одобрен

SEBRA_19.06.20

Уникален идентификатор:  808e2d45-b4d9-464a-962d-6b8e51d5eaa6

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:26:27
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:26:27

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2705
10 xxxx Издръжка 264 89504.83
18 xxxx Други разходи 8 3044.53
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 1600000
88 xxxx Средства на разпореждане 14 2006.96
Общо: 288 1697261.32
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 1600000
Общо: 1 1600000
ОДЗГ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2675.45
Общо: 8 2675.45
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2000
Общо: 1 2000
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 290.76
Общо: 2 290.76
О Д З Г ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2991.93
Общо: 5 2991.93
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 160
Общо: 3 160
ОДЗГ Плевен ( 0220150002 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 37.36
Общо: 1 37.36
ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10.8
Общо: 1 10.8
ОДЗГ Сливен ( 0220200000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 850.23
Общо: 2 850.23
ОДЗГ Шумен ( 0220270008 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 872.41
18 xxxx Други разходи 8 3044.53
Общо: 12 3916.94
ИАГ ( 022100**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 47 19982.94
Общо: 47 19982.94
БАБХ ( 022250**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 161 39823.45
Общо: 161 39823.45
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 5028.4
Общо: 9 5028.4
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2705
10 xxxx Издръжка 7 9154.77
Общо: 8 11859.77
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2158.46
Общо: 4 2158.46
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 14 2006.96
Общо: 14 2006.96
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1610.11
Общо: 4 1610.11
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1326.52
Общо: 3 1326.52
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2.86
Общо: 1 2.86
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 528.38
Общо: 1 528.38
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )