одобрен

Регистър на карти за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на община Кърджали

Уникален идентификатор:  8161c2a4-380e-4080-a4a8-bbca03c71fad

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-20 10:57:06
  • Създаден от: ayhan_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-20 10:57:06

Сериен № на картата

Дата на издаване

Валидна до

Име, презиме и фамилия

Дата за анулиране на картата

Причини за анулиране на картата

забележка

1 11.01.2013 пожизнено МАРИЯ ЙОНОВА
2 11.01.2013 пожизнено МАВРУДА ПАЛАЗОВА
3 11.01.2013 01.11.2014 НЕДЖАТИН ОСМАН изтекла
4 11.01.2013 01.03.2014 БАХТИЯР ХАЛИЛ изтекла
5 11.01.2013 пожизнено ВАСИЛКА РАЙЧЕВА
6 11.01.2013 01.11.2015 НИКОЛАЙ ЧОЧЕВ изтекла
7 11.01.2013 01.08.2014 ГАЛИНА ДИМИТРОВА изтекла
8 11.01.2013 01.06.2015 ТИЛДА МИХАЙЛОВА изтекла
9 11.01.2013 01.06.2014 ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ изтекла
10 11.01.2013 01.11.2014 НАЗИМ МЕХМЕД изтекла
11 11.01.2013 01.06.2015 ИСМАИЛ НЕДЖИБ изтекла
12 11.01.2013 01.12.2014 НЕЖДЕТ АЛИ изтекла
13 11.01.2013 01.06.2015 КАТЯ ДИМИТРОВА изтекла
14 11.01.2013 пожизнено ДАНЧО ЙОНОВ
15 11.01.2013 01.07.2014 МЕСУТ ХАРУН изтекла
16 11.01.2013 01.12.2014 МИЛКО САПУНДЖИЕВ изтекла
17 11.01.2013 пожизнено ТОДОР КУНДЕВ
18 14.01.2013 пожизнено ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА
19 14.01.2013 пожизнено ХАППЕ ТАХИР
20 14.01.2013 пожизнено ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
21 15.01.2013 01.06.2014 ТОНКА РУСЕВА изтекла
22 15.01.2013 01.08.2014 ГЕОРГИ ПАВЛОВ изтекла
23 15.01.2013 пожизнено СТОЯН ВАСИЛЕВ
24 17.01.2013 пожизнено МАРИАНА УЗУНОВА
25 17.01.2013 01.12.2013 ГОСПОДИН ГРОЗЕВ изтекла
26 17.01.2013 пожизнено СПАС КЮЧУКОВ изтекла
27 17.01.2013 01.03.2014 ГЕОРГИ МИЛЕВ изтекла
28 17.01.2013 01.08.2014 ДИМИТЪР СТАМОВ изтекла
29 17.01.2013 01.10.2015 ДИМИТЪР СТОЯНОВ изтекла
30 18.01.2013. 01.01.2016 СТЕФКА СТОИЛОВА изтекла
31 18.01.2013 01.07.2013 ИВАН ДИНЕВ изтекла
32 18.01.2013 01.08.2015 ЙЪЛМАЗ ХАЛИЛ изтекла
33 24.01.2013 01.06.2014 СЕВЕР МУРАД изтекла
34 24.01.2013 01.01.2015 БЕЙЧЕТ АЛИ изтекла
35 24.01.2013 пожизнено ВАСИЛ ЯНЕВ
36 24.01.2013 01.01.2014 ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА изтекла
37 24.01.2013 01.05.2015 БОЯН ЧИЛИКОВ изтекла
38 24.01.2013 пожизнено НЕДЖАТИН ХАЛИЛ
39 24.01.2013 01.11.2014 РАЙЧО РАЙЧЕВ изтекла
40 24.01.2013 пожизнено АЙШЕ ХАЛИЛ
41 28.01.2013 01.12.2015 НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ изтекла
42 28.01.2013 пожизнено СТЕФАН ЧАКЪРОВ
43 07.02.2013 пожизнено НЕДЯЛКА ЮРДЕКОВА
44 07.02.2013 01.01.2016 МИТКО МАСАЛДЖИЕВ изтекла
45 07.02.2013 пожизнено ПЕТКАНА ПЕТРОВА
46 07.02.2013 01.01.2016 КЯЗИМ ЕМИН изтекла
47 07.02.2013 01.07.2012 САНИЕ МЮМЮН изтекла
48 07.02.2013 01.01.2016 ДИЯН ГЕОРГИЕВ изтекла
49 07.02.2013 01.09.2015 САБРИ КЕРИМ изтекла
50 07.02.2013 пожизнено НЕДЯЛКО СТАНКОВ
51 07.02.2013 пожизнено МИЛЕН ЧАВДАРОВ
52 07.02.2013 01.07.2015 НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ изтекла
53 07.02.2013 01.11.2013 НАЙДЕН НАЙДЕНОВ изтекла
54 15.02.2013 01.04.2015 КААН МЮМЮН изтекла
55 15.02.2013 пожизнено СИЙКА ЗАМОВА
56 15.02.2013 пожизнено АННА МАРТИНОВА
57 15.02.2013 01.05.2015 ХАВА ДИМИТРОВА изтекла
58 15.02.2013 пожизнено АСЕН КУЗМАНОВ
59 15.02.2013 01.09.2013 АНТОН ГЕОРГИЕВ изтекла
60 15.02.2013 01.03.2014 АНИТА КОРУЙКОВА изтекла
61 15.02.2013 01.10.2014 ПЕТЪР ЗАФИРОВ изтекла
62 15.02.2013 01.12.2015 ЗЮЛКЕР ЮМЕР изтекла
63 15.02.2013 01.02.2015 ПЕТКО ШОПОВ изтекла
64 15.02.2013 01.11.2014 МАРИЯНА КАНТАРДЖИЕВА изтекла
65 15.02.2013 29.09.2015 ВЕСЕЛИН АСЕНОВ изтекла
66 15.02.2013 01.05.2014 МАРТА КРИВОШАПКОВА изтекла
67 15.02.2013 01.09.2014 МАРИЕЛА ДИМИТРОВА изтекла
68 15.02.2013 01.02.2014 ХАЛИБРЯМ МАХМУДОВ изтекла
69 07.03.2013 пожизнено МАРИН ВЕЛКОВ
70 07.03.2013 01.10.2013 ДИМИТЪР ЗАФИРОВ изтекла
71 15.03.2013 пожизнено ХАЙРИЕ МЕХМЕД
72 07.03.2013 01.12.2015 АТАНАС АТАНАСОВ изтекла
73 07.03.2013 01.12.2013 САЛИХ АЛТЪНДИШ изтекла
74 07.03.2013 01.07.2014 ХАДЖЕР ШАБАН изтекла
75 07.03.2013 пожизнено ДОНЧО ЗАХАРИЕВ
76 07.03.2013 01.02.2014 ПЕТЪР АНДРЕЕВ изтекла
77 07.03.2013 01.11.2014 ХИКМЕТ САЛИФ изтекла
78 15.03.2013 01.02.2015 МЕТИН МЮМЮН изтекла
79 15.03.2013 пожизнено ВЕЛИЧКА ПЮСЮКЕВА
80 15.03.2013 01.06.2014 ЕЛЕНА ГЕЧЕВА изтекла
81 15.03.2013 пожизнено ВАСИЛ АТАНАСОВ
82 15.03.2013 01.04.2015 СТАНКА ГЕОРГИЕВА изтекла
83 15.03.2013 01.02.2014 РУМЕН КИРЧЕВ изтекла
84 15.03.2013 пожизнено МАРИЙКА РАДЕВА
85 25.03.2013 пожизнено МАРИН МАРИНОВ
86 25.03.2013 пожизнено ИВАН ВАСИЛЕВ
87 25.03.2013 пожизнено ХИКМЕТ БЕКИР
88 25.03.2013 пожизнено НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА
89 25.03.2013 пожизнено ЮСЕИН СЕЛИМОВ
90 25.03.2013 01.03.2015 КОСТАДИНКА ДАНЧЕВА изтекла
91 16.04.2013 01.01.2016 ИВАНКА ЗАФИРОВА изтекла
92 16.04.2013 01.03.2014 АЙХАН ШАКИР изтекла
93 16.04.2013 пожизнено СТОЙЧО ГАДЖЕВ
94 16.04.2013 пожизнено МАРИАНА УЗУНОВА
95 16.04.2013 01.12.2015 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ изтекла
96 16.04.2013 01.03.2016 АНДОН АНДОНОВ изтекла
97 16.04.2013 пожизнено ТОДОР АЙДАДЖИЕВ
98 16.04.2013 01.11.2015 ГЕОРГИ БАРУТЧИЕВ изтекла
99 16.04.2013 01.01.2016 ЕРДЖАН МЕХМЕД изтекла
100 16.04.2013 пожизнено МЕЛЕКБЕР МЮМЮН
101 16.04.2013 01.04.2016 ДИМИТРИЯ ЧАКЪРОВА изтекла
102 16.04.2013 01.04.2016 КЕНАН МЕХМЕД изтекла
103 16.04.2013 01.06.2015 ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ изтекла
104 16.04.2013 пожизнено РУМЕН ИВАНОВ
105 17.04.2013 01.04.2016 НАСУФ ИЛЯЗ изтекла
106 17.04.2013 01.07.2015 ДИМИТЪР НИКОЛОВ изтекла
107 17.04.2013 01.03.2015 БУРАН САВОВ изтекла
108 09.05.2013 пожизнено СТЕФАН БАЛДЖИЕВ
109 09.05.2013 пожизнено МЕХМЕД МЕРТ
110 09.05.2013 пожизнено ЮСЕИН ТАХИРОВ
111 09.05.2013 01.01.2014 ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ изтекла
112 09.05.2013 01.06.2014 ХРИСТО СПИРОВ изтекла
113 09.05.2013 01.03.2014 ФАТМЕ КАРАИСМАИЛ изтекла
114 09.05.2013 пожизнено ВАСИЛКА ЧОЛАКОВА
115 09.05.2013 пожизнено ТЕНЮ ТЕНЕВ
116 09.05.2013 пожизнено ДЕЛЧО ТАНЧЕВ
117 09.05.2013 пожизнено ФОТКА РАДЕВА
118 09.05.2013 пожизнено КРАСИМИР ПЕТЕВ
119 09.05.2013 пожизнено РОСЕН ИСАЕВ
120 09.05.2013 01.12.2014 ПЕТЪР ДОБРЕВ изтекла
121 09.05.2013 01.04.2015 СТОЙЧО СЕМЕРДЖИЕВ изтекла
122 10.05.2013 01.05.2016 ГЕОРГИ ТОДОРОВ изтекла
123 17.05.2013 пожизнено ИВАН ГЕРОВ
124 17.05.2013 пожизнено ТОНКА ГЕРОВА
125 17.05.2013 01.06.2014 ХАРИТОН ЛИХОВ изтекла
126 17.05.2013 01.10.2014 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ изтекла
127 17.05.2013 01.04.2016 ЕМАНУИЛ СИРАКОВ изтекла
128 20.05.2013 01.05.2016 ВИОЛЕТА КОСТОВА изтекла
129 20.05.2013 пожизнено ДИМИТЪР БЪБАРОВ
130 20.05.2013 пожизнено ПЕНКА ГУГУЛАНОВА
131 29.05.2013 пожизнено НАДЕЖДА НАУМОВА
132 29.05.2013 01.03.2016 ДЕНИС ОСМАН изтекла
133 29.05.2013 пожизнено СЕЛИМЕ ИСА
134 29.05.2013 01.05.2016 РУМЕН ТОПУЗЛИЕВ изтекла
135 29.05.2013 01.05.2015 РОСИЦА БЕЛИЧЕВА изтекла
136 29.05.2013 пожизнено ДИМО ТЕРЗИЕВ
137 30.05.2013 01.04.2014 СЪБОТИН МУТКОВ изтекла
138 30.05.2013 пожизнено ТОДОР НИКОЛОВ
139 18.О6.2013 1.10.2015 АЛИ ХАСАН изтекла
140 18.О6.2013 пожизнено САЛИМ ДЖЕБИР
141 18.О6.2013 1.9.2013 СЛАВЕЙ ДЖЕЛЕПОВ изтекла
142 18.О6.2013 1.9.2013 ШИНКА СОКОЛОВА изтекла
143 18.О6.2013 пожизнено ЗАПРЯНА ТОДОРОВА
144 18.О6.2013 1.1.2015 ДИМИТЪР СЛАВОВ изтекла
145 18.6.2013 пожизнено ЙОРДАНКА МИТЕВА
146 21.О6.2013 пожизнено АТАНАС АТАНАСОВ
147 05.О7.2013 пожизнено РАМАДАН АХМЕД
148 05.О7.2013 пожизнено РАДКА ПОПОВА
149 05.О7.2013 пожизнено ВАСИЛ КАРАДЖОВ
150 05.О7.2013 1.5.2014 СТЕФАН МАТЕВ изтекла
151 10.О7.2013 пожизнено ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
152 10.О7.2013 1.7.2016 АЛТАН РЕДЖЕБ изтекла
153 10.О7.2013 1.3.2016 НИКОЛАЙ ЧИЧЕВ изтекла
154 10.О7.2013 1.6.2014 АТАНАС АТАНАСОВ изтекла
155 29.О7.2013 1.7.2016 ИВАН ДИНЕВ изтекла
156 29.О7.2013 1.7.2015 МУСТАФА СЮЛЕЙМАН изтекла
157 29.О7.2013 1.9.2014 ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ изтекла
158 29.О7.2013 1.7.2016 ЕРГЮН АХМЕД изтекла
159 29.О7.2013 пожизнено ФАХРИ ЕМУРЛАХ
160 29.О7.2013 пожизнено ФЕЙМЕ ХАДЖИМУСТАФА
161 29.О7.2013 1.2.2016 ТОДОР КУЦКОВ изтекла
162 29.О7.2013 пожизнено АПТУЛКАСИМ АХМЕД
163 29.О7.2013 1.7.2016 ВОЙКО ВОЙНОВ изтекла
164 29.О7.2013 1.12.2015 РАШИД ХАБИЛ изтекла
165 30.О7.2013 1.11.2013 АНТОН СИМЕОНОВ изтекла
166 21.О8.2013 1.3.2015 ЕМИЛ ЗИДАРОВ изтекла
167 21.О8.2013 1.4.2015 ЛЕЗИЕ ИСА изтекла
168 21.О8.2013 1.4.2014 СТЕФАН СТОЕВ изтекла
169 21.О8.2013 пожизнено НЕВРИЕ МИМАН
170 21.О8.2013 пожизнено ДЖЕВДЕТ ШАКИРОВ
171 21.О8.2013 1.8.2016 ИВО ГАЧЕВ изтекла
172 21.О8.2013 1.10.2014 НИКОЛИНА БЕЛЕВА изтекла
173 21.О8.2013 пожизнено КЕРАНКА МАРКОВА
174 20.О9.2013 1.9.2015 АНКА ЧОБАНОВА изтекла
175 25.О9.2013 1.9.2014 СЛАВЕЙ ДЖЕЛЕПОВ изтекла
176 25.О9.2013 1.9.2015 ШИНКА СОКОЛОВА изтекла
177 25.О9.2013 1.9.2014 ХАЛИЛ АЛИ изтекла
178 25.О9.2013 1.7.2015 НЕСИБЕ ЮМЕР изтекла
179 25.О9.2013 1.9.2016 ВАЛЕНТИН СОЛАКЧИЕВ изтекла
180 25.О9.2013 1.4.2014 ЗЛАТКО КОЛАЧЕВ изтекла
181 26.О9.2013 1.9.2015 БЕЛЮ БЕЛЕВ изтекла
182 7.10.2013 пожизнено МАРГАРИТА ТОНЕВА
183 7.10.2013 пожизнено КАТЕРИНА ХАДЖИДОНЧЕВА
184 7.10.2013 1.7.2015 НЕДЖЕТ АЛИ изтекла
185 7.10.2013 1.9.2014 ЕРДИНЧ БЕКИР изтекла
186 7.10.2013 пожизнено КИЧКА БОРИСОВА изтекла
187 7.10.2013 1.7.2015 ГЕОРГИ ЗАМОВ изтекла
188 8.10.2013 1.12.2014 ЙОРДАН МАНОЛОВ изтекла
189 14.10.2013 пожизнено ДЯКО ДЯКОВ
190 14.10.2013 1.3.2016 ШЕВАХТИН ЮСУФ изтекла
191 14.10.2013 1.7.2016 МАНОЛ МАНОЛОВ изтекла
192 14.10.2013 пожизнено СТОЯН ГАВАЗОВ
193 22.10.2013 пожизнено ФИКРИ ОСМАН
194 23.10.2013 1.6.2015 НАДЯ ЛАХОВА изтекла
195 23.10.2013 1.10.2016 ДАНИЕЛА КОЛЕВА изтекла
196 31.10.2013 1.11.2014 БАЙРЯМ МЕХМЕД изтекла
197 31.10.2013 пожизнено ДИМИТРИНА НИКОЛОВА
198 31.10.2013 пожизнено АХМЕД КЮЧЮКЮСЕИН
199 8.11.2013 1.11.2014 ДИМИТЪР ЗАФИРОВ изтекла
200 8.11.2013 1.10.2015 ЗЛАТКА ГАЧЕВА изтекла
201 8.11.2013 пожизнено АНГЕЛ ПАНЧЕВ
202 14.11.2013 1.11.2015 ЙЪЛМАЗ МЕХМЕД изтекла
203 14.11.2013 01.О9.2015 НЕДЖАТИН ФЕРАД изтекла
204 19.11.2013 1.11.2016 НАЙДЕН НАЙДЕНОВ изтекла
205 19.11.2013 01.О6.2015 КАТЯ ДИМИТРОВА изтекла
206 27.11.2013 1.11.2016 ШАБАН САЛИМ изтекла
207 27.11.2013 пожизнено КИРИЛ КИРЕВ
208 27.11.2013 пожизнено ШЕХРИЕ МУСТАФОВА
209 5.12.2013 1.11.2016 ГЕОРГИ ГАБРОВСКИ изтекла
210 5.12.2013 1.11.2015 РЕМЗИ САЛИ изтекла
211 5.12.2013 1.12.2016 ГОСПОДИН ГРОЗЕВ изтекла
212 5.12.2013 1.7.2016 НУРИ МЕХМЕД изтекла
213 9.12.2013 01.О9.2015 ТАНЯ ПЕТКОВА изтекла
214 9.12.2013 1.11.2014 НЕДЖАТИН ОСМАН изтекла
215 13.12.2013 01.О5.2016 ЕДЖЕ МЕХМЕД изтекла
216 13.12.2013 1.11.2016 НАДЯ КЕДИКОВА изтекла
217 13.12.2013 1.12.2014 ВАЛЕРИ БОГДАНОВ изтекла
218 13.12.2013 пожизнено ТОДОР ГРИГОРОВ
219 14.12.2013 пожизнено СЛАВКА АТАНАСОВА
220 16.12.2013 01.О5.2014 МЮМЮН КЯМИЛ изтекла
221 16.12.2013 пожизнено ЕЛЕНА ГУГЛЕВА изтекла
222 20.12.2013 1.12.2015 ОСМАН АЛИ изтекла
223 8.1.2014 пожизнено ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА изтекла
224 8.1.2014 пожизнено МИЛЧО МИЛКОВСКИ изтекла
225 8.1.2014 пожизнено ВЕЛИЧКО КРЪСТЕВ изтекла
226 8.1.2014 01.О9.2016 НИКОЛАЙ КОЛЕВ изтекла
227 8.1.2014 1.12.2015 САЛИХ АЛТЪНДИШ изтекла
228 8.1.2014 1.4.2014 САЛИМ АЛИ изтекла
229 13.1.2014 1.10.2015 ДИМЧО ТЕНЧЕВ изтекла
230 15.1.2014 пожизнено СПАС НИКОЛОВ изтекла
231 15.1.2014 1.12.2016 ЮСЕИН ЮСЕИН изтекла
232 15.1.2014 1.12.2015 СИЙКА ГАЙДАРСКА изтекла
233 23.1.2014 1.12.2015 ХАМДИ ИБРЯМ изтекла
234 23.1.2014 пожизнено СЛАВЧО ДИМОВ изтекла
235 23.О1.2014 1.5.2015 АЛЕКСАНДЪР ПРОФИРОВ изтекла
236 23.О1.2014 пожизнено ЙОРДАНКА ИЛИЕВА изтекла
237 23.О1.2014 01.О1.2016 НУРГЮЛ ГАЛИБ изтекла
238 30.О1.2014 01.О1.2016 БОРИС ПЕТРОВ изтекла
239 30.О1.2014 1.11.2016 БИЯНКА АЛТЪНДИШ изтекла
240 31.О1.2014 пожизнено РАДИ ИСМАИЛ
241 03.О2.2014 01.О1.2017 ВАСИЛ РАШЕВ изтекла
242 03.О2.2014 пожизнено КАТЕРИНА РАДЕВА
243 06.О2.2014 пожизнено САЛИФ ШАКИР
244 06.О2.2014 1.12.2015 РАМИС ХРЮСТЕМ изтекла
245 07.О2.2014 01.О1.2016 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ изтекла
246 17.О2.2014 01.О2.2017 СТОЯН СТАМАТОВ изтекла
247 17.О2.2014 01.О9.2016 ЗДРАВКО БЪРЧИНКОВ изтекла
248 17.О2.2014 01.О3.2015 ЛУИЗА ИЛИЕВА изтекла
249 17.О2.2014 пожизнено ДИМИТЪР АВРАМОВ
250 17.О2.2014 1.1.2017 ДИМИТЪР ЩЕРЕВ изтекла
251 17.О2.2014 1.1.2016 ЕДУАРД ПЕЕВ изтекла
252 25.О2.2014 пожизнено ГЕОРГИ ХАДЖИЕВ
253 25.О2.2014 пожизнено ГЕОРГИ ПЕТКОВ
254 25.О2.2014 пожизнено СТЕФАН УШЕВ
255 25.О2.2014 01.О6.2015 РАФЕТ ДЖАФЕРОВ изтекла
256 04.О3.2014 01.О1.2016 ФЕДАИ МУСТАФА изтекла
257 04.О3.2014 01.О2.2017 АХМЕД ЮСУФ изтекла
258 04.О3.2014 01.О1.2016 ГЕОРГИ КАРАКЕХАЙОВ изтекла
259 11.О3.2014 01.О6.2016 ТЕНЬО СТОЯНОВ изтекла
260 11.О3.2014 01.3О.2016 ВЕСКО МАДЖАРОВ изтекла
261 11.О3.2014 01.О2.2017 ГОСПОДИН КАЛОЯНОВ изтекла
262 11.О3.2014 пожизнено АНТОН КАРПУЗОВ
263 11.О3.2014 пожизнено НЕДЖАТИН ДЖЕЛИЛ
264 13.О3.2014 01.О3.2016 БАХТИЯР ХАЛИЛ изтекла
265 13.О3.2014 пожизнено АХМЕД МУСТАФА
266 13.О3.2014 01.О2.2016 САЛИМ ФЕЙЗУЛА изтекла
267 17.О3.2014 пожизнено ХАБИБЕ ЧАУШ
268 17.О3.2014 01.О3.2016 ВЕНЦИСЛАВ КАРАУСОВ изтекла
269 19.О3.2014 пожизнено ШУАИБ АПТИ
270 24.О3.2014 01.О5.2014 ТАМЕР НАИМ изтекла
271 24.О3.2014 01.О3.2017 МИЛЕН ДИМИТРОВ изтекла
272 28.О3.2014 пожизнено ХРИСТО СТАЙКОВ
273 01.О4.2014 01.О3.2016 ГЕОРГИ МИЛЕВ изтекла
274 01.О4.2014 пожизнено КОЛЮ ТОНЧЕВ
275 01.О4.2014 пожизнено ОРХАНИЕ ШЮКРЮ
276 04.О4.2014 01.О9.2015 ТОДОР МЛАДЕНОВ изтекла
277 04.О4.2014 01.О3.2016 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ изтекла
278 04.О4.2014 01.О2.2017 НЕЛИ ГЕОРГИЕВА изтекла
279 04.О4.2014 01.О1.2016 ГАЛЯ КАМИШЕВА изтекла
280 04.О4.2014 пожизнено МИТЮ МАНЧЕВ
281 10.О4.2014 01.О4.2017 ДЕЛЧО БУРМОВ изтекла
282 15.О4.2014 пожизнено ЛИЧКА КОЛЕВА
283 15.О4.2014 пожизнено АЛЕКСИ КОЛЕВ
284 15.О4.2014 01.О4.2017 ДОБРИН ДИМОВ изтекла
285 15.О4.2014 1.12.2015 ХРИСТО КУЦКОВ изтекла
286 22.О4.2014 01.О3.2015 ДИМИТЪР АТАНАСОВ изтекла
287 22.4.2014 01.О4.2015 ЗЕКИ САИД изтекла
288 23.О4.2014 пожизнено АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ
289 23.О4.2014 пожизнено ТОДОР ПЕТКОВ
290 25.О4.2014 01.О3.2016 ПЕТЪР АНДРЕЕВ изтекла
291 25.О4.2014 пожизнено ИГНАТ ХРИСТОВ
292 28.О4.2014 01О.4.2016 СТЕФАН СТОЕВ изтекла
293 28.О4.2014 01.О4.2016 СЪБОТИН МУТКОВ изтекла
294 13.5.2014 01.О4.2016 СТАМО ИВАНОВ изтекла
295 13.5.2014 01.О4.2017 ЗЛАТКО КОЛАЧЕВ изтекла
296 28.5.2014 пожизнено ДОНЧО ЗАХАРИЕВ
297 31.5.2014 пожизнено СТОЯН СТОЯНОВ
298 31.5.2014 05.О5.2016 МАРТА КРИВОШАПКОВА изтекла
299 18.6.2014 пожизнено АНКА КАНДИЛОВА
300 18.6.2014 1.6.2015 КЯЗИМ ВЕЙСАЛ изтекла
301 18.6.2014 пожизнено ДИЯНА СТОЯНОВА
302 18.6.2014 1.5.2016 ТАМЕР НАИМ изтекла
303 18.6.2014 1.2.2015 ДИМО ПЕТКОВ изтекла
304 18.6.2014 1.1.2017 ЮСКАН БЕКИР изтекла
305 18.6.2014 1.7.2015 МИТКО АРАБАДЖИЕВ изтекла
306 18.6.2014 пожизнено ПАВЕЛ ПАВЛОВ
307 18.6.2014 пожизнено МИТКО НЕДЕВ
308 18.6.2014 1.6.2017 ХАРИТОН ЛИХОВ изтекла
309 18.6.2014 1.10.2014 САБРИЕ КЮЧЮКХАЛИЛ изтекла
310 26.6.2014 1.5.2014 АХМЕД ИБРЯМ изтекла
311 26.6.2014 1.5.2016 ДЖЕВДЖЕТ АЛИ изтекла
312 26.6.2104 1.2.2016 КЯМИЛ ХАЛИЛ изтекла
313 26.6.2014 1.6.2016 АНГЕЛ ТОЛЕВ изтекла
314 26.6.2014 пожизнено ХРИСТО СПИРОВ
315 11.7.2014 пожизнено РАМАДАН МУСТАФА
316 11.7.2014 1.6.2017 ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ изтекла
317 11.7.2014 1.5.2016 СТЕФАН МАТЕВ изтекла
318 11.7.2014 пожизнено РАЙМЕ ДЖЕЛИЛ
319 28.7.2014 1.5.2017 ТОДОРКА ТОДОРОВА изтекла
320 1.8.2014 1.9.2015 ЙОЗЛЕМ ЮСЕИН изтекла
321 1.8.2014 пожизнено ДИМИТЪР СТАМОВ
322 1.8.2014 1.5.2015 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА изтекла
323 1.8.2014 пожизнено НИКОЛА ГУНЧЕВ
324 1.8.2014 пожизнено ЙОРДАН ДРЕНКОВ
325 8.8.2014 1.9.2016 ФАРИС ХАШИМ изтекла
326 8.8.2014 1.6.2017 СЕВЕР МУРАД изтекла
327 11.8.2014 1.5.2016 ДАРИНА АТАНАСОВА изтекла
328 12.8.2014 1.3.2017 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА изтекла
329 20.8.2014 1.8.2017 ДИМИТЪР ИЛЧЕВ изтекла
330 20.8.2014 1.4.2016 ИВАН ГОГОВ ДОБРЕВ изтекла
331 20.8.2014 1.4.2016 БЕРТИН МУСТАФОВ изтекла
332 20.8.2014 1.7.2015 МИЛЕН КАРАПЕЕВ изтекла
333 5.9.2014 1.1.2015 МЕХМЕДАЛИ АЛИ изтекла
334 5.9.2014 1.6.2016 ЕРХАН ЮСУФ изтекла
335 5.9.2014 пожизнено ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ
336 5.9.2014 пожизнено ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ
337 9.9.2014 1.9.2016 СТАНКО ИВАНОВ изтекла
338 16.9.2014 1.7.2017 МЕХМЕД ФЕРХАД изтекла
339 16.9.2014 1.7.2016 СЮЛЕЙМАН АЛИ изтекла
340 16.9.2014 1.10.2016 СНЕЖАНА АНГЕЛОВА изтекла
341 16.9.2014 1.9.2017 ХАДЖЕР ШАБАН изтекла
342 16.9.2014 1.7.2016 ХРИСТО КИРОВ изтекла
343 16.9.2014 пожизнено МЮМЮН КЯМИЛ
344 16.9.2014 пожизнено АНГЕЛ АНАДОЛИЕВ
345 18.9.2014 1.9.2016 ЕРДИНЧ БЕКИР изтекла
346 18.9.2014 1.8.2016 АТАНАС АТАНАСОВ изтекла
347 18.9.2014 1.11.2015 НЕВИН МЕХМЕД изтекла
348 13.10.2014 пожизнено РАЙЧО ЧЕРКЕЛОВ
349 13.10.2014 1.7.2017 ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ изтекла
350 13.10.2014 пожизнено КИРИЛ МИТОВ
351 13.10.2014 1.6.2016 НЕВЕНА СТОЕВА изтекла
352 13.10.2014 1.10.2016 САБРИЕ КЮЧЮКХЛИЛ изтекла
353 30.10.2014 1.5.2017 АНИТА КОРУЙКОВА изтекла
354 30.10.2014 1.7.2015 БАХТИЯР АКИФ изтекла
355 30.10.2014 1.9.2016 СЛАВЕЙ ДЖЕЛЕПОВ изтекла
356 3.11.2014 1.10.2016 НИКОЛИНА БЕЛЕВА изтекла
357 11.11.2014 1.11.2017 НЕДЖАТИН ОСМАН изтекла
358 11.11.2014 1.11.2017 ХИКМЕТ САЛИФ изтекла
359 11.11.2014 1.11.2016 ДИМИТЪР ЗАФИРОВ изтекла
360 11.11.2014 1.9.2017 ХАЛИЛ АЛИ изтекла
361 17.11.2014 1.11.2017 МАРИЯ КАРТАЛОВА изтекла
362 17.11.2014 1.3.2017 БУРАРЕТИН ХАСАН изтекла
363 17.11.2014 1.11.2016 РОСЕН ИВАНОВ изтекла
364 2.12.2014 1.10.2015 РАСИМ АХМЕД изтекла
365 2.12.2014 1.11.2017 БАЙРЯМ МЕХМЕД изтекла
366 2.12.2014 1.11.2017 РАЙЧО РАЙЧЕВ изтекла
367 4.12.2014 пожизнено ИЛЯЗ ИБРЯМ
368 4.10.2014 1.2.2017 ГЮРДЖАН ХАСАН изтекла
369 4.12.2014 1.1.2016 ДЕНИСЛАВ СТОЯНОВ изтекла
370 11.12.2014 1.12.2017 ВАЛЕРИ БОГДАНОВ изтекла
371 11.12.2014 1.12.2015 ПЕТЪР ДОБРЕВ изтекла
372 12.12.2014 пожизнено ПЕТЪР КОЛЕВ
373 12.12.2014 пожизнено ИВАНКА ЛИХОВА
374 12.12.2014 1.12.2015 ИВАН ДОБРЕВ изтекла
375 12.12.2014 1.12.2017 МИЛКО САПУНДЖИЕВ изтекла
376 15.12.2014 1.11.2015 СИМАЙ ХАСАН изтекла
377 17.12.2014 1.11.2016 МАРИЯНА КАНТАРДЖИЕВА изтекла
378 18.12.2014 1.4.2017 ДОБРИН ДОБРЕВ изтекла
379 22.12.2014 1.12.2016 САЛИ ОСМАН изтекла
380 22.12.2014 1.5.2016 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ изтекла
381 22.12.2014 1.4.2016 АРИФ РАСИМ изтекла
382 8.1.2015 1.9.2016 МИХАИЛ СТОЕВ изтекла
383 9.1.2015 1.3.2015 ДЕЛЧО ХРИСТОВ изтекла
384 9.1.2015 1.7.2016 ДИЧО КЮЛХАНОВ изтекла
385 14.1.2015 1.6.2016 БЕЙТУЛА МУСТАФА изтекла
386 14.1.2015 1.7.2016 МУТЛУЕР ИБРЯМ изтекла
387 14.1.2015 1.5.2015 ПЕТКО НИКОЛОВ изтекла
388 14.1.2015 1.6.2017 ЕЛЕНА КИРЕВА изтекла
389 14.1.2015 1.5.2017 МАРИАН ПАРНАРОВ изтекла
390 14.1.2015 1.11.2017 ГЕОРГИ КАВЪРДЖИКОВ изтекла
391 14.1.2015 пожизнено МАРИЯНА ХАРМАНДЖИЕВА
392 14.1.2015 пожизнено КАТЯ ТРЕНДАФИЛОВА
393 14.1.2015 пожизнено ДАНЧО ЙОНОВ
394 14.1.2015 1.7.2016 САБРИ АХМЕД изтекла
395 14.1.2015 1.7.2015 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ изтекла
396 14.1.2015 пожизнено ЙОНКА КЕРЕМЕДЧИЕВА
397 14.1.2015 пожизнено СТОЙНА ИВАНОВА
398 16.1.2015 1.12.2016 ВАСИЛЕНА ДИНКОВА изтекла
399 16.1.2015 пожизнено ДИМИТЪР СИВОВ
400 16.1.2015 1.2.2016 КАЛИНА ИВАНОВА изтекла
401 20.1.2015 пожизнено РАЙНА КИСИМОВА
402 20.1.2015 1.5.2016 ТЕНЧО ЯНЕВ изтекла
403 20.1.2015 1.11.2017 ЛЮБОМИР ПЪРВАНОВ изтекла
404 20.1.2015 1.4.2016 ГЮЛСЕР ДУРМУШ изтекла
405 22.1.2015 1.8.2015 СЕЗГИН МЕХМЕД изтекла
406 27.1.2015 пожизнено ПЕТЯ ХРИСТОВА
407 27.1.2015 пожизнено ТОДОР КУНДЕВ
408 28.1.2015 1.10.2015 ШУКРИ МАХМУД изтекла
409 30.1.2015 1.1.2018 БЕЙЧЕТ АЛИ изтекла
410 30.1.2015 1.8.2015 РАФЕТ ИСМАИЛ изтекла
411 30.1.2015 1.1.2017 МЕХМЕДАЛИ АЛИ изтекла
412 3.2.2015 1.2.2017 ХАЛИБРЯМ МАХМУДОВ изтекла
413 16.2.2015 пожизнено СИЙКА ФИЛИПОВА
414 16.2.2015 пожизнено ДИМО ПЕТКОВ
415 16.2.2015 пожизнено АТАНАС ФИЛИПОВ
416 27.2.2015 пожизнено ДИМЧО ФЕОДОРОВ
417 27.2.2015 пожизнено МАРГАРИТА ИЗДАРСКА
418 27.2.2015 пожизнено КИРО КИРОВ
419 10.3.2015 пожизнено НИКОЛА РАДИКОВ
420 10.3.2015 пожизнено ГАНЮ ГАНЕВ
421 10.3.2015 пожизнено КИРИЛ ТОПАЛОВ
422 10.3.2015 1.2.2018 БИСЕР КЕХАЙОВ изтекла
423 11.3.2015 1.3.2018 ДЕЛЧО ХРИСТОВ изтекла
424 11.3.2015 1.6.2016 АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА изтекла
425 12.3.2015 8.1.2016 ГЕОРГИ ПАВЛОВ изтекла
426 13.3.2015 2.1.2017 ИВАН БОЯДЖИЕВ изтекла
427 13.3.2015 пожизнено ДИМКА ГАНЕВА
428 19.3.2015 1.2.2017 СТЕФАН ИВАНОВ изтекла
429 19.3.2015 пожизнено АЙХАН ХАШИМ
430 19.3.2015 пожизнено АГОП ЧЕРКИШАН
431 19.3.2015 1.11.2017 РАДОЙЧО РАДОЕВ изтекла
432 19.3.2015 пожизнено МИЛЕНА РАДОЕВА
433 25.3.2015 1.12.2017 СТАНИСЛАВ СТАНКОВ изтекла
434 25.3.2015 1.3.2017 КОСТАДИНКА ДАНЧЕВА изтекла
435 25.3.2015 1.7.2017 ЕМИН ИСМАИЛ изтекла
436 31\03.2015 01.03.2015 ДИМИТЪР АТАНАСОВ изтекла
437 31.03.2015 пожизнено ТОНКА РУСЕВА
438 31.03.2015 01.03.2015 АНГЕЛ САВОВ изтекла
439 31.03.2015 пожизнено НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
440 31.03.2015 пожизнено ДОБРИНКА АВРАМОВА
441 17.04.2015 01.05.2016 МЕТИН МЕХМЕД изтекла
442 17.04.2015 пожизнено КАТЯ ЛЕСИЧКА
443 17.04.2015 пожизнено МИНКО ПЕТКОВ
444 17.04.2015 пожизнено МЮМЮНАЛИ ШАКИР
445 17.04.2015 пожизнено ДЖЕВДЖЕТ МУСТАФА
446 04.05.2015 01.04.2017 ЗЕКИ САИД изтекла
447 04.05.2015 пожизнено КИРЧО ПАВЛОВ
448 04.05.2015 пожизнено ЮМЮГЮЛ ЮСЕИН
449 04.05.2012 01.12.2015 КЯМИЛ ШАКИР изтекла
450 04.05.2015 01.03.2018 КРАСИМИР ГЕГОВ изтекла
451 04.05.2015 пожизнено АСЕН АЛЕКСИЕВ
452 05.05.2015 03.10.2018 ЛУИЗА ИЛИЕВА изтекла
453 15.05.2015 01.04.2017 КААН МЮМЮН изтекла
454 15.05.2015 01.05.2017 АЛЕКСАНДЪР ПРОФИРОВ изтекла
455 15.05.2015 пожизнено ХАШИМ САЛИФ
456 15.05.2015 01.11.2016 КЕРА ОСТАДИНОВА изтекла
457 15.05.2015 01.06.2017 СТЕФКА КИРЕКЧИЕВА изтекла
458 19.05.2015 пожизнено ФАТМЕ АРАИСМАИЛ
459 02.06.2015 пожизнено ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
460 02.06.2015 01.04.2017 ЛЕЗИЕ ИСА изтекла
461 02.06.2015 01.05.2017 РОСИЦА БЕЛИЧЕВА изтекла
462 02.06.2015 01.05.2017 ЗАБИТ РАШИД изтекла
463 08.06.2015 01.05.2017 ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА изтекла
464 08.06.2015 01.06.2017 ТАСИМ МУРАД изтекла
465 08.06.2015 пожизнено ГЕОРГИ КАЛАЙДЖИЕВ
466 11.06.2015 01.04.2018 НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА изтекла
467 12.06.2015 01.05.2017 ПЕТКО НИКОЛОВ изтекла
468 15.06.2015 01.06.2017 СИМОНА ИВАНОВА изтекла
469 15.06.2015 01.06.2016 ТИЛДА МИХАЙЛОВА изтекла
470 18.06.2015 11.06.2015 КЯЗИМ ВЕЙСАЛ изтекла
471 18.06.2015 01.12.2017 АНТОН ЙОСИФОВ изтекла
472 18.06.2015 01.03.2017 ЗЛАТКА НЕДЯЛКОВА изтекла
473 25.06.2015 01.06.2016 КАТЯ ДИМИТРОВА изтекла
474 25.06.2015 пожизнено МЕЖНУН РАМАДАН
475 29.06.2015 01.01.2018 ЖИВКО ДИМИТРОВ изтекла
476 29.06.2015 01.06.2017 ЕЛЕНА ГЕЧЕВА изтекла
477 29.06.2015 01.04.2017 СЕЛМА ЮСУФ изтекла
478 02.07.2015 пожизнено ПЕТЪР ДРАГАНОВ
479 02.07.2015 01.08.2015 ЗЕЙНЕБ САЛИ изтекла
480 08.07.2015 пожизнено МИТКО ДОБРЕВ
481 08.07.2015 01.09.2016 САМИ МЕХМЕДАЛИ изтекла
482 22.07.2015 01.04.2017 НЕСРИН ЮМЕР изтекла
483 22.07.2015 01.06.2016 ЮНУСЕМРЕ А ЧЕТИН изтекла
484 22.07.2015 01.06.2018 НАДЯ ЛАХОВА изтекла
485 22.07.2015 01.07.2018 ДИМИТЪР НИКОЛОВ изтекла
486 22.07.2015 01.04.2017 ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ изтекла
487 29.07.2015 01.07.2018 МУСТАФА СЮЛЕЙМАН изтекла
488 29.07.2015 01.07.2018 НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ изтекла
489 29.07.2015 01.07.2018 ХАФИЗЕ ОСМАН изтекла
490 30.07.2015 01.04.2017 МАДЖИТ ИСМАИЛ изтекла
491 11.08.2015 пожизнено НАЗМИЕ ЕМИН
492 11.08.2015 01.07.2016 ЕКАТЕРИНА ПАШОВА изтекла
493 11.08.2015 01.06.2017 ЦВЕТАН ПЕТЛЕШКОВ изтекла
494 11.08.2015 пожизнено СЕВДАНА ГАГАРОВА
495 11.08.2015 01.04.2016 ИЛИЯ ДЕЛЧЕВ изтекла
496 17.08.2015 01.06.2016 ГАЛЕНА КОСТУРСКА изтекла
497 17.08.2015 01.07.2017 РУКИЕ МУСТАФА изтекла
498 17.08.2015 01.07.2018 СЕЛИМЕ МУСТАФА изтекла
499 17.08.2015 01.05.2016 САФЕТ САДУЛА изтекла
500 24.08.2015 пожизнено ШИНКА СОКОЛОВА
501 25.08.2015 01.04.2017 САБРИ КЕРИМ изтекла
502 25.08.2015 01.04.2017 ТАТЯНА ЯНАЧКОВА изтекла
503 31.08.2015 01.05.2016 СЕБАХТИН МЕХМЕД изтекла
504 31.08.2015 пожизнено ЖЕЛЯЗКА ТОНЕВА
505 31.08.2015 01.02.2016 ИБРАХИМ МЕХМЕД изтекла
506 08.09.2015 01.08.2018 РАФЕТ ФЕИМ изтекла
507 08.09.2015 01.08.2017 ШАСИНЕ ЯНЪК изтекла
508 10.09.2015 01.08.2018 ЗЕЙНЕБ САЛИ изтекла
509 10.09.2015 01.06.2017 ДУРГАДЪН ЮСЕИН изтекла
510 14.09.2015 01.09.2018 ДОБРИН ПОПРАТИЛОВ изтекла
511 14.09.2015 01.06.2017 САДИФЕ МЮМЮН изтекла
512 15.09.2015 пожизнено ФАХРИ ЕМУРЛАХ изтекла
513 1.10.2015 1.9.2018 АНКА ЧОБАНОВА
514 1.10.2015 1.8.2017 ПЕТЬО ДЕЛИНОВ изтекла
515 1.10.2015 1.6.2016 АЛИ ЮСЕИН изтекла
516 1.10.2015 пожизнено ЕЛИСАВЕТА РУДЕВА
517 1.10.2015 пожизнено РАСИМ АХМЕД
518 6.10.2015 пожизнено ТОДОР КИПРОВСКИ
519 6.10.2015 1.9.2017 НЕДЖАТИН ФЕРАД изтекла
520 15.10.2015 1.8.2017 ПЕТЪР ЯЧКОВ изтекла
521 15.10.2015 1.7.2018 НЕСИБЕ ЮМЕР изтекла
522 15.10.2015 1.9.2018 ТОДОР МЛАДЕНОВ изтекла
523 15.10.2015 1.10.2018 АЛИ ХАСАН изтекла
524 3.11.2015 1.10.2018 ВИОЛЕТА ВЪЛЧЕВА изтекла
525 3.11.2015 1.4.2017 СЕВДИЕ ФАИК изтекла
526 3.11.2015 1.3.2017 АЙХАН ШАКИР изтекла
527 3.11.2015 1.3.2018 ЕМИЛ ЗИДАРОВ изтекла
528 3.11.2015 пожизнено ИВАН ЯНЕВ
529 3.11.2015 пожизнено ПЕТЪР ПИПЕВ
530 3.11.2015 пожизнено ДИМИТЪР ПЕТРОВ
531 3.11.2015 1.10.2017 ТАНЯ СТОЯНОВА изтекла
532 3.11.2015 1.3.2016 ЕРДУАН ИБРЯМ изтекла
533 3.11.2015 1.2.2017 РАДОСЛАВА БЕЕВА изтекла
534 3.11.2015 1.10.2018 ДИМИТЪР СТОЯНОВ изтекла
535 5.11.2015 1.11.2018 ЙЪЛМАЗ МЕХМЕД изтекла
536 20.11.2015 1.11.2017 ГЕОРГИ КУЛОВ изтекла
537 20.11.2015 1.10.2017 ЗЕЛИЯ МУСТАФА изтекла
538 20.11.2015 1.2.2018 НАСИЙБЕ ЗЕКЕРИЕ изтекла
539 20.11.2015 1.9.2016 НУРЕТИН ЗЕКЕРИЕ изтекла
540 20.11.2015 1.10.2017 СТЕФАН БАКЪРДЖИЕВ изтекла
541 20.11.2015 1.6.2016 ТИЛДА МИХАЙЛОВА изтекла
542 20.11.2015 1.11.2017 СТОЯН ЕСКОВ изтекла
543 20.11.2015 пожизнено ГИНКА ШАЛЕВА
544 20.11.2015 1.8.2017 ТАНЯ Г СТОЯНОВА изтекла
545 20.11.2015 пожизнено ПЕТЯ ХРИСТОВА
546 25.11.2015 пожизнено НАЙМЕ АПТИХАЛИМ
547 26.11.2015 1.9.2015 БЕЛЮ БЕЛЕВ изтекла
548 26.11.2015 пожизнено ЮЛИЯН РАЙКОВ
549 26.11.2015 1.10.2016 ИВАН АРНАУДОВ изтекла
550 4.12.2015 пожизнено ХАСАН ХАСАН
551 4.12.2015 1.5.2017 ШЮКРИ САЛИФ изтекла
552 4.12.2015 1.11.2017 ГЕОРГИ БАРУТЧИЕВ изтекла
553 4.12.2015 1.10.2018 БАХТЯР МУСТАФА изтекла
554 4.12.2015 1.2.2016 ХАЗИМ АДЖИХАЗИМ изтекла
555 4.12.2015 1.6.2017 ПАНТЕЛЕЙ ТОДОРОВ изтекла
556 4.12.2015 1.11.2017 ЕРДОАН ИБРАХИМ изтекла
557 4.12.2015 1.12.2015 РАШИД ХАБИЛ изтекла
558 4.12.2015 1.7.2015 МИТКО АРАБАДЖИЕВ изтекла
559 4.12.2015 пожизнено МУСТАФА ШАБАН
560 4.12.2015 1.12.2018 РАЙНА РАЙКОВА изтекла
561 11.12.2015 1.4.2018 ИСМАИЛ МЕХМЕД изтекла
562 11.12.2015 пожизнено ДОНКА ВАСИЛЕВА
563 11.12.2015 1.12.2018 НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ изтекла
564 11.12.2015 1.12.2018 ОСМАН БЕКИР АЛИ изтекла
565 11.12.2015 1.11.2018 МЕТИН ХАЛИЛ ЗИНАЛ изтекла
566 11.12.2015 1.7.2015 ЕМУРЛА АХМЕД изтекла
567 18.12.2015 1.10.2018 КАЛИНА СТАНЧЕВА изтекла
568 18.12.2015 пожизнено ДИМИТЪР НУЧЕВ
569 18.12.2015 пожизнено МАРИН ВЪЧЕВ
570 18.12.2015 1.4.2017 ФЕВЗИ ХАЛИЛ изтекла
571 18.12.2015 1.2.2017 МЕРИЕМ АРИФ изтекла
572 21.12.2015 1.12.2017 РАМИС ХРЮСТЕМ изтекла
573 21.12.2015 1.11.2018 СЕВИТИН БЕКИР изтекла
574 21.12.2015 1.10.2018 НЕЖДЕТ АЛИ изтекла
575 22.12.2015 1.3.2017 МАРИАНА КИЧОВА изтекла
576 22.12.2015 пожизнено СЕВДЖАН С ШЕРИФ
577 5.1.2016 1.12.2018 ПЕТЪР ДОБРЕВ изтекла
578 5.1.2016 1.9.2016 СЕВАЛ ХАСАН изтекла
579 5.1.2016 пожизнено ДОРА КАРАБАШЕВА
580 5.1.2016 1.7.2016 АРДЖАН МЕХМЕД изтекла
581 5.1.2016 пожизнено РУХИ КЮЧЮК
582 5.1.2016 1.11.2016 ЙОРДАН ПРОФИРОВ изтекла
583 5.1.2016 1.11.2017 ВЕСЕЛИН АСЕНОВ изтекла
584 5.1.2016 1.12.2017 ХАМДИ ИБРЯМ изтекла
585 5.1.2016 1.7.2018 ХАВА ДИМИТРОВА изтекла
586 8.1.2016 1.11.2016 ДОБРИН МАРЧЕВ изтекла
587 8.1.2016 1.9.2017 АЗИС ШАКИР изтекла
588 12.1.2016 1.12.2016 НЕЖДЕТ АЛИ изтекла
589 12.1.2016 1.7.2018 ЕКАТЕРИНА ДИЧЕВА изтекла
590 12.1.2016 1.11.2017 НИЯЗИ МЮМЮН изтекла
591 14.1.2016 1.10.2018 СТАМЕН СТОЙЧЕВ изтекла