одобрен

Земеделска техника Ловеч 31.01.2018г.

Уникален идентификатор:  8188f496-a8ae-4f87-b802-fe1117ac5a64

Описание:

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 31.01.2018 г

земеделска техника

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-02 13:31:50
  • Създаден от: desislava_avramova
  • Последна промяна: 2019-07-12 11:29:37
  • Последно променил: migrate_data

СПРАВКА

за извършените регистрации на ЗГТ за периода от 01.01.2018 до 31.01.2018 от РС Ловеч
Вид машина Брой регистрации
1 2 12
ГРУПА А
1 Верижни трактори 51
2 Колесни трактори 1707
3 Самоходни шасита 115
4 Друга самоходна техника 298
5 Тракторни ремаркета 774
6 Горска техника 47
ГРУПА Б
7 Зърнокомбайни 193
8 Самоходни силажокомбайни 19
9 Други самоходни машини 19
ГРУПА В
10 Машини за сеидба и садене 416
11 Машини за торене и растителна защита 296
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 706
13 Почвообработващи 1680
14 Сушилни и други 3
15 Зърно и семепочистващи 27
16 Машини за поливане 26
17 Горска техника 448