одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА РАЗГРАД

Уникален идентификатор:  81b473a5-bf25-4a80-9d4f-57404b8e23a3

Описание:

актуален към 16.06.2020г.

образование Община Разград Публичен сектор

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-26 10:30:53
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-06-16 14:33:38
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Вх. № на заявлението за вписване

Наименование, адрес на управление и адреси на ползваните сгради

Код по БУЛСТАТ

Юридически статус

Основание за откриване

Данни за преобразуване/промяна/закриване

Форма на собственост

Източник на финансиране

Ръководство /позиция, имена/

Видове дейности, за които е регистриран/а

Адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет

Основание за заличаване на регистрацията

Дата на вписване

Подпис на длъжностното лице

1 АО-05-03-8656-1 от 12.10.2016 г. ДГ "Гълъбче", с. Топчии, Община Разград,ул. Кирил и Методий № 3 000501029 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 15.09.1937 г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Нели Иванова Йорданова предучилищно образование Община Разград, с. Топчии, ул. Кирил и Методий № 3, cdg_topchii@abv.bg, 0884 822 692 - 20.10.2016 г.
2 АО-05-03-8694 от 12.10.2016 г. ЦПЛР-ЦРД, ул. "Марица" 7, ул. Грънчарска №5, град Разград 000501876 юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетния кредит ПМС № 43 от 9.05.1990 г. Заповед №1232 от 07.10.16 г. на кмета на Община Разград общинска държавна, общинска Директор - Даниела Димитрова Куртева дейности в областта на изкуствата гр. Разград, ул. "Марица" №7, тел. 0878 542 819, crd_razgrad@abv.bg - 20.10.2016 г.
3 АО-05-03-8715 от 12.10.2016 г. ЦПЛР-УСШ "Руси Бухтев" гр. Разград, бул."Априлско въстание" 64 В 177055964 юридическо лице Заповед № 1232/ 07.10.16г.на Кмета на Община Разград общинска държавен и общински бюджет Директор - Цветан Тодоров Танев спортна гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 64 В; 084 / 662 718; rusi_buxtev65@abv.bg - 20.10.2016 г.
4 АО-05-03-8727 от 13.10.2016 г. ДГ "Пролет" с. Стражец, ул. "Средец" №13, община Разград 826020854 юридическо лице - детска градина - общинска държавен и общински бюджет Директор - Петя Минкова Стефанова предучилищно образование с. Стражец, община Разград, ул."Средец"13, gugi_634@abv.bg, тел.0884 822 681 - 20.10.2016 г.
29-00-93/28.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 19.11.1985 г. 01.06.2020 г.
5 АО-05-03-8749 от 13.10.2016 г. ДГ №7 "Васи Левски", гр. Разград, община Разград, ул. "Гаврил Кръстевич" №28 000500767 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 05.04.73 г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Антония Георгиева Колева Предучилищно образование Град Разград, община Разград, ул."Гаврил Кръстевич" №28, тел.084 62 25 22, tonitakol@abv.bg - 20.10.2016 г.
29-00-80/14.05.2020 г. промяна: Директор - Елена Христова Вълкова-Трифонова промяна: тел. 0884822686, dg_7_rz@abv.bg 15.05.2020 г.
6 АО-05-03-8757 от 13.10.2016 г. ДГ„Радост" село Мортагоново, община Разград, ул.„Рожен„ №18 000501748 юридическо лице - детска градина - Общинска държавен и общински бюджет Директор - Фериде Ахмед Али Предучилищно образование с.Мортагоново, ул.„Рожен„№18 тел:0884822697,еmail:cdg.radost.mortagonovo@gmail.com - 20.10.2016 г.
29-00-83/18.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 01.03.1982 г. 26.05.2020 г.
7 АО-05-03-8762 от 13.10.2016 г. ДГ "Здравец" общ.Разград, с.Гецово, ул."Здравец"№ 20 Б:000497869 юридическо лице - детска градина - общинска държавен и общински бюджет Директор - Милена Кънчева Христова Предучилищно образование с.Гецово, общ.Разград, ул."Здравец" № 3, Тел. 0884 822 698, milena_kancheva@mail.bg - 20.10.2016 г.
29-00-84/18.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 12.10.1967 г. 26.05.2020 г.
8 АО-05-03-8764 от 13.10.2016 г. ДГ "Митко Палаузов", с. Киченица, общ. Разград, ул."Кирил и Методий" № 32 000501050 юридическо лице - детска градина Административен акт 2 от 15.09.1973 г. - общинска собственост държавен и общински бюджет Директор - Елена Христова Вълкова-Трифонова възпитателно-образователна дейност общ. Разград, с. Киченица, ул. "Кирил и Методий" 32 0884/822705,cdg_kichenica@abv.bg, cdg-mitko-palauzov.weebly.com - 20.10.2016 г.
29-00-98/05.06.2020 г. промяна: Директор - Галина Георгиева Иванова промяна: тел. 0879235220 16.06.2020 г.
9 АО-05-03-8770 от 13.10.2016 г. ДГ № 12 "Зорница", гр. Разград, община Разград, ул. "Марица"№33 000501666 юридическо лице - детска градина Акт № 295 за публична общ.собственост - общинска собственост държавен и общински бюджет Директор - Снежана Иванова Хъневска Предучилищно образование гр. Разград, ул.Марица" №33, 084/622 547, snelih@abv.bg - 20.10.2016 г.
29-00-81/15.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 10.04.1980 г. 18.05.2020 г.
10 АО-05-03-8835 от 14.10.2016 г. ДГ№2 "Пролет", с. Раковски, ул. "Първи май"№13 000501011 юридическо лице - детска градина Административен акт2/01.09.1973 - общинска държавен и общински бюджет Директор - Милена Върбанова Минкова Предучилищно образование с. Раковски, ул. "Първи май" №13, milena_minkova61@abv.bg, тел. 0884 822 682 - 20.10.2016 г.
11 АО-05-03-8850 от 14.10.2016 г. ДГ "Осми март", с. Дянково, общ. Разград, ул. "Отец Паисий" 4 000497824 юридическо лице - детска градина - общинска държавен и общински бюджет Директор - Недялка Димитрова Цанева Предучилищно образование с. Дянково, общ. Разград, ул."Отец Паисий"4; 0884 822 712; cdg_dyankovo@abv.bg - 20.10.2016 г.
29-00-82/15.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 01.10.1986 г. промяна: dgdyankovo@gmail.com 18.05.2020 г.
12 АО-05-03-8864 от 14.10.2016 г. ДГ №5 "Незабравка" гр.Разград, ул."Гео Милев"№1 000497552 юридическо лице - детска градина Юр.акт за създаване на ДГ №2041 от 26.5.1974 год. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Иванка Стоянова Стефанова образование и възпитание на деца от 2-7 год. гр.Разград, ул. "Гео Милев"№1, 084_625278; 0884822695, i.steffanova@abv.bg - 20.10.2016 г.
29-00-87/18.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 01.09.1994 г. промяна: Директор - Катя Младенова Георгиева промяна: dg_nezabravka_razgrad@abv.bg 26.05.2020 г.
13 АО-05-03-8867 от 14.10.2016 г. ДГ №11 "Детелина" Разград, ул."Абритус" 21 000501495 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 01.06.77г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Бонка Петкова Коцева Предучилищно образование гр.Разград, ул."Абритус"21, 0884 822 696, 084624170, detelina11@mail.bg - 20.10.2016 г.
14 АО-05-03-8868 от 14.10.2016 г. ДГ № 3 "Приказка" град Разград ул. "Ангел Кънчев" № 18 000497538 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 10.05.1964 г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Румяна Радева Ненова Предучилищно образование град Разград ул. "Ангел Кънчев" № 18, cdg3prikazka@abv.bg, nenova.r@abv.bg - 20.10.2016 г.
15 АО-05-03-8872 от 14.10.2016 г. ДГ №4 "Митко Палаузов", ул. "Дунав" №30, гр. Разград 000497545 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 02.10.1961г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Ценка Иванова Русева Предучилищно образование ул. "Дунав" №30, гр. Разград, tsenka_ruseva_rz@abv.bg, тел.0884 822 706 - 20.10.2016 г.
16 АО-05-03-8874 от 14.10.2016 г. ДГ№14 "Славейче" гр.Разград, ж.к "Орел" 000501698 юридическо лице - детска градина Акт 415 от 13.10.1997 г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Младенка Василева Ботева Предучилищно образование гр.Разград, жк "Орел ", 0884822710, mladenkaboteva@abv.bg - 20.10.2016 г.
29-00-86/18.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 01.08.1990 г. 26.05.2020 г.
17 АО-05-03-8877 от 17.10.2016 г. ДГ "Георги Димитров" с.Благоево, общ. Разград, ул."ФилипТотю" №3 000501189 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 01.09.1975 г. - общинска държавен и общински бюджет Директор с група - Лидия Вадимова Мизурска Предучилищно образование с.Благоево,ул. "Филип Тотю" №3,тел.0884822684, email:cdg_georgidimitrov@abv.bg - 24.10.2016 г.
29-00-90/19.05.2020 г. промяна: Директор - Сабрие Мехмедова Бозева 26.05.2020 г.
18 АО-05-03-8899 от 17.10.2016 г. Детска градина №6 "Шестте ястребинчета" гр. Разград ул. "Камчия"1 000500557 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 01.02.1976г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Петя Неделчева Станева Предучилищно образование гр. Разград ул. "Камчия" 1, 0884 822 690, dg6_rz@abv.bg - 24.10.2016 г.
19 АО-05-03-8901 от 17.10.2016 г. ЦПЛР-ЦУТНТ-Разград Адрес на управление и учебна сграда:ул."Трапезица"№1гр.Разград, общ.Разград. Ползвана база:Дом на природозащитникаул."Софроний" №12гр.Разград, общ.Разград 177056190 юридическо лице-Център за подкрепа за личностно развитиепо чл.26 от ЗПУО Решение на ОбНС-Разград от 2.5.1990 г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Цветанка Василева Русева Развитие на интересите,способностите,компетентностите и изява на учениците в областта на науките и технологиите гр.Разград,общ.Разград, ул.Трапезица №1, cutnt_rz@mail.bg, http://cutntrz.simplesite.com/ - 24.10.2016 г.
74-00-99/15.05.2020 г. промяна: ЦПЛР-ЦУТНТ-Разград Адрес на управление: ул. "Трапезица" № 1, гр. Разград, общ. Разград Ползвани бази: 1. МУЦ по ТПО - ул. "Перистър"№ 4, гр. Разград, общ. Разград 2. Дом на природозащитника ул. "Софроний" № 12, гр. Разград, общ. Разград промяна: Протокол № 7 от 24.04.1990 г. промяна: Заповеди на кмета на Община Разград: № 75/15.01.2018 г. № 76/15.01.2018 г. промяна: Развитие на интересите,способностите,компетентностите и изява на учениците в областта на науките и технологиите и кариерното ориентиране и консултиране 26.05.2020 г.
20 АО-05-03-8907 от 17.10.2016 г. Детска градина №2"Лудогорче", ул. "Плиска" 14, гр. Разград, община Разград 000501659 юридическо лице - детска градина Протокол обр.16 от 31.03.1981г. на приемателна комисия назначена със заповед № 197/30.03.1981 на председателя на ОНС - общинска държавен и общински бюджет Директор - Светла Георгиева Чавеева отглеждане, възпитание, обучение, социализиране и развитие на децата гр.Разград -7200, ул."Плиска"-14, тел.0884 822 699, e-mail -ludogorche_2@abv.bg - 24.10.2016 г.
29-00-85/18.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 01.09.1952 г. 26.05.2020 г.
21 АО-05-03-8954 от 18.10.2016 г. гр. Разград-7205, ДГ №8 "Райна Княгиня", ул. "Южен булевард" № 48Б 000501125 юридическо лице, детска градина Акт за държавна собственост №№ 2048/20.01.1975 г.; 2051/20.01.1975 г.;2052/21.01.1975 г. Акт за общинска собственост №789 04.05.2001 г - общинска държавен и общински бюджет директор Ивалина Русинова Стойчева образование, възпитание, социализация и отглеждане на деца от 3 до 7 години гр. Разград, ул. "Южен булевард" №48Б, тел. 0884822687, ivrusi@abv.bg - 24.10.2016 г.
29-00-88/18.05.2020 г. промяна: Административен акт № 2 от 19.04.1976 г. промяна:dg8_rk_rz@abv.bg 26.05.2020 г.
22 АО-05-03-8964 от 18.10.2016 г. ДГ "Шестте ястребинчета" с.Липник,община Разград, ул."Бузлуджа" №7 000500653 юридическо лице - детска градина Заповед № 78/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград общинска община Директор - Милена Росенова Добрева Предучилищно образование с.Липник, ул."Бузлуджа"№7, dg.lipnik@abv.bg Заповед № 78/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград 24.10.2016 г. 25.03.2019 г.
23 АО-05-03-9262 от 26.10.2016 г. ЦПЛР-МУЦ по ТПО, ул. "Перистър" 4 гр. Разград 000501634 юридическо лице-ЦПЛР Решение №211/29.9.2016 г. и Заповед №1263/14.10.2016 г. Заповед № 76/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград общинска Държавен бюджет и чрез бюджет на Община Разград Директор - Ангел Александров Петков развитие на интересите, способностите, компетентностите и изява в областта на технологиите гр. Разград, ул. "Перистър" 4, 084/661586, muts_rz@abv.bg Заповед № 76/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград 26.10.2016 г. 25.03.2019 г.
24 АО-05-03-9339 от 28.10.2016 г. ДГ "Иглика" ул.Петко Пенчев №1,с.Осенец, общ.Разград 826020847 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 07.12.1968г. Решение №799/22.01.2007г. на Общинки съвет Разград Заповед № 77/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград общинска Община Директор - Анелия Данаилова Райчева Предучилищно образование с.Осенец, ул.П. Пенчев 1, тел. 0884 822 680, cdg_osenec@abv.bg Заповед № 77/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград 28.10.2016 г. 25.03.2019 г.
25 АО-05-03-9352 от 28.10.2016 г. ДГ №2 "Дора Габе" с. Ясеновец, ул. "Недьо Лицов" №6; филиал - ул. "Дунав" №35 000501730 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 01.09.1976 г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Дияна Василева Христова Предучилищно образование с. Ясеновец, ул. "Недьо Лицов" №6; филиал - ул. "Дунав" №35 - 28.10.2016 г.
АО-05-03-10056 от 21.11.2016 г. ДГ №2 "Дора Габе" с. Ясеновец, ул. "Недьо Лицов" №6; филиал - ул. "Дунав" №35 000501730 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 01.09.1976 г. - общинска държавен и общински бюджет промяна: Директор - Айсел Мустафова Махмуд Предучилищно образование с. Ясеновец, ул. "Недьо Лицов" №6; филиал - ул. "Дунав" №35, dg2yasenovec@abv.bg - 23.11.2016 г.
26 АО-05-03-9298 от 27.10.2016 г. ДГ №1 "Щастливо детство" с. Раковски, общ. Разград, ул. "Г.С.Раковски" №69 000497851 юридическо лице - детска градина Административен акт № 2 от 01.01.1965 г. - общинска държавен и общински бюджет Директор - Анелия Ангелова Стоянова Предучилищно образование с. Раковски, общ. Разград, ул. "Г.С.Раковски" №69, тел.0884822713, cdgrakovski84@abv.bg - 28.10.2016 г.
27 АО-05-03-715 от 27.01.2017 г. ЦПЛР-Ученическо общежитие, гр.Разград, ул. "Н. Вапцаров" № 10 000501981 юридическо лице Решение на ОБНС - Разград от 01.09.1978г. промяна - ЗПУО 01.08.2016г. общинска община Директор - Ирин Ангелов Ангелов Спомагателни дейности в областта на образованието гр.Разград, ул. "Н.Вапцаров" №10, obshtejitie_rz@abv.bg, 0878 684 380 - 27.01.2017 г.