одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и стъкло

Уникален идентификатор:  80b06310-7c8f-4621-8204-6050664f7347

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 18:18:57
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 18:18:57