одобрен

Разпоредителни сделки - продажби извън регулация

Уникален идентификатор:  81268cc1-9d07-4222-9e17-fcefcefaab66

Описание:

Разпоредителни сделки - продажби извън регулация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-17 12:58:18
  • Създаден от: mihail_lyubomilov_tairov
  • Последна промяна: 2018-10-29 11:20:06
  • Последно променил: migrate_data

Землище

№ на имот

НТП

Площ (дка.)

Продажна цена

Купувач

Дата на продажба

гр. Гулянци 18099.388.471 ЗА ВОДОСТОПАНСКО, ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРАЖЕНИЕ 0.700 $ 850.01 ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ 7/18/2016
с. Брест 261016 ЛОЗЕ 0.621 $ 547.00 ХРИСТО ПЕТРОВ КОЛАРОВ 10/27/2016
с. Ленково 460005 ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ 18.964 $ 7,590.60 НАТАЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА 3/31/2016
с. Ленково 460004 ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ 2.667 $ 1,075.00 НАТАЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА 3/31/2016
с. Ленково 460003 ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ 8.645 $ 3,460.00 НАТАЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА 3/31/2016