непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  7fed19b8-2216-4a6d-afc5-c447b419eb6b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 10:00:09
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-02 10:00:09
Няма информация за показване