одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - 30042020

Уникален идентификатор:  8217ec2e-9f58-4162-bd48-f0328ea89e8d

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-15 10:20:05
  • Създаден от: valya_manova
  • Последна промяна: 2020-05-15 10:20:05
Няма информация за показване