одобрен

Регистър на заявленията и решения за достъп до обществена информация 2018г.

Уникален идентификатор:  7fe3726c-7b67-4172-a7e8-dd74610b4d91

Описание:

Регистър по чл. 25, ал. 3 от ЗДОИ на заявленията и издадените решения за достъп до обществена информация 2018г.

"достъп до обществена информация"

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 13:33:27
  • Създаден от: lyuben_petkov_stoyanov
  • Последна промяна: 2019-04-11 13:33:27

№ заявление

Вх. № в общия регистър

Заявител

Изискана информация

№ решение

Забележка

1/07.02.2018г. Фондация „Програма Достъп до информация” - София постъпили заявления за достъп до обществена информация в ОД- Плевен през 2017г., направените откази и причините за това 1/20.02.2018г. *предоставен достъп
2/28.03.2018г. СНЦ “Национална асоциация на земеделските арендатори” – Плевен кординати на земеделски производители, стопанисващи над 500 дка земеделска земя в област Плевен 2/05.04.2018г. *отказ
3/27.04.2018г. Фондация “ИнтелиАгро” - София заявените в анкетните карти на земеделските производители от област Плевен площи за стопанската 2017/2018г. с медицински и ароматни и многогодишни медицински и ароматни култури 3/30.05.2018г. *предоставен достъп, след уточнение по чл. 29, ал.1
4/10.07.2018г. “Рен Груп България” ООД - Пловдив засети площи в област Плевен, за стопанската 2017/2018г., по общини и населени места за следните култури: нахут, слънчоглед, царевица, боб, кориандър, пшеница, ръж, спелта, лимец, просо, зелен грах, жълт грах, рапица и тритикале 4/16.07.2018г. *предоставен достъп