одобрен

Списък на училища, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО за уч. 2021/22 г.

Уникален идентификатор:  80cb56e7-48cb-4cfc-bb09-e1e95824d9b6

регистър руо РЦПППО Сливен училища ЦПЛР ЦСОП РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-12-10 15:17:04
  • Създаден от: didi.dyakova
  • Последна промяна: 2021-12-10 15:17:04

Област

Община

Населено място

Име на училище/ЦПЛР/СОЗ

Код по НЕИСПУО

Вид по чл. 37-39, чл. 44-45 и чл. 48-50 от ЗПУО

Вид по чл. 35-36, чл.49 ал.7 и чл. 50 ал. 4 от ЗПУО

Сливен Котел с. Мокрен ОУ "Христо Ботев" 2000209 неспециализирано, основно общинско
Сливен Котел с. Градец ОУ " Капитан Петър Пармаков" 2000206 неспециализирано, основно общинско
Сливен Котел с. Кипилово ОУ "Свети свети Кирил и Методий" 2000208 неспециализирано, основно общинско
Сливен Котел гр. Котел СУ "Георги .С. Раковски" 2000201 неспециализирано, средно общинско
Сливен Котел гр. Котел НУФИ "Филип Кутев" 2902201 специализирано, училище по изкуствата държавно
Сливен Котел с. Пъдарево ОУ "Георги С. Раковски" 2000212 неспециализирано, основно общинско
Сливен Котел с. Стрелци ОУ "Димитър Камбуров" 2000204 неспециализирано, основно общинско
Сливен Котел с. Тича ОУ "Христо Ботев" 2000205 неспециализирано, основно общинско
Сливен Котел с. Филаретово ОУ "Д-р Петър Берон" 2000213 неспециализирано, основно общинско
Сливен Котел с. Ябланово ОУ "Никола Й. Вапцаров" 2000214 неспециализирано, основно общинско
Сливен Котел гр. Котел Център за подкрепа за личностно развитие 2000218 център за подкрепа за личностно развитие, чл. 49 ал.1 т.1 от ЗПУО общинско
Сливен Н.Загора с. Баня ОУ "Злати Терзиев" 2000310 неспециализирано, основно общинско
Сливен Н.Загора с. Караново НУ "Д-р Петър Берон" 2000313 неспециализирано, начално общинско
Сливен Н.Загора с. Коньово ОУ "Свети свети Кирил и Методий" 2000314 неспециализирано, основно общинско
Сливен Н.Загора с. Кортен ОУ "Петко Р. Славейков" 2000315 неспециализирано, основно общинско
Сливен Н.Загора с. Любенова махала ОУ "Иларион Макариополски" 2000316 неспециализирано, основно общинско
Сливен Н.Загора Нова Загора НУ "Свети Паисий Хилендарски" 2000301 неспециализирано, начално общинско
Сливен Н.Загора Нова Загора НУ "Любен Каравелов" 2000302 неспециализирано, начално общинско
Сливен Н.Загора Нова Загора ОУ "Христо Смирненски" 2000303 неспециализирано, основно общинско
Сливен Н.Загора Нова Загора СУ "Иван Вазов" 2000304 неспециализирано, средно общинско
Сливен Н.Загора Нова Загора СУ "Христо Ботев" 2000305 неспециализирано, средно общинско
Сливен Н.Загора Нова Загора Професионална гимназия по селско стопанство 2000306 неспециализирано,професионална гимназия общинско
Сливен Н.Загора Нова Загора Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров" 2000307 неспециализирано,професионална гимназия държавно
Сливен Н.Загора Нова Загора ЦСОП "Акад. Тодор Самодумов" 2000308 център за подкрепа за личностно развитие, чл. 49 ал.2 т.1, 2, 3,4 от ЗПУО общинско
Сливен Н.Загора с. Стоил войвода ОУ "Свети Паисий Хилендарски" 2000321 неспециализирано, основно общинско
Сливен Н.Загора с. Съдиево ОУ "Христо Ботев" 2000322 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен Сливен НУ "Васил Левски" 2000102 неспециализирано, начално общинско
Сливен Сливен Сливен ОУ "Христо Ботев" 2000106 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен Сливен ОУ "Димитър Петров" 2000108 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен Сливен ОУ "Братя Миладинови" 2000110 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен Сливен ОУ "Панайот Хитов" 2000111 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен Сливен ОУ "Елисавета Багряна" 2000116 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен Сливен СУ "Хаджи Мина Пашов" 2000105 неспециализирано, средно общинско
Сливен Сливен Сливен СУ " Пейо К. Яворов" 2000109 неспециализирано, средно общинско
Сливен Сливен Сливен ОУ "Д-р Иван Селимински" 2000107 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен Сливен ОУ "Юрий Гагарин" 2000112 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен Сливен СУ "Йордан Йовков" 2000114 неспециализирано, средно общинско
Сливен Сливен Сливен СУ "Константин Константинов" 2000115 неспециализирано, средно общинско
Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" 2000117 неспециализирано,професионална гимназия държавно
Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Склодовска Кюри" 2000118 неспециализирано,професионална гимназия държавно
Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" 2000119 неспециализирано,професионална гимназия държавно
Сливен Сливен Сливен Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх.Георги Козаров" 2000122 неспециализирано,професионална гимназия държавно
Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по механотехника 2000123 неспециализирано,професионална гимназия държавно
Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Неделчо Неделчев" 2000120 неспециализирано,професионална гимназия държавно
Сливен Сливен Сливен СУ "Аргира Жечкова" 2000125 училище в местата за лишаване от свобода държавно
Сливен Сливен Сливен ППМГ "Добри Чинтулов" 2000126 неспециализирано,профилирана гимназия общинско
Сливен Сливен Сливен ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" 2000127 неспециализирано,профилирана гимназия общинско
Сливен Сливен Сливен СУ "Димитър Рохов" 2000128 специализирано, спортно общинско
Сливен Сливен Сливен ПХГ "Дамян Дамянов" 2000129 неспециализирано,профилирана гимназия общинско
Сливен Сливен Сливен НХГ "Димитър Добрович" 2902504 специализирано, училище по изкуствата държавно
Сливен Сливен Сливен ЦСОП "Д-р Власаки Шуманов" 2000130 център за подкрепа за личностно развитие, чл. 49 ал.2 т.1, 2, 3,4 от ЗПУО държавно
Сливен Сливен Сливен ОУ "Свети свети Кирил и Методий" 2000113 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Блатец ОУ "Свети Климент Охридски" 2000132 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Бяла ОУ "Хаджи Димитър" 2000131 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Гавраилово ОУ "Найден Геров" 2000136 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Жельо войвода ОУ "Д-р Петър Берон" 2000138 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Злати войвода ОУ "Братя Миладинови" 2000139 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Камен ОУ "Свети свети Кирил и Методий" 2000141 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен гр. Кермен ОУ "Христо Смирненски" 2000140 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Крушаре ОбУ "Черноризец Храбър" 2000142 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Самуилово ОУ "Христо Ботев" 2000147 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Сотиря ОУ "Свети Паисий Хилендарски" 2000146 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Селиминово OУ "Хаджи Димитър" 2000149 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Стара река ОУ "Васил Левски" 2000148 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Тополчане ОУ "Св. Паисий Хилендарски" 2000150 неспециализирано, основно общинско
Сливен Сливен с. Чинтулово НУ "Христо Ботев" 2000151 неспециализирано, начално общинско
Сливен Сливен Сливен Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс 2000156 център за подкрепа за личностно развитие, чл. 49 ал.1 т.1 от ЗПУО общинско
Сливен Сливен Сливен Център за подкрепа за личностно развитие - център за кариерно ориентиране в гр. Сливен 2000152 център за подкрепа за личностно развитие, чл. 49 ал.1 т. 2 от ЗПУО общинско
Сливен Сливен Сливен Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Сливен 2000159 специализирано обслужващо звено, чл. 50 ал.1 т. 5 от ЗПУО държавно
Сливен Твърдица с. Бяла паланка ОУ "Никола Й. Вапцаров" 2000405 неспециализирано, основно общинско
Сливен Твърдица гр. Шивачево СУ "Георги Каравелов" 2000408 неспециализирано, средно общинско
Сливен Твърдица с. Оризари НУ "Христо Ботев" 2000406 неспециализирано, начално общинско
Сливен Твърдица с. Сборище ОУ "Никола Прокопиев" 2000407 неспециализирано, основно общинско
Сливен Твърдица Твърдица СУ "Неофит Рилски" 2000402 неспециализирано, средно общинско
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте