одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Смолян

Уникален идентификатор:  80355889-e876-483c-a02b-79e3c742586d

здравеопазване обекти с обществено предназначение

Текуща версия: 9

Показвана версия: 9

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 11:31:51
  • Създаден от: rzi-smolyan
  • Последна промяна: 2020-04-28 14:27:01
  • Последно променил: rzi-smolyan
записа на страница

Индивидуален регистрационен номер на обекта

Дата на регистрацията

Наименование на обекта / Брой и вид на транспортните средства/

Адрес /на обекта или на местодомуването на транспортните средства/

Община /Район/

Видове дейности които ще се извършват /в обекта или с транспортните средства/

Дата на заличаване на регистрацията

Номер на заповед за заличаване на регистрацията

Основание за заличаване

Промени в колони 1-13

Забележки по вписаните обстоятелства

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15
2116000001 03.05.2005г. Фризьорски салон Чепеларе УПИ ХVІІ кв.48 _ Чепеларе бръснаро-фризьорски услуги 26. 06. 2009г. 2888/ 26.06. 2009г. по искане на лицето
2116000002 03.05.2005г. Фризьорски салон Чепеларе Беломорска 42 Чепеларе бръснаро-фризьорски услуги 30. 07. 2009г. 3571/ 30.07. 2009г. прекратяване дейността
2116000003 03.05.2005г. Фризьорски салон Смолян Първи май 38 Смолян бръснаро-фризьорски услуги 16. 02. 2012г. 707 по искане на лицето смяна на фирма
2116000004 03.05.2005г. Фризьорски салон Златоград Ст. Стам-болов 47 Златоград бръснаро-фризьорски услуги _ _ _
2116000005 03.05.2005г. Фризьоро-козметичен салон Златоград България 114 Златоград бръснаро-фризьорски услуги _ _
********** 03.05.2005г. Козметичен салон Смолян България 19 Смолян козметични услуги 26. 02. 2019г. РД-882-14/ 26.02.2019г. по искане на лицето
2108000007 03.05.2005г. Хотел Чепеларе К.П.Войвода 6 Чепеларе временно настаня-ване 05. 01. 2010г. 38 прекратяване дейността
2108000008 03.05.2005г. Хотел Смолян България 69 Смолян временно настаняване _ _ _
2108000009 03.05.2005г. Хотел Смолян Средногорец 1 Смолян временно настаняване 16. 02. 2016г 493 по искане на лицето
2108000010 03.05.2005г. Хотел "Мургавец" Пампорово Чепеларе временно настаняване 11. 12. 2014г N2108000646 Заведен е регистъра на РЗИ смяна на фирма
2108000011 03.05.2005г. Хотел Смолян Първи май 47 Смолян временно настаняване _ _ _
2108000012 03.05.2005г. Хотел Пампорово м.Райковски ливади _ Чепеларе временно настаняване _ _ _
2114000013 03.05.2005г. Интернет зала Чепеларе Васил Дечев 24 Чепеларе компютър-ни игри и интернет услуги 24. 04. 2007г. 1672 прекратяване дейността
2114000014 03.05.2005г. Интернет зала Смолян Училищна 3 Смолян компютърни игри и интернет услуги 10. 09. 2007г. 3718/ 10.09. 2007г. прекратяване дейността
2117000015 03.05.2005г. Обществена пералня Смолян Миньорска 3 Смолян пране на бельо _ _ _
2105000016 03.05.2005г. Плувен басейн Пампорово х-л Мургавец _ Смолян плуване къпане отдих 11. 12. 2014г N2105000647 Заведен е регистъра на РЗИ смяна на фирма
********** 13.05.2005г. Козметичен салон Смолян Родопи 7 Смолян козметични услуги 27. 06. 2017г. 1695 по искане на лицето
2116000018 13.05.2005г. Фризьорски салон Смолян Училищна 1 Смолян бръснаро-фризьорски услуги _ _ _
2116000019 13.05.2005г. Фризьорски салон Смолян Пейо Яворов 1 Смолян бръснаро-фризьорски услуги _ _ _
2116000020 13.05.2005г. Фризьорски салон Смолян Родопи 75 Смолян бръснаро-фризьорски услуги _ _ _
2116000021 13.05.2005г. Фризьорски салон Смолян Родопи 47 Смолян бръснаро-фризьорски услуги 27. 06. 2017г. 1696 по искане на лицето
2116000022 13.05.2005г. Фризьорски салон Смолян Родопи 7 Смолян бръснаро-фризьорски услуги _ _ _
2116000023 13.05.2005г. Фризьорски салон Смолян Родопи 103а Смолян бръснаро-фризьорски услуги 30. 07. 2012г. 2456 прекратяване дейността смянана фирма