одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Уникален идентификатор:  818a8edd-75ed-4779-912f-b222635a8aff

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-22 15:30:32
  • Създаден от: hsd_velingrad
  • Последна промяна: 2019-04-22 15:30:32

С П И С Ъ К

на училищата, детските градини и центровете в Община Велинград
Училище, център, детска градина, професионална гимназия Населено място
1 СУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Велинград ул. “Юндола” № 35
2 СУ “Васил Левски" гр.Велинград ул. “Кристал” № 10
3 ОУ “Неофит Рилски” гр.Велинград ул. “Братя Маврикови” №48
4 ОУ “Христо Ботев” гр.Велинград ул. “Макаренко” № 2
5 ОУ “Г.Бенковски” гр.Велинград ул. “Калъчов мост” № 9
6 СУ “Методий Драгинов” с. Драгиново ул. “Кирил и Методий” №1
7 СУ “Хр.Смирненски” с. Света Петка ул. “Арапчал” № 24
8 ОУ “Христо Ботев” с. Абланица
9 ОбУ “Иван Вазов” с. Пашови
10 ОУ “Васил Левски” с. Грашево
11 ОбУ “Васил Левски” с. Кръстава
12 ОУ “Д-р Петър Берон” с. Бирково
1 ЦПЛР - ОДК гр.Велинград ул. “Тодор Стайков” № 7
2 ЦСОП “Драган Манчов” гр.Велинград ул. “Съединение” № 256
1 ДГ “Фантазия” гр.Велинград ул. “Искра” № 16
2 ДГ “Радост” гр.Велинград ул. “Съединение” № 139
3 ДГ “Слънчице” гр.Велинград ул. “Митко Палаузов” № 1
4 ДГ “Детски рай” гр.Велинград ул. “Гео Милев” № 6
5 ДГ “Еделвайс” гр.Велинград ул. “Добри Чинтулов” № 4
6 ДГ “Пролет” с. Драгиново
7 ДГ “Юрий Гагарин” с. Света Петка
8 ДГ “Кокиче” с. Грашево
1 ПГГС “Христо Ботев” гр.Велинград ул. “Хан Аспарух” № 111 а
2 ПГИТ “Алеко Константинов” гр.Велинград ул. “Съединение” № 49
3 ПГД “Иван Вазов” гр.Велинград ул. “Съединение” № 44