одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.02.2018

Уникален идентификатор:  817cfb8c-b867-4388-a6f6-c121d1f6e65c

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-02-12 10:24:15
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:49:31
  • Последно променил: migrate_data
