одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 17.02.2020

Уникален идентификатор:  80ef9bfc-3083-4e30-a23c-a554fcdf7c70

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-18 08:11:32
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-02-18 08:11:32

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33 41945.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 539.76
10 xxxx Издръжка 285 145020.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13 11220
88 xxxx Средства на разпореждане 150 44573.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13 291195.47
Общо:  495 534494.27
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13 291195.47 Виж >>
Общо:  13 291195.47 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 25 2237 Виж >>
Общо:  25 2237 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 183 Виж >>
Общо:  2 183 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 266.08 Виж >>
Общо:  2 266.08 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 2408 Виж >>
10 xxxx Издръжка 4 248.31 Виж >>
Общо:  9 2656.31 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 576.97 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 1 46.07 Виж >>
Общо:  4 623.04 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 4 9518 Виж >>
Общо:  4 9518 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 6300 Виж >>
Общо:  1 6300 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 84.12 Виж >>
Общо:  1 84.12 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 78 6333.3 Виж >>
Общо:  78 6333.3 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 167.19 Виж >>
Общо:  3 167.19 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1091.39 Виж >>
Общо:  2 1091.39 Виж >>
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 6 576 Виж >>
Общо:  7 586 Виж >>
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 8250 Виж >>
10 xxxx Издръжка 4 1113.6 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5937.68 Виж >>
Общо:  6 15301.28 Виж >>
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 3829.95 Виж >>
Общо:  7 3829.95 Виж >>
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 890.66 Виж >>
Общо:  7 890.66 Виж >>
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 3116.77 Виж >>
10 xxxx Издръжка 17 2235.83 Виж >>
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1015 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 9 1850.69 Виж >>
Общо:  42 8218.29 Виж >>
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 512.5 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 1 428.04 Виж >>
Общо:  3 940.54 Виж >>
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 100.29 Виж >>
Общо:  4 100.29 Виж >>
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2546.81 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 8 919.56 Виж >>
Общо:  10 3466.37 Виж >>
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2600 Виж >>
10 xxxx Издръжка 8 3562.54 Виж >>
Общо:  10 6162.54 Виж >>
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 120.72 Виж >>
10 xxxx Издръжка 12 1411.44 Виж >>
Общо:  13 1532.16 Виж >>
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3295.34 Виж >>
Общо:  9 3295.34 Виж >>
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 369.8 Виж >>
Общо:  3 369.8 Виж >>
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 4088.27 Виж >>
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4710 Виж >>
Общо:  8 8798.27 Виж >>
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3765.42 Виж >>
Общо:  9 3765.42 Виж >>
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 440.3 Виж >>
10 xxxx Издръжка 10 2879.91 Виж >>
Общо:  11 3320.21 Виж >>
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 4620.96 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1640.44 Виж >>
Общо:  24 6261.4 Виж >>
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3800 Виж >>
10 xxxx Издръжка 9 4053.61 Виж >>
Общо:  10 7853.61 Виж >>
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 177.79 Виж >>
10 xxxx Издръжка 4 20756.14 Виж >>
Общо:  5 20933.93 Виж >>
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 1684.26 Виж >>
Общо:  15 1684.26 Виж >>
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 11155.46 Виж >>
10 xxxx Издръжка 14 3579.31 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 2 341.65 Виж >>
Общо:  18 15076.42 Виж >>
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4350 Виж >>
10 xxxx Издръжка 7 13040.48 Виж >>
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 270 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1399.96 Виж >>
Общо:  11 19060.44 Виж >>
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5490 Виж >>
10 xxxx Издръжка 15 15797.61 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 1 781.8 Виж >>
Общо:  17 22069.41 Виж >>
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 36.2 Виж >>
10 xxxx Издръжка 13 3443.49 Виж >>
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4825 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 6 3253.12 Виж >>
Общо:  22 11557.81 Виж >>
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 6367.43 Виж >>
Общо:  11 6367.43 Виж >>
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 539.76 Виж >>
10 xxxx Издръжка 8 954.16 Виж >>
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 40 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1216.72 Виж >>
Общо:  11 2750.64 Виж >>
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 21 5643.3 Виж >>
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 360 Виж >>
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1793.18 Виж >>
Общо:  28 7796.48 Виж >>
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 18517.65 Виж >>
Общо:  10 18517.65 Виж >>
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3037.89 Виж >>
Общо:  3 3037.89 Виж >>
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 36 Виж >>
Общо:  1 36 Виж >>
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 5760.38 Виж >>
Общо:  9 5760.38 Виж >>
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 117 Виж >>
Общо:  1 117 Виж >>
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 6.3 Виж >>
Общо:  1 6.3 Виж >>
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 372.4 Виж >>
Общо:  2 372.4 Виж >>
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 17.02.2020 - 17.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 4002.8 Виж >>
Общо:  3 4002.8 Виж >>