700
10 xxxx Издръжка 5 610.6
Общо:  6 4310.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 153.91
Общо:  2 153.91
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 87.86
Общо:  1 87.86
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 30
Общо:  1 30
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 90
Общо:  1 90
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 2100
Общо:  5 2100
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1804.8
Общо:  1 1804.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 4937.94
Общо:  2 4937.94
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1063.54
Общо:  7 1063.54
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 719.55
Общо:  2 719.55