одобрен

SEBRA-MF-2019-06-05

Уникален идентификатор:  826bdc4d-0d27-45d6-9480-c922f12ab91f

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:46:07
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:46:07

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 05.06.2019 - 05.06.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 228 538 596,54 лв.
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11 492 723,54 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 3 88,60 лв.
Общо:  242 1 031 408,68 лв.
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 451 072,05 лв.
Общо:  13 451 072,05 лв.
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 1 318,76 лв.
Общо:  20 1 318,76 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 29 38 363,03 лв.
Общо:  29 38 363,03 лв.
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 161 45 315,53 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 3 88,60 лв.
Общо:  164 45 404,13 лв.
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 05.06.2019 - 05.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2 527,17 лв.
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11 492 723,54 лв.
Общо:  16 495 250,71 лв.