одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Уникален идентификатор:  823ba8fd-80db-467d-9237-729deb83c402

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-24 10:06:13
  • Създаден от: nadezhda_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-09-24 10:06:13

Дата на издаденото разрешение

Име на лекаря

Лечебно заведение за извънболнична помощ

Адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ

1 01.09.2011 г. Д-р Горица Мурджева ЕТ „Д-р Горица Мурджева-АПМП-ИП” с.Баня, общ. Панагюрище, ул. „Пролет” №5
2 01.09.2011 г. Д-р Любка Пашова ЕТ „Д-р Любка Пашова-АПМП-ИП” с.Аканджиево, общ. Белово
3 12.09.2011 г. Д-р Андрей Миков ЕТ „Д-р Андрей Миков-АПМП-ИП” с. Росен и с. Овчеполци, общ. Пазарджик
4 09.01.2012 г. Д-р Димитър Гачев ЕТ „Д-р Димитър Гачев-АПМП-ИП” с. Драгор, общ. Пазарджик