одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията на ОД"Земеделие "Търговище земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.09.2020г.

Уникален идентификатор:  8210eab1-f95a-4ae4-92e0-f0a1f62e1384

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-12 15:54:51
  • Създаден от: anton_vladimirov
  • Последна промяна: 2020-10-12 15:54:51

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 67
2 Колесни трактори 2448
3 Самоходни шасита 71
4 Друга самоходна техника 421
5 Тракторни ремаркета: 1184
6 в т.ч. с общо предназначение 950
7 със спец. предназначение 234
8 Горска техника 34
9 Зърнокомбайни 372
10 Самоходни силажокомбайни 24
11 Други самоходни машини 103
12 Машини за сеидба и садене 754
13 Машини за торене и растителна защита 490
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 880
15 Почвообработващи 2495
16 Сушилни и други 25
17 Зърно и семепочистващи 53
18 Машини за поливане 23
19 Горска техника 347