одобрен

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ

Уникален идентификатор:  824920b8-1a27-4885-b7d3-9ac1d845b849

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 16:22:57
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 16:22:57

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ В ОБЩИНА СУХИНДОЛ

№ по ред Област Община Населено място наименование Седалище / адрес на управление Директор / Управител
1 Велико Търново Сухиндол с.Горско Косово Дом за пълнолетни лица с деменция с.Горско Косово, ул."Първа"№25 Вера Дукова
2 Велико Търново Сухиндол гр.Сухиндол Домашен социален патронаж гр.Сухиндол , ул."Яворов" №2 Галя Стойчева