одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци през 2017 г.

Уникален идентификатор:  80392b53-bb56-40ef-8445-d4d9608cf054

Описание:

актуална към м. юли 2017 г.

битови отпадъци

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-26 09:10:54
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2018-10-15 19:03:20
  • Последно променил: migrate_data

ИНФОРМАЦИЯ

за предадени за оползотворяване отпадъци към м. юли 2017 г.
I II III IV
Месец Общо количество отпадъци, извозени до сепарираща инсталация От жълти контейнери 15 01 06 От зелени контейнери 15 01 07 Количество рециклируеми отпадъци от опаковки по материали Хартия 19 12 01 Пластмаси 19 12 04 Стъкло 19 12 05 Количества нерециклируеми отпадъци след сортиране 19 12 12
HDPE (Б) LDPE PET
тон тон тон тон тон тон тон тон тон тон
Януари 13.740 10.340 3.400 4.840 0.921 0.090 0.148 0.281 3.400 8.900
Февруари 15.820 15.820 0.000 2.160 1.382 0.134 0.222 0.422 0.000 13.660
Март 15.540 15.540 0.000 2.761 1.767 0.171 0.285 0.538 0.000 12.779
Април 17.260 15.260 2.000 4.060 1.318 0.128 0.212 0.402 2.000 13.200
Май 17.360 17.360 0.000 2.801 1.793 0.173 0.288 0.547 0.000 14.559
Юни 12.800 12.800 0.000 2.081 1.332 0.129 0.215 0.405 0.000 10.719
Юли 11.780 3.920 7.860 8.680 0.525 0.051 0.084 0.160 7.860 3.100
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
ОБЩО 104.300 91.040 13.260 27.383 9.038 0.876 1.454 2.755 13.260 76.917
Данните са систематизирани на база месечни актове изготвени от фирмата подизпълнител за района - КМД ЕООД.
Данните са систематизирани на база месечни актове изготвени от фирмата подизпълнител за района - КМД ЕООД.