одобрен

Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване

Уникален идентификатор:  8276501f-f447-4f2a-a497-e73b3a18e5a8

община Бяла Слатина Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-01 14:37:50
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2020-07-01 14:37:50

Регистър на въведените в експлоаетация строежи с разрешение за пролзване или удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекти ІV- та и V-та

№ и дата Вх.на преписката Наименование на строежа Населено място Възложител Лице извършващо СН/техн.р-л Обработил преписката Забележка
1/09.06.93г Вътрешно преустройство на 1-ви и 2-ри етаж на жилищна сграда Б.Слатина кв.88, кад.№ 596 "Първа частна банка" АД - София Д.Златанов арх. В.Цветков
1 9 9 4 год.
1|06.05.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.48 пар.ХІІ Пенка Борисова Могилска арх. В.Цветков
2|12.05.94г. Кафе аперитив Търнава кв.60 пар.ХVІІ Даниел Василев ЕФ."Васи" арх. В.Цветков
3|19.05.94г. кафе аперитив Б.Слатина кв.6 зона ІІ Петър Тодоров Иванов арх. В.Цветков
4|28.05.94г. Кафе аперитив "Мелисия" Б.Слатина кв.61 к.№759 Данаил Луканов Ангелов арх. В.Цветков
5|02.06.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.171 пар.VІІ Сашо Кръстев Кръстев арх. В.Цветков
6|01.06.94г. Кафе аперитив и Магазин-хранителен Соколаре кв.7 пар.ХХV Милчо Юнов-ЕФ "Сокол-92" арх. В.Цветков
7|13.06.94г. Магазин за търговия на едро Б.Слатина кв.88 кад.№590 Иво Динков Михайлов арх. В.Цветков
8|
9|17.06.94г. кафе аперитив Търнак кв.6 пар.ІІ ЕТ"Ива"Лазар Василев Лазаров арх. В.Цветков
10|17.06.94г. кафе аперитив Търнак кв.6 пар.ІІ Стоян Христов Вълков арх. В.Цветков
11|20.06.94г. Магазин за хранителни стоки Б.Статина кв.60 пар.298 Райна Андреевска арх. В.Цветков
12|22.06.94г. Павилион за захарни изделия, цигари Б.Слатина кв.140пар.ХV Янко Василев Янков арх. В.Цветков
13|22.06.94г. кафе аперитив Б.Слатина кв.57а пар.ХV Георги Славков Генков арх. В.Цветков
14|22.06.94г. Коктейл бар и игрална зала Б.Слатина кв.80 пар.VІІІ Георги Тодоров Цветков ЕФ "Неделев" арх. В.Цветков
15|23.06.94г. Магазин за хранителни стоки и кафе аперитив Б.Слатина кв.8 пар.Х-399 Александър Начев Цаков арх. В.Цветков
16|23.06.94г. Кафе аперитив Алтимир кв.53 пар.V Николай Ценов Марков арх. В.Цветков
17|24.06.94г. кафе аперитив Б.Слатина кв.88 зона І ЕТ "Маргарита Янкулова - Чернам-92" арх. В.Цветков
18|24.06.94г. Цех за безалкохолни напитки и хранителен магазин Габаре кв.1 пар.ХІ Владимир Тодоров Ф. "Пурко" арх. В.Цветков
19|28.06.94г. Преустройство на избено помещение в ресторант Б.Слатина кв.80 кад.№1372 Нешо Асенов Миранов арх. В.Цветков
20|29.06.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.51пар.ХХІІ Иван Томов Куков арх. В.Цветков
21|05.07.94г. Магазин за хранителни стоки Търнава кв.59 пар.І Цветан Тончев Цончовски арх. В.Цветков
22|06.07.94г. Павилион за закуски търговия на едро с алкохол и цигари Б.Слатина кв.80 пар.ХХV ЕТ"Гратис" Николай Изворски арх. В.Цветков
23|15.07.94г. Кафе аперитив Попица кв.40 пар.Х Димитричка Николова Стоянова арх. В.Цветков
24|15.07.94г. Магазин за хранителни стоки гр.Б.Слатина кв.20 пар.ХІ Стамен Вълчинов Семков арх. В.Цветков
25|15.07.94г. Хранителен Магазин Враняк кв.18 пар.VІІІ Иванка Борисова Брестенска арх. В.Цветков
26|15.07.94г. Кафе аперитив Търнава кв.69 пар.ІХ Симеон Цонов Горчовски ЕТ "Горсим" арх. В.Цветков
27|15.07.94г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.79 пар.ІV Алексей Илиев Илиев Фирма "Савоя-М" арх. В.Цветков
28|18.07.94г. Магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари Б.Слатина кв.68 пар.ХV ЕТ "Брънчев- 91" арх. В.Цветков
29|22.07.94г. Магазин за хранителни стоки Търнава кв.51 пар.І Адриян Цветанов Цаконски арх. В.Цветков
30|22.07.94г. Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.40 пар.ХІІ Цветана Крумова Иванова арх. В.Цветков
31|22.07.94г. Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.45 пар.І Цветана Крумова Иванова арх. В.Цветков
32|22.07.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.47 пар.ХХІ Иван Найденов Владимиров арх. В.Цветков
33|22.07.94г. Магазин - стоки на едро Б.Слатина кв.91 пар.ІІІ Адриан Цветанов Цаконски арх. В.Цветков
34|29.07.94г. Преустройство на съществуваща сграда в кафе-сладкарница и магазин за хранителни стоки Соколаре кв.34 к.№369 Иво Пенчев Митев ЕФ"Джелато" арх. В.Цветков
35.|05.08.94г. Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.5 пар.І ЕФ "Жилас" арх. В.Цветков
36|05.08.94г. Магазин за хранителни стоки, сок и кафе Б.Слатина кв.59 пар.І Петко Иванов Петков арх. В.Цветков
37|05.08.94г. Магазин за търговия на едро и дребно Б.Слатина кв.88 пар.ІV Николай Петров Иванов арх. В.Цветков
38|05.08.94г. Павилион за закуски сок и кафе Б.Слатина кв.85 пар.ІV Николай Петров Иванов арх. В.Цветков
39|12.08.94г. Временен павилион за търговски цели Б.Слатина кв.93 пар.VІІІ Валентин Цеков Върбанов арх. В.Цветков
40|12.08.94г. Преустройство за хранителен магазин Б.Слатина кв.80 пар.ХVІ Евгени Петров Влайчовски арх. В.Цветков
41|12.08.94г. Кафе аперитив Попица кв.88 пар.ІV ЕТ"Сияна"Венета Маркова арх. В.Цветков
42|12.08.94г. Хранителен магазин и кафе-сладкарница Галиче кв.15 пар.VІ Татяна Илиева Романска арх. В.Цветков
43|22.08.94г. Хранителен магазин Галиче кв.55 пар.VІ Константин Цветанов Кършийски арх. В.Цветков
44|22.08.94г. Кафе аперитив Галиче кв.78 пар.V Анелия Кръстева Иванова арх. В.Цветков
45|22.08.94г. Кафе аперитив ЕТ"Елвена -92" Б.Слатина кв.80 к.№646 Емил Ангелов Ценов арх. В.Цветков
46|22.08.94г. Кафе аперитив Комарево кв.14 пар.ІІІ Стоян Илиев Вълчинов арх. В.Цветков
47|22.08.94г. Хранителни стоки,цигари и алкохол със маси за сервиране Б.Слатина Еленко Маринов Василев арх. В.Цветков
48|24.08.94г. Кафе аперитив Габаре кв.51 пар.І Валентин Спасов Георгиев арх. В.Цветков
49|25.08.94г. Кафе аперитив Попица кв.81 пар.ІХ Петър Дочев Атанасов арх. В.Цветков
50|25.08.94г. Магазин "Търговия на едро" Б.Слатина кв.88 пар.VІ Игнат Георгиев Дамянов арх. В.Цветков
51|25.08.94г. Хранителен магазин "Минимаркет" Б.Слатина кв.95 пар.ХІІ Игнат Георгиев Дамянов арх. В.Цветков
52|29.08.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.49 пар.VІ Цветанка Иванова Луканова арх. В.Цветков
53|29.08.94г. Магазин за хранителни стоки и кафе аперитив Драшан кв.19 пар.І Венета Ценова Симеонова арх. В.Цветков
54|02.09.94г. Кафе аперитив Попица кв.76 пар.ІV Пешо Лишков Пешев арх. В.Цветков
55|02.09.94г. Кафе аперитив Габаре кв.І пар.Х Снежана Иванова Тодорова арх. В.Цветков
56|05.09.94г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.10 пар.ХХІІІ Иванка Донова Захариева арх. В.Цветков
57|02.09.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.80 пар.ХІХ Данаил Стоянов Пенев арх. В.Цветков
58|07.09.94г. Хранителен магазин Галиче кв.83 пар.І Тодор Димитров Цонков арх. В.Цветков
59|07.09.94г. Кафе аперитив Габаре кв.32 пар.ХІІІ д-р Венцислава Вълкова Начева арх. В.Цветков
60|07.09.94г. Кафе аперитив Габаре кв.32 пар.ХІІІ ЕООД "Балкан" арх. В.Цветков
61|20.09.94г. Кафе аперитив Галиче кв.25 пар.ІІ Цветан Василев Банчев арх. В.Цветков
62|20.09.94г. Кафе аперитив и хранителен магазин Галиче кв.43 пар.ІV Иван Николов Гайдарски арх. В.Цветков
63|20.09.94г. Магазин за сладкарски изделия, алкохол и цигари Б.Слатина кв.93 пар.І Боян Славчев Борисов арх. В.Цветков
64|20.09.94г. Кафе сладкарница и хранителен магазин Галиче кв.190 пар.І Милчо Цветанов Ванчуков арх. В.Цветков
65|26.09.94г. Павилион №10 за хранителен магазин Б.Слатина кв.88 пар. Ценко Нанюв Ценков арх. В.Цветков
66|29.09.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.80 пар.ХХІІІ Ивайло Колецов арх. В.Цветков
67|20.09.94г. Кафе аперитив Алтимир кв.30 пар.VІІ Валентин Георгиев Симеонов арх. В.Цветков
68|07.10.94г. Кафе аперитив Габаре кв.41 пар.VІІ Мариана Вуткова Петрова арх. В.Цветков
69|07.10.94г. Хранителен магазин Алтимир кв.76а пар.ІХ Людмил Цветанов Трифонов арх. В.Цветков
70|07.10.94г. Кафе аперитив Враняк кв.10 пар.Х Цветан Стефанов Николов арх. В.Цветков
71|10.10.94г. Павилион хранителни стоки Б.Слатина кв.45 к.№879а Илия Петров Каменов арх. В.Цветков
72|14.10.94г. Кафе аперитив Бърдар.герен кв.24 пар.І Иван Рашков Тошков арх. В.Цветков
73|14.10.94г. Минимаркет Б.Слатина кв.130 пар.ХХ Румен ГЕОРГИЕВ Йорданов арх. В.Цветков
74.|14.10.94г. Павилион Хранителни стоки Габаре кв.32 пар. Йордан Трифонов Иванов арх. В.Цветков
75|19.10.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.58 к.№1373 Стефан Евтимов Димитров арх. В.Цветков
76|14.10.94г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.31 пар.ХV Пенка Христова Коцева арх. В.Цветков
77|07.11.94г. Павилион за вестници цигари и захарни изделия Б.Слатина кв.89 Симеон Ангелов Стоянов арх. В.Цветков
78|07.11.94г. Магазин за продажба на вино и алкохол Б.Слатина кв.67а "Винпром"ЕООД гр.Враца арх. В.Цветков
79.|03.11.94г. Частен лекарски кабинет Б.Слатина кв.79 пар.ХІ Д-р Асен Цанков Атанасов арх. В.Цветков
80|21.11.94г. Кафе аперитив Комарево кв.32 пар.І Марияна Асенова Фильова арх. В.Цветков
81|01.12.94г. Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.81 пар.VІІІ Цветомир Кънчев Дуловски арх. В.Цветков
82|01.12.94г. Магазин за бакалски стоки Б.Слатина кв.91 пар.ІV Никита Недков Поповски арх. В.Цветков
83|01.12.94г. Магазин за алкохол и цигари Попица кв.29 пар.Х Веселин Костадинов Житарски арх. В.Цветков
84|08.12.94г. Супермаркет, Кафе-аперитив и търговия на едро Б.Слатина кв.6 Красимир Симеонов Велков арх. В.Цветков
85|14.12.94г. Хранителен магазин Габаре кв.51 пар.VІ Геновева Петрова Цекова арх. В.Цветков
86|14.12.94г. Кафе аперитив Търнава кв.72 пар.ХІІІ Катя Илиева Дикова арх. В.Цветков
87|21.12.94г. Кафе аперитив Търнава кв.28 пар.ІІ Борислав Андреев Нешев арх. В.Цветков
88|21.12.94г. Кафе аперитив Галиче кв.104 пар.ІV Васил Дамянов Ярмин арх. В.Цветков
89|27.12.94г. Подобект"Производствена сграда от обект "Монтажен цех" Габаре кв.7 пар.ХІІ Гено Миков Кръстев1/3 част Михаил Кръстев 2/3 част. арх. В.Цветков
1 9 9 5 год.
1|09.01.95г. Кафе аперитив Попица кв.38 Малинка \Кузманова Митева арх. В.Цветков
2|09.01.95г. Кафе аперитив Алтимир кв.80 пар.VІ Сава Тодорова Маздрашка арх. В.Цветков
3|11.01.95г. Кафе аперитив Алтивмир кв.21 пар.ХІ Иван Димитров Иванов арх. В.Цветков
4|11.01.95г. Кафе аперитив Търнава кв.7 пар.VІІІ Пламен Цветанав Топаньовски арх. В.Цветков
5.30.01.95г. Кафе аперитив Враняк кв.17 пар.ХХ Цоло Николов Цолов арх. В.Цветков
6|09.12.95г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.80 пар.ХVІ ЕТ"Янка Павлова Яричкова" арх. В.Цветков
7.10.02.95г. Хранителен магазин Габаре кв.32 пар.ХVІІ ЕТ"Ити" Иво Тошков арх. В.Цветков
8.10.02.95г. Хранителен магазин и цех за закуски Търнава кв.70 пар.ХV Илона Миленова Христова арх. В.Цветков
9|17.02.95г. Хранителен магазин Алтимир кв.11 пар.ХVІ Иво Христов Иванов арх. В.Цветков
10|07.03.95г. Кафе аперитив Враняк кв.30 пар.VІІІа ЕТ"Идеал-5"Милка Христова Спасова арх. В.Цветков
11|07.03.95г. Кафе аперитив "Джоли бар" БбСлатина кв.81 пар.ХІІІ Красимир Иванов Цветков арх. В.Цветков
12|21.02.95г. Хранителен Магазин Буковец кв.19 пар.Vа СД"Буковец" Данаил Н.Начев и Красимир Г.Лалов арх. В.Цветков
13|07.03.95г. Кафе - клуб Б.Слатина кв.96 пар.ІХ Иван Христов Ботев арх. В.Цветков
14|03.04.95г. афе аперитив и сладкарница Търнак кв.39 пар.Х Николай Павлов Нанев арх. В.Цветков
15|17.03.95г. Кафе аперитив Буковец кв36 пар.VІІ Николай Петков Колев арх. В.Цветков
16|17.03.95г. Хранителен магазин Търнава кв.73 пар.ІІ Красимир Илиев Стойчев арх. В.Цветков
17|17.03.95г. Смесен магазин Габаре кв.32 пар.ХVІІ ЕТ"Валери Василев" арх. В.Цветков
18|14.04.95г. Хранителен магазин и кафе Галиче кв.48 пар.ХІ Камелия Костадинова Министерска арх. В.Цветков
19|14.04.95г. Хранителен магазин Алтимир кв.53 пар.ІІІ Дарина Антонова Костова арх. В.Цветков
20|14.04.95г. Хранителен магазин и кафе Галиче кв.163 пар.ІІ Наталия Цветанова Христова арх. В.Цветков
21|14.04.95г. Смесен магазин Драшан кв.40 пар.ІІ Гина Иванова Тодорова ЕТ "Маги" арх. В.Цветков
22|28.04.95г. Магазин и ресторант Буковец кв.20 пар.І Митко Вутков Генов арх. В.Цветков
23|03.04.95г. Смесен магазин-нехранителни стоки Б.Слатина кв.80 пар.ХVІ Тихомир Маринов Тошев арх. В.Цветков
24|03.05.95г. Кафе - сладкарница Търнак кв.43 к.№259 Лиляна Маркова Дрънкова арх. В.Цветков
25|08.05.95г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.139 пар.ХХХІІ ЕФ"Хлебарски-Н" арх. В.Цветков
26|09.05.95г. Кафе аперитив Търнава кв.59 пар.І СД "Балмек" арх. В.Цветков
27|12.05.95г. Кафе аперитив и хранителен магазин Тлачене кв.16 пар.І Евгени Александров Асенов арх. В.Цветков
28|13.06.95г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.60 к.№809 Красимир Николов Тодоров арх. В.Цветков
29|13.06.95г. Аптека Б.Слатина кв.81 к.№627 Лилия Димитрова Данова арх. В.Цветков
29а|13.06.95г. Закусвалня Б.Слатина кв.67а Красимир Николаев Милов ЕТ"Ники-68" арх. В.Цветков
30|13.06.95г. Пицария Б.Слатина кв.81 пар.ХV Николай Симов Илиев арх. В.Цветков
31|22.06.95г. Мини маркет Бърд.геран кв.29 пар.Х Иванчо Марков Франев арх. В.Цветков
32|30.06.95г. Смесен магазин Б.Слатина кв.129 пар.VІ ЕТ"Династия" Цветан Стефанов арх. В.Цветков
33|30.06.95г. Кафе аперитив Габаре кв.32 пар.ХІІІ ЕТ"Пурко"Владимир Тодоров арх. В.Цветков
34|30.06.95г. Магазин за хранителни стоки Бърд.геран кв.28 пар.Х Димитър Антонов Радков арх. В.Цветков
35|30.06.95г. Кафе аперитив Търнава кв.72 к.№457 Татяна Иванова Маринова арх. В.Цветков
36|10.08.95г. Магазин хранителни стоки Б.Слатина кв.119 пар.VІ ЕФ"Сем" Стамен В.Семков арх. В.Цветков
37|10.08.95г. Магазин алкохол и цигари Попица кв.55 пар.ІІІ Цветан Венциславов Симеонов арх. В.Цветков
38|10.08.95г. Кафе аперитив Попица кв.4 пар.ІХ Борис Атанасов Григоров арх. В.Цветков
39|22.08.95г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.146 пар.ХІІ Иван Цветанов Иванов арх. В.Цветков
41|22.08.95г. Кафе аперитив Соколаре кв.38 пар.І Потребителна кооперация "Сокол - 94" арх. В.Цветков
42|22.08.95г. Хранителен магазин Соколаре кв.38 пар.І Потребителна кооперация "Сокол - 94" арх. В.Цветков
43|01.09.95г. Павилион за цигари и пакетирани хранителни стоки Б.Слатина кв.58а пар.ХІІ ЕТ"Руми-2"Румен Ив.Симеонов арх. В.Цветков
44|08.09.95г. Павилион за цигари Б.Слатина кв.79 пар.VІ ЕТ"Елвена-92"Тихомир Илиев арх. В.Цветков
45|25.09.95г. Кафе аперитив и закуски Галиче кв.54 пар.VІІІ ЕФ "Рогашки-91" арх. В.Цветков
46|26.09.95г. Павилион хранителни стоки Б.Слатина кв.15а к.№605 Иван Рашев Марков арх. В.Цветков
47|02.10.95г. Магазин за безалкохолни напитки алкохол и цигари Б.Слатина кв.88 пар.VІІ ДимитърИванов Диков арх. В.Цветков
48|09.10.95г. Кафе аперитив Попица кв.3 пар.ХІІІ Цеко Ношков Иванов арх. В.Цветков
49|17.10.95г. Игрална зала и кафе аперитив Б.Слатина кв.80 пар.ХVІІІ Мирослав Кирилов Андровски арх. В.Цветков
50|03.11.95г. Кафе аперитив Попица кв.40 пар.Х Йордан Параскевов Йорданов арх. В.Цветков
51|08.11.95г. Магазин за хранителни стоки и кафе аперитив Б.Слатина кв.85 пар.ІІ ЕТ "Дъбов лист" Емануил Йорданов Иванов арх. В.Цветков
52|08.11.95г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.93 к.№1429 Христо Иванов Христов арх. В.Цветков
53|13.11.95г. Б.Слатина кв.81 к№632 ЕТ "Любимка Карамелска" арх. В.Цветков
54|13.11.95г. Магазин зя търговия на едро Б.Слатина кв.88а пар.V Евгене Петров Влайчовски арх. В.Цветков
55|14.11.95г. Канализация "Колектор ІІІ-а" Б.Слатина ул.мрежа Общината арх. В.Цветков
56|15.11.95г. Кафе аперитив Търнава кв.98 пар.ХVІ Лидия Александрова Щъркова арх. В.Цветков
57|15.11.95г. Кафе аперитив Търнак кв.6 пар.І Виолета Николова Вълчинова арх. В.Цветков
58|15.11.95г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.58а пар.V ЕФ"Лъки" Цветан Пламенов арх. В.Цветков
59|16.11.95г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.153 пар.ІІІ ЕТ"Каре" Кадри Ракещанлиев арх. В.Цветков
60|16.11.95г. Игрална зала и кафе аперитив Б.Слатина кв.80 пар.ХVІ ЕТ"Славена Вутова Попова" арх. В.Цветков
61|16.11.95г Смесен Магазин Б.Слатина кв.54 пар.ХІІІ Христо Йорданов Шабански арх. В.Цветков
62|23.11.95г. Реконструкция сграда на ДЗИ Б.Слатина кв.76а пар.І ДЗИ - клон Бяла Слатина арх. В.Цветков
63|12.12.95г. Кафе аперитив Враняк кв.20 пар.ІХ ЕТ"Дракон-И" Иван Стоянов арх. В.Цветков
64|14.1`2.95г. Монолитни гаражни клетки Б.Слатина кв.80 пар.ХХVІ РТВД гр.Бяла Слатина арх. В.Цветков
65|14.12.95г. Цветарски магазин Б.Слатина кв.80 пар.ХХVІ РТВД и ЕФ "Орхидея" арх. В.Цветков
66|22.12.95г. Хранителен магазин Враняк кв.16 пар.І ЗК "Орач" арх. В.Цветков
67|22.12.95г. Кафе аперитив Галиче кв.83 пар.І Цветан Георгиев Кунчев арх. В.Цветков
68|22.12.95г. Кафе аперитив Галиче кв.64 пар.VІІ Мариана Георгиева Коцева арх. В.Цветков
69|30.12.95г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.5 пар.І ЕФ"Жилас"Цоко Данов Дановски арх. В.Цветков
70|30.12.95г. Кафе аперитив Враняк кв.74 пар.ІV Николай Петков Иванов ЕТ "Ники плам" арх. В.Цветков
71|30.12.95г. Кафе аперитив Търнак кв.28 пар.І Красимир Маринов Лалов арх. В.Цветков
72|30.12.95г. Етапно таражи от Двуетажна масивна жилищна сграда Б.Слатина кв.129 пар.VІІ Михайл Александров Михайлов арх. В.Цветков
1 9 9 6 год.
1|15.01.96г. Кафе аперитив и зала игри Галиче кв.57 пар.Х Цветан Христов Съйнов арх. В.Цветков
2|15.01.96г. Кафе аперитив Търнава кв.73 пар.ІV Цоно Георгиев Мотовски арх. В.Цветков
3|22.01.96г. Аптека Б.Слатина кв.61а пар.І Мариета Йорданова арх. В.Цветков
4|26.01.96г. Павилион за пакетирани стоки Б.Слатина кв.32 пар.ХІ Георги Иванов Георгиев арх. В.Цветков
5|26.01.96г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.80 пар.ІV ЕФ "Петър Келорски" арх. В.Цветков
6|02.02.96г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.88 пар.ІХ ЕТ"Кентон" ЕТ"Красимир Атанасов" арх. В.Цветков
7|02.02.96г. Магазин хранителни стоки Б.Слатина кв.74 пар.ХІV Илия Георгиев Данаилов арх. В.Цветков
8|26.01.96г. Магазин хранителни стоки Търнава кв.107 пар.ІІІ Мирослав Радославов Йорданов арх. В.Цветков
9|04.02.96г Кафе аперитив Б.Слатина кв.63 пар.VІІІ Йордан Илиев Митов арх. В.Цветков
10|16.02.96г. Кафе аперитив Буковец кв.37 пар.VІ Йордан Цветков Петков арх. В.Цветков
11|16.02.96г. Кафе аперитив Алтимир кв.28 пар.ХІ Иван Илиев Григоров арх. В.Цветков
12|26.02.96г. Кафе аперитив и хранителен магазин Попица кв.40 пар.ХІІ ЕТ "Еделвайс-Йошка Маринова" Йошка Илиева Маринова арх. В.Цветков
13|26.02.96г. Кафе аперитив Бърд.геран кв.37 пар.І Цветан Петров Цветков арх. В.Цветков
14|04.03.96г. Кафе аперитив Търнак кв.6 пар.І Красимир Йотов Табаков арх. В.Цветков
15|04.03.96г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.129 пар.VІ ЕФ"Кики" Кирил Александров арх. В.Цветков
16|13.03.96г. Сграда на Районна следствена служба Б.Слатина кв.88 пар.ІІ Районна следствена служба арх. В.Цветков
17|25.03.96г. Кафе аперитив и хранителен магазин Търнак кв.48 к.№453 Лилия Петрова Йотова арх. В.Цветков
18|01.04.96г. Кафе клуб и хранителен магазин Търнава кв.62 пар.ХVІ Румен Цветанов Горчовски арх. В.Цветков
19|01.04.96г. Хранителен магазин и кафе сладкарница Галиче кв.54 пар.Х Антоанета Василева Бойкова арх. В.Цветков
20|01.04.96г. Павилион за цигари Б.Слатина кв.79 пар.ІІ Ангел Ценов Ангелов арх. В.Цветков
21|16.04.96г. Кафе аперитив Галиче кв.61 пар.ХVІІ Христо Георгиев Медарски арх. В.Цветков
22|06.05.96г. Търговски магазин Бърд.геран кв.24 пар.І Обшина Бяла Слатина арх. В.Цветков
23|17.05.96г. Коктейл бар Б.Слатина кв.80 пар.ХVІІ Здравко П.Лазаров,Дейзи Кирова Йордан Братанов, Богдана Маринова,Иван С.Дренски арх. В.Цветков
24|20.05.96г. Павилион Б.Слатина кв.141 пар.ХVІІ Николай Митков Цолов арх. В.Цветков
25|20.05.96г. Магазин - кафетерия Търнак кв.41 пар.ІІІ Йонка Дамянова Василева арх. В.Цветков
26|31.05.96г. Кафе аперигтив Б.Слатина кв.56 пар.ХХХІХ Богдан Венков Иванов арх. В.Цветков
27|04.06.96г. Кафе аперитив Търнак кв.3 пар.І ЕТ "Еленка Вутова" арх. В.Цветков
28|17.06.96г. Контролно диагностичен пункт и автокозметика Б.Слатина кв.131 пар.VІІ Мирослав Георгиев Йорданов ЕТ "Скайт" арх. В.Цветков
30|03.07.96г. Кафе аперитив Габаре кв.50 пар.І Йордан Трифонов Иванов арх. В.Цветков
31|12.07.96г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.94 пар.ХІІІ Цанко Ненков Първановски ЕТ"Фори" арх. В.Цветков
33|30.07.96г. Шивашко ателие Б.Слатина кв.8 пар.ХХІІ ЕФ"Петър Петров Петър Любомиров Петров арх. В.Цветков`
34|26.08.96г. Магазин за търговия на едро Б.Слатина кв.93 пар.І Лиляна Василева Кътова арх. В.Цветков`
35|19.09.96г. Магазин за пакетирани хранителни стоки и цигари Б.Слатина кв.58а пар.ХІІ Румен Иванов Симеонов арх. В.Цветков`
36|23.09.96г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.154 пар.ХІV Асан Мустафов Алиев арх. В.Цветков`
37|07.10.96г. Кафе аперитив Тлачене кв.23 пар.ІІ Пламен Кръстев Илиев арх. В.Цветков`
38|07.10.96г. Кафе аперитив Бърд.геран кв.56 пар.І Община Бяла Слатина арх. В.Цветков`
39|07.10.96г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.58а пар.І Игнат Георгиев Дамянов ЕТ"Роя" арх. В.Цветков`
40|28.10.96г. "Скара-бира" Автогара Б.Слатина кв.85 пар.І "Белслат" ЕООД арх. В.Цветков`
41|04.11.96г. Хлебопекарна Търнава ЧЗК "Доверие" арх. В.Цветков`
42|18.11.96г. Павилион за захарни изделия и цигари Б.Слатина кв.159 пар.ХІV Веселина Маринова Борисова арх. В.Цветков`
43|18.11.96г. Кафе аперитив Галиче кв.55 пар.Х Николай Кръстев Попов арх. В.Цветков`
44|29.10.96г. Ремонт отоплителна инсталация училище с.Галиче Галиче Община Бяла Слатина арх. В.Цветков`
45|29.10.96г. Ремонт отоплителна инсталация СОУ "Васил Левски" Б.Слатина Община Бяла Слатина арх. В.Цветков`
46|29.10.96г. Ремонт отоплителна инсталация Училище с.Попица Попица Община Бяла Слатина арх. В.Цветков`
47|29.10.96г. Ремонт отоплителна инсталация НУ "Климент Охридски" Б.Слатина Община Бяла Слатина арх. В.Цветков`
48|14.11.96г. Ремонт хидроизолация покрив ЦДГ "Незабравка" Б.Слатина Община Бяла Слатина арх. В.Цветков`
49|17.12.96г. Ремонт отоплителна инсталация и парен котел Б.Слатина Община Бяла Слатина арх. В.Цветков`
1 9 9 7 год.
1|28.02.97г. Хранителен магазин и алкохол, цигари Попица кв.95 пар.І Община Бяла Слатина наем.ЕТ"Нева-72" Валери Димитров" арх. Д.дочев
2|04.04.97г. Кафе аперитив и хранителен магазин Соколаре кв.7 пар.Х ЕФ"Джелато"Иво Пенчев Митев арх. Д.дочев
3|04.04.97г. Хранителен магазин и кафе аперитив Б.Слатина кв.8 пар.ХІІІ Георги Павлов Атанасов арх. Д.дочев
4|04.04.97г. кафе аперитив Б.Слатина кв.80 пар.ХVІ Николина Нешкова Калканска Иван Нешков Миков наемател Тихомир Маринов Тошев арх. Д.дочев
5|04.04.97г. Магазин за кафе,алкохол и цигари Б.Слатина кв.91 пар.ІІІ Тодор Илиев Георгиев - наемател ЕТ"Евколит-94" Митко Владиславов Цветков арх. Д.дочев
6|11.04.97г. Магазин и кафе аперитив Б.Слатинта кв.8 пар.ХХІІ Георги Павлов Георгиев арх. Д.дочев
7|11.04.97г. Смесен магазин и кафе аперитив Попица кв.45а пар.І ПК"Скът" - под наем на Сергей Великов-ЕТ"Крит-Сергей Великов" арх. Д.дочев
8|11.04.97г. Магазин хранителни стоки Б.Слатина кв.157 пар.ХХІV Симеон Минков Милов - наемател Денислав Брайянов Симеонов арх. Д.дочев
9|11.04.97г. Павилион за вестници и цигари Попица кв.38 пар.І Община Бяла Слатина -наемател ЕТИДеси4 Димитричка Николова Стоянова арх. Д.дочев
10|18.04.97г. Павилион кафе аперитив-мет.констр. Б.Слатина кв.124 пар.ХІІ Симо Христов Шахански арх. Д.дочев
11|09.05.97г. Хранителен магазин и кафе сладкарница Галиче кв.65 пар.VІІ Пламен Стефанов Герасимов арх. Д.дочев
12|09.05.97г. Павилион за търговска дейност Б.Слатина кв.88 пар.І Община Бяла Слатина -наемател ЕФ"Данстодим-72" Даниел Стоянов Димитров арх. Д.дочев
13|15.05.97г. Магазин за алкохолни напитки и цигари Б.Слатина кв.91 пар.ІV Стела Антонова Томова-наемател Михаил Цветков Маринов арх. Д.дочев
14|06.06.97г. Павилион за хранителни стоки Търнак кв.50 ПК"Скът" наемател ЕТ"Феврония Богданова"-Димитър Данаилов Попов арх. Д.дочев
15|20.06.97г. Магазин за хранителни стоки Враняк до кв.27 до парц.ІІ Община Бяла Слатина -наемател ЕТ"Иван Василев"Иван В.Георгиев арх. Д.дочев
16|04.07.97г. Кафе аперитив Бърд.геран кв.24 пар.І Община Бяла Слатина-наемател Любомир Францов Куков арх. Д.дочев
17|11.07.97г. Магазин за тютюневи изделия и спиртни напитки Б.Слатина кв.60 пар.ХХХ Петко Димитров Кретски-наемател Веселин Петков Димитров арх. Д.дочев
18|11.07.97г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.76 пар.VІ Боян Славчев Борисов ЕТ"Боклер" арх. Д.дочев
19|25.07.97г. Павилион за хранителен магазин за цигарипакетирани стоки и захарни изделия Б.Слатина кв.85 пар.ІV Фирма "Сирена"ООД - наемател ЕФ"Ива"Вероника Ив. Христова арх. Д.дочев
20|25.07.97г. Разширение съществуващ кафе аперитив Б.Слатина кв.6 пар.І Община Бяла Слатина -наемател Иванка Луканова Митова арх. Д.дочев
21|01.08.97г. Магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари Б.Слатина кв.45 пар.І Евтим Драгомиров Георгиев-наемател-Илия Митков Илиев арх. Д.дочев
22|01.08.97г. Основен ремонт на мостза Лозята Б.Слатина извън регул. Община Бяла Слатина арх. Д.дочев
23|14.08.97г. Преустройство в кафе аперитив дом ТКЗС Попица кв.39 пар.ІІ Потребит.кооперация "Пчела" арх. Д.дочев
24|29.08.97г. Каравана за продажба на тютюневи изделия Б.Слатина кв.117 пар.ІХ Илиян Рашков Бурдаков арх. Д.дочев
25|29.08.97г. павилион за цигари, пакетирани захарни изделияи спиртни напитки Б.Слатина кв.80 пар.ХХ Златко Николов Апостолов-наемат. ЕТ"Йоло Йолов" - Йоло Цветанов Йолов арх. Д.дочев
26|05.09.97г. Закусвалня Б.Слатина кв.80 пар.ХVІ Сийка Симеонова Петрова - наем.. Марин Йотков Кискимски арх. Д.дочев
27|05.09.97г; Хранителен магазин и кафе аперитив Търнак кв.19а Потреб.коопер."Скът"-наемател ЕТ"Иван Драгомиров Шишков-72" арх. Д.дочев
28|05.09.97г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.117 пар.ХІХ Марийка Иванова Фазлийска, Валери Костов Фазлийски ЕТ "Валеритон-91" арх. Д.дочев
29|12.09.97г. Кафе аперитив Търнак кв.41 пар.ІІ Дико Гергов Диков - наемател ЕТ"Илия Йончев-Детелина" арх. Д.дочев
30|03.10.97г. Магазин за пакетирани стоки, цигари и алкохол Б.Слатина кв.154 пар.І Исуф Велиев Исменов ЕТ"Ренгин-91" арх. Д.дочев
31|03.10.97г. Павилион за продажба на тютюневи изделия Б.Слатина кв.80 пар.ХІV Доничка Маркова Райкова арх. Д.дочев
32|03.10.97г. Хранителен магазин и кафе аперитив Бърд.геран кв.23 пар.VІІІ ПК"Скът"гр.Бяла Слатина арх. Д.дочев
33|0310.97г. Хранителен магазин Бъркачево кв.44 пар.ХV ПК"Скът" гр.Бяла Слатина арх. Д.дочев
34|03.10.97г. Смесен магазин Бъркачево кв.28 пар.VІІІ ПК"Скът"гр.Бяла Слатина арх. Д.дочев
35|10.10.97г. Магазин за хранителни стоки Търнак кв.43а пар.І ПК"Скът"гр.Бяла Слатина арх. Д.дочев
36|10.10.97г. Павилион за смесен магазин Б.Слатина кв.160 пар.І ЕТ"Бичер - Интернационал" Аспарух Узунов Асенов арх. Д.дочев
37|10.10.97г. Кафе аперитив Габаре кв.51 пар.ХІІ ТПК с.Габаре -наемател ЕТ "Калин Георгиев" арх. Д.дочев
38|10.10.97г. Кафе аперитив Тлачене кв.13 пар.ХІV Ваня и Христо Чолакови арх. Д.дочев
39|17.10.97г. Смесен магазин Попица кв.60 пар.І ПК "Пчела" с.Попица арх. Д.дочев
40|17.10.97г. Павилион за бира и безалкохолни напитки Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина-наемател ЕТ"Пебор" Пенка Борисова Могилска арх. Д.дочев
41|24.10.97г. Павилион за продажба на бира и безалкохолни напитки Б.Слатина кв.80 пар.ХІІІ Община Бяла Слатина - наемател ЕТ"Пебор-91" Пенка Борисова Могилска арх. Д.дочев
42|24.10.97г. Магазин за платове Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател Лидия Кирилова Цветкова арх. Д.дочев
43|24.10.97г. Магазин за търговия с дрехи Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател Мариана Банкова Митова арх. Д.дочев
44|24.10.97г. Магазин за кинкалерия Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател Геновева Милова Спасова арх. Д.дочев
45|24.10.97г. Магазин за търговия на готово облекло Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател МСД"Килиджийски" арх. Д.дочев
46|07.11.97г. Павилион за скара-бира, алкохол и цигари Б.Слатина кв.І пар.VІІ БДЖ-гр.София - наемател - РСВ - ЕООД арх. Д.дочев
47|07.11.97г. Павилион за готово облекло и платове Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател Верка Стефанова Панчева арх. Д.дочев
48|07.11.97г. Павилион за готова конфекция и трикотаж Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател ЕТ "ЖУРНАЛ - АРТ" Цветана Димитрова Христова арх. Д.дочев
49|07.11.97г. Павилион за продажба на ел.материали Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател Константин Минчев Нанов арх. Д.дочев
50|07.11.97г. Павилион за продажба на алкохол и цигари Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател ЕТ "Ники - 67" Николай Василев Златанов арх. Д.дочев
51|07.11.97г. Павилион за продажба на бързи закуски Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател ЕТ"МИХРИ-91" Борислав Маринов Пешев арх. Д.дочев
52|14.11.97г. Склад за търговия на едро със лекарствени средства Б.Слатина кв.92 пар.І "БЕЛСЛАД" ЕООД - наемател "МЕТАХИМ" АД гр.София арх. Д.дочев
53|14.11.97г. Магазин за хранителни и бакалски стоки Тлачене кв.26 пар.ХІ Георги Иванов Данов арх. Д.дочев
54|14.11.97г. Магазин за хранителни стоки,цигари и алкохол Б.Слатина кв.30 пар.І Потребит кооп."Скът" - наемател Лили Маринов Кирилов арх. Д.дочев
55|19.11.97г. Хранителен магазин Габаре кв.32 пар.ХІІІ Иван Нешов Иванов - наемател ЕТ"Карди-90"Димитър Киралийски арх. Д.дочев
56|21.11.97г. Хранителен магазин Б.Слатина кв.157 пар.ХХІІІ Франческа и Джони Илиянови Демирови - наемател - Емил Ранков Петров арх. Д.дочев
57|21.11.97г. Павилион скара-бира - / РСВ / Б.Слатина кв.85 пар.ІV "Р С В" ЕООД клон Плевен арх. Д.дочев
59|21.11.97г. Ресторант Търнава кв.74 пар.ХІІ П К "Търнава" - наемател ЕТ"Гаджовски-Ангел Гаджовски" арх. Д.Дочев
60|28.11.97г. Фризьорски салон Б.Слатина кв.81 пар.ХХ Николай Иванов Николов-наемат. Таня Начева Иванова арх. Д.Дочев
61|28.11.97г. Магазин хранителни стоки, алкохол и цигари Б.Слатина кв.61 пар.ХVІІ Христо Цеков Цоцински -наемател Иван Владиславов Иванов арх. Д.Дочев
62|05.12.97г. Кафе аперитив Буковец кв.30 пар.ІІІ Община Бяла Слатина - наемател ЕТ "Васил Костов-ТРАНСБОР" Васил Борисов Костов арх. Д.Дочев
63|05.12.97г. Павилион за продажба на алкохол и цигари Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ ЕТ"Ники-67" Николай Златанов арх. Д.Дочев
64|05.12.97г. Хранителен магазин и кафе аперитив Върбица кв.67 пар.І Бойко Христов-наемател - Маргарита Борисова Железарова ЕТ"Железарова" арх. Д.Дочев
65|05.12.97г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.56 пар.ХV Марин Симеонов Стоянов-наемат. Иван Цветанов Христов арх. Д.Дочев
66|05.12.97г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.152 пар.ІІІ Хари Стоев Младенов,Симеон Младенов Симеонов, Станка Стоянова Маринова - наемател Илиян Хариев Стоев-ЕТ"АС-ДС" арх. Д.Дочев
67|05.12.97г. Павилион за хранителни стоки Б.Слатина кв.159 пар.ІV Курто Махмудов Бебов ЕТ"Сиана" арх. Д.Дочев
68|05.12.97г. Магазин хранителни стоки, алкохол и цигари Б.Слатина кв.61 пар.VІІІ Веселин Борисов Влахов - наемат. Красимир Николов Тодоров "ТОПКОМЕРС-97" ООД арх. Д.Дочев
69|05.12.97г. Кафе аперитив Соколаре кв.8 к.№433 Община Бяла Слатина - наемател ЕФ"Лунен бряг" Васил Стефанов арх. Д.Дочев
70|12.12.97г. Склад за търговия на едро и дребно със алкохол,цигари,безалкохолни напитки и пакетирани хранителни стоки Б.Слатина кв.62 пар.І Атанас Димитров Драганов -наемат Пламен Николов-"Плам-7"ЕООД арх. Д.Дочев
71|16.12.97г. Павилион за зеленчуци Б.Слатина кв.88-а пар.ІV Тони Николаев Трайков арх. Д.Дочев
72|19.12.97г. Магазин за парфюмерия Б.Слатина кв.79 пар.ХІ Община Бяла Слатина - наемател ЕТ "Тропикана -експрес-2000 " Нели Маринова Нинарска арх. Д.Дочев
73|19.12.97г. Павилион за продажба на ел.материали Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ Община Бяла Слатина - наемател Марин Цветков Маринов арх. Д.Дочев
1 9 9 8 год.
1|09.01.98г. Преустройство гараж-смесен магазин Б.Слатина кв.93 пар.ІІ ЕТ"Мими"Митко Коцов Станчулов Цветана Василева Станчулова арх. Д.Дочев
2|16.01.98г. Хранителен магазин, алкохол и цигари Б.Слатина кв.58а пар.VІІІ Николай Александров Александров - наемател - Иво Георгиев Нинов арх. Д.Дочев
3|16.01.98г. Хранителен магазин. Б.Слатина кв.13 пар.ІХ ЕТ"Рики-В"Румен Кръстев Дамянов арх. Д.Дочев
4|16.01.98г. Магазин за хранителни стоки Търнава кв.28 пар.ІV Динчо Йончев Динчев арх. Д.Дочев
5|23.01.98г. Обект за производство на закуски Б.Слатина кв.86б пар.ІІ Петър Маринов Петров - наемател "ИНКОМ" ООД Борислав Димитров Трендов гр.Берковица арх. Д.Дочев
6|30.01.98Г. Магазин за хранителни стоки Търнава кв.74 пар.ХІІ ПК "Търнава" - наемател "ЧЗК - Доверие" арх. Д.Дочев
7|30.01.98г. Магазин за хранителни стоки Галиче кв.94 пар.ІV ПК "Скът" гр.Бяла Слатина-наемат. Йорданка Митова Бърборска арх. Д.Дочев
8|13.02.98г. Павилион за закуски Б.Слатина кв.14 пар.І ПК "Скът" гр.Бяла слатина-наемат. ООД"Победа-97" Пенка Петрова Велчева арх. Д.Дочев
9|13.02.98г. Павилион за хранителни стоки Б.Слатина кв.139а пар.ХІV Христо Иванов Йотов арх. Д.Дочев
10|13.02.98г. Преустройство за аптека Б.Слатина кв.81 пар.V Лилия Димитрова Данова арх. Д.Дочев
11|20.02.98г. Преустройство на съществуваща сграда в кафе аперитив Б.Слатина кв.59 пар.ХХІ ЕТ"Априлия-Борислав Борисов" арх. Д.Дочев
12|20.02.98г. Павилион за хранителни стоки Габаре кв.28 пар.ХVІІ Владимир Петров Фотел-наемател ЕТ "Васьо Стойчев" арх. Д.Дочев
13|20.02.98г. Вътрешно преустройство за кафе аперитив Търнава кв.56 к.№188 ЕТ "ПАНДОС-1"Станимир Стефанов Пандурски арх. Д.Дочев
14|06.03.98г. Метален павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки безалкохолни и алкохолни напитки за вкъщи и цигари. Б.Слатина кв.101 пар.ХІ Мая Славчева Фазлийска Мария Петрова Фурнаджиева ЕТ"Мая Славчева - Мони-88" арх. Д.Дочев
15|06.03.98г. Вътрешно преустройство аптека Алтимир кв.76 пар.І ЕФ "Маргарита Балевска" Маргарита Петкова Балевска арх. Д.Дочев
16|13.03.98г. Магазин за захарни изделия,алкохол и цигари Б.Слатина кв.91 к.№ 1572 "Белслат" ЕООД -наемател ЕТ "Светлина-98"Светослав Стоилов арх. Д.Дочев
17|20.0398г. Магазин за хранителни стоки,алкохол и цигари Б.Слатина кв.88а пар.ІІІ Димитър Тодоров Димитров арх. Д.Дочев
18|20.03.98г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.58 пар.І Читалище "Николай Хрелков"наем. ЕТ"Красимир Тодоров-Абдера" арх. Д.Дочев
19|29.03.98г. Аптека за готови лекарствени форми Габаре кв.51 пар.ХІІ ТПК Габаре - наемател ЕТ"Здравец-Дочка Стоянова" арх. Д.Дочев
20|10.04.98г. Преустройство в хранителен магазин Б.Слатина кв.67 пар.ХІ Олег Костов Игнатов Мика Василева Игнатова ЕТ"Васил Костов-букет" с.Алтимир арх. Д.Дочев
21|10.04.98г. Преустройство на част от жилищна сграда в магазин за пакетирани стоки,алкохол и цигари Попица кв.68 пар.ХІV Румяна Богданова Шабанска - Белперчинова - наемател ПК "Скът" гр.Бяла Слатина арх. Д.Дочев
22|17.04.98г. Павилион за хранителни стоки Търнава кв.94 пар.ХVІІ Мирослав Митков Митковски арх. Д.Дочев
23|24.04.98г. Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.61а пар.ХV Митко Георгиев Луканов -наемател ЕТ"Бубчо-син" Найден Найденов арх. Д.Дочев
24|24.04.98г. Магазин за плод и зеленчук Б.Слатина кв.42 пар.VІ Радка Маринова Ябланска, Иван Харалампиев Лесев,Елка Видева Лесева - наемател - Валери Георгиев Атанасов арх. Д.Дочев
25|08.05.98г. Кафе аперитив Драшан кв.65 пар.І Георги Манолов Аврамов арх. Д.Дочев
26|15.05.98г. а\Магазин за хранителни стоки,алкохол и цигари б\Магазин за нехранителни стоки Попица кв.45а пар.І ПК "ПЧЕЛА" с.Попица арх. Д.Дочев
27\15.05.98г. Магазин за сладкарски изделия, кафе , безалкохолни напитки, закуски, алкохол и цигари Попица кв.51 пар.Х ПК "ПЧЕЛА" с.Попица арх. Д.Дочев
28|15.05.98г. Ресторант Търнак кв.43а к.№497 ПК "Скът" Б.Слатина - наемател ЕТ "Стефан - експрес" - Стефан Методиев Младенов арх. Д.Дочев
29|22.05.98г. Кафе аперитив Търнак кв.39 пар.Х ПК "Скът" Б.Слатина - наемател ЕТ "Петър Петров - 97" - Петър христов Петров арх. Д.Дочев
30|22.05.98г. Хранителен магазин Търнава кв.48 пар.ХХІ Юлиян Симеонов Вешовски-наемател-Тонка Петрова Желева арх. Д.Дочев
31|29.05.98г. Хранителен магазин, алкохол и цигари Б.Слатина кв.45 пар.VІІІ Верка Владимирова Върбанова Зорка Владимирова Цанкова Иванка Владимирова Цанова-наемател-ЕТ"Боклер" Боян Славчев Николов арх. Д.Дочев
32|12.06.98г. Павилион за търговия с алкохол,цигари и пакетирани стоки Б.Слатина кв.168 пар.V Христина Петкова Цветкова арх. Д.Дочев
33|12.06.98г. Магазин за цигари,търговия и зареждане на пожарогасители и части за доилни агрегати Б.Слатина кв.81 пар.ХV Петра Антонова Маркова-наемател ЕТ"Нешо Миранов" - Нешо Асенов Миранов арх. Д.Дочев
34|12.06.98г. Магазин за пакетирани хранителни стоки и кафе аперитив Габаре кв.32 пар.VІІ Митко Христов Митов арх. Д.Дочев
35|19.06.98г. Кафе аперитив и дискотека Търнава кв.74 пар.ХІІ ЧЗК "Доверие" Търнава-наемател ЕТ"Марияна-Янчо Димитров" арх. Д.Дочев
36|19.06.98г. Магазин за пакетирани хранителни стоки алкохол и цигари Б.Слатина кв.54 пар.ХІІІ Богдан Цветков Георгиев-наемат.ЕТ"Иво-рай-98" Ивайло Алексиев Иванов арх. Д.Дочев
37|03.07.98г. Магазин за търговия на едро и дребно с алкохол,цигари,пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки Б.Слатина кв.3 пар.І ДФ "Сирена"ЕООД - наемател ЕТ"Тропикана-експрес-2000" Христо Петков Нинарски арх. Д.Дочев
38|03.07.98г. Павилион за кафе аперитив Търнава кв.59 к.№584 Община Бяла Слатина- наемател ЕТ"Фиданка Петкова"-Фиданка Любенова Петкова арх. Д.Дочев
39|03.07.98г. Павилион за пакетирани хранителни стоки Търнава кв.90,91 пар.ХХ Кръстьо Спасов Урученски -наемат ЕТ"Симо Кръстев Урученски" арх. Д.Дочев
40|17.07.98г. Павилион - кафе аперитив Б.Слатина кв.129 пар. Стефан Илиев Атанасов арх. Д.Дочев
41|17.07.98г. Игрална зала Б.Слатина кв.80пар.ХVІІ Георги Тодоров Цветанов-наемат. Венцислав Василев Влъчков ЕТ"Венци-61-Венцислав Василев" арх. Д.Дочев
42|24.07.98г. Частна аптека Попица кв.58 пар.VІІІ Цветан Цветанов Каменов-наемат. ЕТ"Евгения Маринова Христова Каменова" арх. Д.Дочев
43|24.07.98г. Магазин за пакетирани хранителни стоки, алкохо и цигари Бърд.геран кв.39 пар.ІХ Пламен Николов Мичев арх. Д.Дочев
44|24.07.98г. Кафе аперитив ,дискотека и сладкарница Търнава кв.74 к.№585 Община Бяла Слатина -наемател ЕТ"Лази-98" Лазарин Детелинов Лашовски арх. Д.Дочев
45|07.08.98г. Магазин за търговия с алкохол, цигари и безалкохолни напитки Б.Слатина кв.76 пар.V Христо Цветанов Станчулов ЕТ "Станчулови" арх. Д.Дочев
46|07.08.98г. Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.118 пар.ХІІІ Енергоснабдяване гр.Б.Сл.-наемат Тодор Георгиев Маринов -ЕТ"Нели Тодорова-Меги" арх. Д.Дочев
47|14.08.98г. Работилница за безалкохолни напитки Б.Слатина кв.118 пар.ІІІ Тихомир Георгиев Иванов -наемат. ЕТ"Лорени-Лора Николова" Сашка Благомирова Иванова арх. Д.Дочев
48|14.08.98г. Гинекологичен кабинет Б.Слатина кв.58апар.ІІІ Веселин Георгиев Николов-наемат Д-р Георги Василев Николов арх. Д.Дочев
49|14.08.98г. Магазин хранителни стоки и кафе аперитив Б.Слатина кв.61а пар.І Цветан Христов Цолов -наемател- Хенрих Бориславов Недков, Петьо Павлов Къшев ЕТ"Петьо Къшев" арх. Д.Дочев
50|04.09.98г. Магазин за безалкохолни и алкохолни напитки,цигари и пакетирани стоки Б.Слатина кв.80 пар.ХІІ "Белслат"ЕООД - наемател - ЕТ"Джорджо-92" Георги Тодоров Цветков арх. Д.Дочев
51|04.09.98г. Кафе аперитив Бъркачево кв.35 пар.VІІ Виктор В.Димитров - наемател ЕТ"Виктори-клуб" Радослав Веселинов Димитров арх. Д.Дочев
52|04.09.98г. Аптека за готови лекарствени форми Б.Слатина кв.80 пар.ХХVІІ ТП "Български пощи" - наемател ЕТ"Авицена" - Цеца Асенова арх. Д.Дочев
53|04.09.98г. Магазин за хранителни стоки и кафе Б.Слатина кв.56 пар.ХХХІХ Богдан Ненков Иванов арх. Д.Дочев
54|25.09.98г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.2 пар.VІІ "Белпред"АД-гр.Б.Слатина-наемат. ЕТ"Розинов-експрес-91" - Иван Розинов Маринов арх. Д.Дочев
55|02.10.98г. Преустройство на гараж в магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари Б-Слатина кв.63 пар.ІV Симеон Димитров Чочев арх. Д.Дочев
56|09.10.98г. Магазин за семена Б.Слатина кв.91 пар.ІІІ Тодор Илиев Георгиев - наемател Георги Владимиров Комитски арх. Д.Дочев
57|06.11.98г. Вътрешно преустройство в съществуваща сграда за кардиологичен кабинет Б.Слатина кв.63 пар.ІХ Недялка Нешкова Попова- наемат. Д-р Георги Пеков Шимбов арх. Д.Дочев
58|20.11.98г. Подвижен павилион-плодове и зеленчуци Б.Слатина кв.88а пар.ІV Тони Николаев Трайков арх. Д.Дочев
59|27.11.98г. Аптека Б.Слатина кв.88пар.ІІІ Веселка Йосифова Петрова арх. Д.Дочев
60|27.11.98г. Преустройство на магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари Попица кв.18 пар.ІІІ Ивчо Велчев Шабански - наемател ЕТ"Крит"Сергей Велинов Аспарухов арх. Д.Дочев
61|27.11.98г. Аптека за готови лекарствени форми Б.Слатина кв.13 пар.Х Красимир Георгиев Костов арх. Д.Дочев
62|27.11.98г. Работилница и магазин за баници и закуски Попица кв.51 пар.Х ПК "ПЧЕЛА" с.Попица арх. Д.Дочев
63|27.11.98г. а\Магазин за промишлени стоки б|Магазин за дрехи и обувки Б.Слатина кв.80 пар.ХХІV Георги Стефанов Геновски -наем. Даниела Борисова Драганова арх. Д.Дочев
1 9 9 9 год.
2 0 0 0 год.
2 0 0 1 год.
888|21.08.01г Шивашко ателие Б.Слатина кв.92 пар.І Нели Георгиева Стойкова арх. П. Червеняшки
676|28.06.01г Кафе аперитив гр.Б.Слатина кв.80а пар.ІХ Евелина Стойкова Колева,Емилия Стойкова Василева,Христо Стоев Янчев,Стойко Христов Стоев-наем. Петко Георгиев Димитров арх.П. Червеняшки
675|28.06.01г Ветеринарна аптека и магазин за бита и земеделието Галиче кв.54 пар.VІ Васил Цветанов Рашев - наемател ЕТ"Марти" Мартин Крумов Банков арх. П. Червеняшки
682|02.07.01г Преустройство на жилищна сграда в хранителен магазин Търнава кв.35 пар.ХІХ Георги Борисов Маргоевски -наем. Симо Кирилов Пеловски арх. П. Червеняшки
683|02.07.01г Преустройство на гараж в работилница за безалкохолни напитки с амбалаж на клиентаи продажба на пакетирани захарни изделия Бърд.геран кв.28 пар.ХV Милчо Петров Кърчев арх. П. Червеняшки
684|02.07.01г Преустройство на част от жилищна сграда в хранителен магазин Габаре кв.32 пар.ХІІ Цветанка Цолова Трифонова-наем Диляна Иванова Гешева арх. П. Червеняшки
710|13.07.01г Кафе аперитив Б.Слатина кв.7пар.ХІV Диана Богданова Боева -наемател ЕТ"Цвят липа-Цветко Цветков" арх. П. Червеняшки
810|07.08.01г Магазин за продажба на месо и карантия Б.Слатина кв.88 пар.І Община Бяла Слатина - наемател ЕФ"Код"Кольо Денов Каменов арх. П. Червеняшки
877|20.0.01г Магазин за пакетирани стоки,захарни изделия, перилни и миещи препарати Галиче кв.82 пар.V н-ци Тодор Василев Лилов-наемат. ЕТ"Пим-2000"ивка Тодорова Митева арх. П. Червеняшки
886|21.08.01г Кафе аперитив Б.Слатина кв.6-11 пар.І Община Бяля Слатина- наемател ЕТ"Пешо - Петър Тодоров Иванов арх. П. Червеняшки
1143|17.10. 2001год. Магазин за ел.уреди Б.Слатина кв.6 Община Бяла слатина -наемател Цветомир Николов Вълков арх. П. Червеняшки
1184|26.10. 2001год. Фурна за хляб и закуски Галиче кв.47 пар.VІ Мариана Иванова Кременска -наемател - Павлин Димитров Кременски ЕТ"Палкомерс" арх. П. Червеняшки
1343|13.11. 2001 год. Магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари Б.Слатина кв.59 пар.ХХХІІ Евгени Иванов Евтимов - наемател ЕТ"Сицилианеца-Ивайло Иванов" арх. П. Червеняшки
2264|16.11. 2001год. Заведение за бърза закуска Б.Слатина кв.79 пар.ХVІІІ н-ци Георги Иванов Бенчев-наемат ЕТ"Евгени Маринов" - Евгени Петров Маринов арх. П. Червеняшки
1339|10.12. 2001год. Магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари Б.Слатина кв.80 пар.ІV Иванчо Найденов Райков-наемат. ЕТ"Брънчев"Стефан Гаврилов Брънчев арх. П. Червеняшки
1363|14.12. 2001год. Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.79 пар.VІІІ Кунка Павлова Стефанова арх. П. Червеняшки
1371|18.12. 2001год. Магазин за хранителни стоки Бърд.геран кв.37 пар.І Община Бяла Слатина - наемател ЕТ"ПИП-Пламен Софранов" арх. П. Червеняшки
1391|21.12. 2001год. Магазин за промишлени стоки Б.Слатина кв.88 пар.І Цветанка Иванова Петрова - Йорданова арх. П. Червеняшки
1394|28.12. 2001год. Смесен магазин Б.Слатина кв.12 пар.ІV Юлия Симеонова Братанова-наем Калин Любомиров Асенов ЕТ"Калянос" арх. П. Червеняшки
1404|28.12. 2001год. Хранителен магазин и кафе Попица кв.55 пар.ХХV Тони Иванов Якимов - наемател Валери Панайотов Горанов арх. П. Червеняшки
1405|28.12. 2001год. Хранителен магазин с разфасовъчно Б.Слатина кв.68 пар.ХV Маргарита Илиева Беленска-наем. ЕТ"Брънчев-91"Стефан Гаврилов Брънчев арх. П. Червеняшки
2 0 0 2 год.
99|25.01.02г. Кафе аперитив Б.Слатина кв.80 пар.ХХІ Донка Райкова Данова и Груйчо Христов Данов наемател - Георги Самуилов Горанов и Ивайло Петков Христов арх. П. Червеняшки
100|25.01.02г Магазин за готови облекла Б.Слатина кв.80 пар.ІХ Иванка Гечева Петрова наемател Антоанета Петкова Атанасова арх. П. Червеняшки
211|15.02.02г "Хранителен магазин" "Хлебопекарна" "Кафе аперитив" Б.Слатина кв.160 пар.І ЕТ"Дани-чех" Данаил Маринов Йолов арх. П. Червеняшки
283|15.02.02г Магазин за Конфекция Б.Слатина кв.79 пар.ІІ Ангел Димитров Ангелов Васил Димитров Ангелов-наемател "Рила - стил" - ЕООД арх. П. Червеняшки
309|12.03.02г Хранителен магазин Търнава кв.47 пар.І ЕТ"Тони-Тихомир Петров Кунински" арх. П. Червеняшки
400|29.03.02г Кафе аперитив Попица кв.60 пар.І ПК "Пчела" с.Попица - наемател ЕТ"Марилекс"Марин Найчев Йолов арх. П. Червеняшки
401|29.03.02г Кафе аперитив Бърд.геран кв.25 пар.VІІІ ПК"Скът" гр.Б.Слатина -наемател ЕТ"Стеви-Любен Славов" - Любен Стоянов Славов арх. П. Червеняшки
431|08.04.02г Магазин за парфюмерия Б.Слатина кв.79 пар.ХХ н-ци Христо Иванов Иванов-наемат Данаил Стойов Пенев арх. П. Червеняшки
453|12.04.02г "Магазин за козметика и бельо" "Магазин за обувки" "Книжарница" Б.Слатина кв.80 пар.І Павлина Павлова Донова-наемт. Ангел Димитров Ангелов арх. П. Червеняшки
465|16.04.02г Кафе аперитив и хранителни стоки Алтимир кв.13 пар.VІ Тодор Димитров Тошев -наемател Малина Славейкова Тошева арх. П. Червеняшки
569|10.05.02г Хранителен магазин Б.Слатина кв.88 пар.І Община Бяла Слатина -наемател Стефан Цветанов Стефанов - ЕТ "Геймс" арх. П. Червеняшки
618|20.05.02г Магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари Комарево кв.13 пар.І Михаил Иванов Пешев - наемател ЕТ "Левски-Милчо Михайлов -Милчо Михайлов Иванов арх. П. Червеняшки
668|27.05.02г Магазини Б.Слатина кв.79 пар.ХІ ЕТ"Вико-слав-Михайл Вътов" арх. П. Червеняшки
669|27.05.02г Магазин за пакетирани диетични храни Б.Слатина кв.79 пар.VІІ Веса Василева Костова -наемател ЕТ Пеги-Пелагия Николова" арх. П. Червеняшки
729|07.06.02г Млекосъбирателен пункт Б.Слатина кв.141 пар.ІV Цветана и Васил Рогашки-наемат. Полина Василева Рогашка арх. П. Червеняшки
764|17.06.02г Павилион за булгарплод Б.Слатина кв.80 пар.ХІІІ Община Бяла Слатина -наемател ЕТ"Династия-Цветан Стефанов Йорданов" арх. П. Червеняшки
829|27.06.02г Стоматологичен кабинет Б.Слатина кв.80 пар.ХХ Община Бяла Слатина -наемател Петя Христова Пенева арх. П. Червеняшки
937|19.07.02г "Второстепенни сгради и открит басейн до 2000 м.куб." Б.Слатина кв.56 пар.ХІІІ Георги Илиев Николов арх. П. Червеняшки
938|19.07.02г Фуражомелка в Метален цех Б.Слатина "Астра-95" ООД - наемател Илия Николов Димитров арх. П. Червеняшки
944|22.07.02г Кафе сладкарница и хранителен магазин Тлачене кв.9 пар.ХІ Марин Георгиев Кунчев арх. П. Червеняшки
969|29.07.02г 94-00-2763| 18.07.02 год. Магазин за дървени материали Б.Слатина кв.3 пар.І "Сирена "ЕООД - наемател "Стоник"ООД-Цанко Стоянов Пенчев арх. П. Червеняшки
733|11.06.02г Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.79 пар.ХІ ЕТ"Вико-Слав-Михаил Вътов"-наем ЕТ "Васил Илийчев" арх. П. Червеняшки
1009|08.08. 2002год. Игрална зала Б.Слатина кв.85 пар.VІ Стефан Цветанов Стефанов-наем. ЕТ"Венци-61"Венцислав Василев арх. П. Червеняшки
1198|30.09. 2002год. Магазин за резервни авточасти, автоаксесоари и масла Б.Слатина кв.65а пар.І МТО - СБА - наемател ЕТ"Врания - Румяна Ангелова арх. П. Червеняшки
1256|30.09. 2002год. Павилион №4-Магазин за домашни потреби и кафе Б.Слатина кв.6 пар.І Община Бяла Слатина - наемател Детелин Маринов Куков арх. П. Червеняшки
1312|17.10. Павилион за продажба на зеленчуци Б.Слатина кв.79 пар.ІІ Ангел и Васил Димитрови Ангелови наемател- ЕТ "Николай Трайков арх. П. Червеняшки
1683|28.12. 2002год. Магазин за безалкохолни напитки Б.Слатина кв.80а пар.ІV Община Бяла Слатина- наемател ТПК "Беана-91"гр.Враца арх. П. Червеняшки
1381|18.10.2002год. Магазин за пакетирани хранителни стоки, пакетирани промишлени стоки за бита, алкохол и цигари,кафе аперитив Бъркачево кв.44 пар.ХV Пламен Лилов Петров - наемател Цвятко Лилов Петков арх. П. Червеняшки
1384|19.12. 2001год. Магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари Търнава кв.61 пар.ХV Адриан Иванов Устрелски арх. П. Червеняшки
453|12.04.02г Медицински център и аптека-св. Иван Рилски Б.Слатина кв.76 пар.V Христо Цветанов Станчулов-наем. Медицински център "Св.Иван Рилски"ЕООД-управител маг. Фарм Красимир Георгиев Костов арх. П. Червеняшки
1382|18.10. 2002год. Двуетажна жилищна сграда Б.Слати5на кв.142 пар.ХХХV Валентин Тодоров Антонов арх. П. Червеняшки
2 0 0 3 год.
4922|21.11. 2003 год. Магазин за противопожарни средства и инвентар Б.Слатина кв.3 пар.І "Сирена" АД наемател - Панчо Кръстев Гетов арх. П. Червеняшки
804|27.01.03г Кафе клуб Б.Слатина кв.58 пар.І Община Бяла Слатина - наемател ЕТ"Кени и Пешев" Петър Богданов Цветковски арх. П. Червеняшки
3001|11.07. 2003 год-. Пристройка към кафе аперитив "Папура" Б.Слатина кв.6 УПИ І ЕТ"Кристиян-Д-Иванка Митова" арх. П. Червеняшки
3482|06.08. 2003 год-. Лекарски кабинети Б.Слатина кв.92 УПИ І Нели Георгиева Стойкова Габриела Иванова Бешовишка арх. П. Червеняшки
1838|23.05. 2003 год. Мелница Попица ПИ-213 местн."Герена" Н-ци Христо Николов Староселски и СИЕ - съббирателно дружество арх. П. Червеняшки
19|09.07. 2003 год. Магазин за бяла техника Б.Слатина кв.80 УПИ-ХV Югоагент Експорт Импорт" ООД наемат."ЕВропа -мебел"ООД арх. П. Червеняшки
1822|21.05. 2003 год. Хранителен магазин Б.Слатина кв.67а УПИ-ХХІІІ Йошка Дилчева Петкова арх. П. Червеняшки
441|21.01.03г Хранителен магазин Б.Слатина кв.92 УПИ-І Нели Георгиева Стойкова -наемател-Ет"Галактика-63-Александър Цветанов"-Александър Цветанов Иванов арх. П. Червеняшки
101|28.01.03г Магазин за компютърни услуги Б.Слатина кв.58апар.VІІІ Васил Марио Стаменов, Веселка Груева ,Радка Чолакова,Тодора Груева - наемател - ЕТ"Мими -- Андрей Божков арх. П. Червеняшки
823|27.01.03г Магазин за бельо Б.Слатина кв.58 пар.VІІІ Тодорка Христова Груева наемат. Наташа Василева Краева арх. П. Червеняшки
933|29.10.03г Здравна служба с.враняк" Враняк кв.27 УПИ-Х Община Бяла Слатина - наемател Д-р Тодор Георгиев Методиев арх. П. Червеняшки
1155|17.02. 2003 тод. Два магазина за промишлени стоки Б.Слатина кв.80 УПИ-Х Веселин Димитров Атанасов арх. П. Червеняшки
934|29.01.03г Здравна служба с.Бъркачево Бъркачево ПИ- 250а Община Бяла Слатина -наемател д-р Тодор Георгиев Методиев арх. П. Червеняшки
1299|28.02. 2003 год. 94-00-807 28.02.2003г. "Съществуващ павилион в магазин за хранителни стоки - пакетирани Б.Слатина кв.4 УПИ - І Общинска собственост - наемател ЕТ "Ники-999" - Галя Кръстева Тодорова арх. П. Червеняшки
1307|04.03. 2003 год. Селскостопанска аптека Б.Слатина кв.2 УПИ - І "Предкон"АД - ползвател "Вега Стар" ЕООД - Иван Димов Иванов арх. П. Червеняшки
1345|07.03. 2003 год. Магазин за хранителни стоки Търнава кв.34 УПИ-ХІ Николай Иванов Нешкински арх. П. Червеняшки
1357|10.03.2003 год. Магазин за перилни и почистващи препарати и домашни потреби Б.Слатина кв.80 УПИ-ІХ Иванка Гечева Петрова - наемател Румен Пасков Огнянов-ЕТ"Мир-994 арх. П. Червеняшки
1405|17.03. 2003 год. Медицински център №2 Б.Слатина кв.92 УПИ-І Габриела Иванова Бешовишка Нели Георгиева Стойкова арх. П. Червеняшки
1454|24.03. 2003 год. Млекосъбирателен пункт Алтимир кв.13 УПИ-ХVІІІ Веселин Йорданов Петков арх. П. Червеняшки
1538|04.04. 2003 год. Две магазинни помещения : "Магазин за текстилни стоки и обувки" Магазин за детско и бебешко облекло и велосипеди Б.Слатина кв.81 УПИ-VІІ Илко Илиев Петров и христо Илиев Казларски - наемател - Нели Петкова Георгиева арх. П. Червеняшки
1597|15.04. 2003 год. 94-00-1456 15.04.2003г. Аптека за готови лекарствени форми Търнава кв.62 упи-Хіv Община Бяла Слатина наемател "Фармабел"ЕООД - Васил Йотов Василев арх. П. Червеняшки
1625|10.04. 2003 год. 94-00-1019 17.03.2003г. Кафе аперитив Галиче кв.55 УПИ-VІІІ ПК "Скът" гр.Бяла Слатина арх. П. Червеняшки
3483|06.08. 2003 год. "Магазин за 1001 стоки" Магазин за компютърна техника" "Оптика" Б.Слатина кв.92 УПИ-І Нели Георгиева Стойкова Габриела Иванова Бешовишка арх. П. Червеняшки
1638|21.04. 2003 год. Магазин за безалкохолни напитки Б.Слатина кв.80а УПИ-ІV Община Бяла Слатина -наемател ЕТ"СТИН-Стефан Гергов арх. П. Червеняшки
1703|07.05. 2003 год Детски магазин Б.Слатина кв.81 УПИ-ХІ Ивайло Иванов Борисов-наемател "Медика 96"ООД гр.Плевен - Иво Василев Петров арх. П. Червеняшки
1844|26.05. 2003 год. Павилион за закуски и хранителни стоки Б.Слатина кв.80 к№651 н-ци Стоян Пенев, н-ци Злата Стоянова Пенева, и н-ци Петър Стоянов Пенев - наемател ЕФ"Сладница-91"- Сийка Асенова Димитрова арх. П. Червеняшки
1965|13.06. 2003 год. Стопанска постройка за отглеждане на животни Галиче кв.165 УПИ-VІІ Георги Цветанов Тушинов Таня Иванова Тушинова арх. П. Червеняшки
2179|24.06. 2003 год. Смесен магазин и кафе аперитив Попица кв.29 УПИ-Х Мирослав Иванов Георгиев-наемат Ивка Василева Иванова арх. П. Червеняшки
1982|17.06. 2003 год. Ресторант "СКЪТ" Б.Слатина кв.91 УПИ-І Община Бяла Слатина - наемател ЕТ "Тропикана-експрес-2000 - Христо Петков" арх. П. Червеняшки
2323|27.06. 2003 год. "ФУРНА" Враняк кв.16 УПИ-І Община Бяла Слатина -наемател ЧЗК "Орач"-Йордан Иванов Петков арх. П. Червеняшки
2322|27.06. 2003 год. "ФУРНА" Соколаре кв.34 к.№371 "Сокол-94"с.Соколаре арх. П. Червеняшки
2326|27.06. 2003 год. Пицария и закуски Б.Слатина кв.80а УПИ-ХVІІІ Евелина Стойкова Колева,Емилия Стойкова Василева,Христо Стоев Янчев,Стойко \христов Стоев-наем ЕТ"Сашо Беров-Багрян Беров" арх. П. Червеняшки
2420|01.07. 2003 год. "Хранителен магазин" "Хлебопекарна" "Кафе аперитив" Б.Слатина кв.160 УПИ-І ЕТ"Дани-чех"-Данаил Маринов Йолов -наемат.-ЕТ"Саша Томова арх. П. Червеняшки
2495|24.07. 2003 год. Мелница "Производител" ООД Бъркачево ПИ-000254 Надежда Петкова Илиева, Искра Василева Нанкова, Петко Василев Илиев 4,5|12 ид.части ,Евлампия Георгиева Николова, Иван Георгиев Попов-4,5|12 ид.части, Емил Георгиев Попов, Тодор Георгиев Попов, Лилия Христова Каракачановаь Маргарита Христова Кузува - 2|12 ид.части Иван Христов Вълков-1|12 ид.част арх. П. Червеняшки
2619|09.07. 2003 год. Магазин за бяла техника Б.Слатина кв.80 УПИ-ХV "Югоагент-експорт-импорт"ООД наемат."Европа-мебел" ООД арх. П. Червеняшки
3164|21.07. 2003 год. 94-00-2068| 14.07.2003 г. Магазин за бърза закуска Б.Слатина кв.80а УПИ-ІV Димитър Василев Габровски-наем. Емилия Цветанова Дочева-Банчева ЕТ "Стефани" арх. П. Червеняшки
3336|28.07. 2003 год. Хлебопекарна Търнак кв.43а УПИ-І ПК"Скът и Община Бяла Слатина арх. П. Червеняшки
3631|12.08. 2003 год. Два магазина за промишлени стоки Б.Слатина кв.80 УПИ-ХХІІІ "Вико-слав-инвест"ООД -Михаил Вътов Йотов арх. П. Червеняшки
3782|21.08. 2003 год. Селскостопанска аптека Б.Слатина кв.88 УПИ-VІІІ Веселина Ценова Съйнова, Десислава Симеонова Съйнова и Кристина Симеонова Съйнова наемат. - ЕТ"Еко-бел-Славко Хинкин"-Славко Цветанов Хинкин арх. П. Червеняшки
3818|22.08. 2003 год. 9400-2226| 20.08.2003г. Селскостопанска аптека Попица кв.67 УПИ ХХІV Красимира Борисова Митева и Тихомир Стефанов Митов арх. П. Червеняшки
1|13.10.03г. 70-00-2006| 29.09.2003г Преустройство и реконструкция на хотелски Комплекс "Скът" за Комплексен административен център гр.Бяла Слатина" Б.Слатина кв.91 УПИ -І Частна Общинска собственост ЕТ"Тома-89-Хр. Мингас"-Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
2|24.10.03г. 94-00-2249 26.08.2003г. Основен ремонт на жилищна сграда жилищна сграда-източно и западно крило с магазини Б.Слатина кв.80а УПИ-ІХ Васил Борисов Василев Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
3|28.11.03г 94-00-2580| 10.11.2003г. Реконструкция на отоплителна инсталация и основен ремонт на покрив на Помощно училище "Софроний Врачански" гр.Бяла Слатина Б.Слатина кв.28 УПИ-І Министерство на Образованието и Науката "Агроводинвест" ЕАД Иван Вълов Христов арх. П. Червеняшки
4|12.12.03г. 9400-2679| 05.12.2003г. Вътрешно преустройство в павилион за авто-услуги, ксафе, автомивка, реглаж на преден мост и смяна на гуми Б.Слатина кв.30 УПИ-ІV ЕТ"Специал ауто -Цветанка Иванова" - Цветанка Иванова Петрова - Йорданова ЕТ"Тома-89-Хр. Мингас"-Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
5|15.12.03г. 9400-2647| 01.12.2003г. Пристройка към съществуващ павилион за бърза закуска и пакетирани захарни изделия Б.Слатина кв.89 УПИ-І Веселин Йотов Тошев ЕТ"Лони Георгиев Лони Георгиев Осенски арх. П. Червеняшки
6|15.12.03г. 9400-2702| 12.12.2003г. Интернет клуб, кафе, магазин и офис Б.Слатина кв.63 УПИ-ІІ Божидар Маринов Божинов ЕТ"Илиана Златарска"-Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
7|19.12.03г. 9400-2744| 19.12.2003г. Вътрешно преустройство на магазинни помещения в аптека Галиче кв.54 УПИ-VІ Иван Горанов Мишев и Христина Василева Мишева - наемател - ЕТ"Светладим-58-Светла Василева" Светла Димитрова Василева ЕТ"Тома.89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
8|19.12.03г. 9400-2745| 19.12.2003г. Вътрешно преустройство на магазинни помещения в аптека Б.Слатина кв.79 УПИ-ХІ ЕТ"Вико-слав-Михоил Вътов" Михаил Вътов Йотов -наемател - ЕТ"Цвет-фарм-Цветан Горанов" - Цветан Иванов Горанов ЕТ"Тома - 89 - Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
2 0 0 4 год.
1|19.01.04г. 9400-47|12.01. 2004 год. Преустройство и пристрояване на съществуваща сграда в магазин за хранителни стоки Буковец кв.30 УПИ-ІХ Тошко Иванов Цветков -ЕТ"Инна - Тошко Цветков" Румяна Василева Осенска-Савова арх. П. Червеняшки
2|23.01.04г. 9400-29|23.01. 2004 год. Сграда автоуслуги с обособено кафе втори етаж на сградата Б.Слатина кв.85 УПИ-ІV ЕТ"Скайт-Мирослав Йорданов" Мирослав Георгиев Йорданов ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
3|16.02.04г. 9400-185|16.02.04г. Преустройство на Съществуваща сграда в кафе аперитив Попица кв.40 УПИ-ХІІ Цветана, АНка и Йордан Якимови Матееви Геновева Богомилова Йорданова арх. П. Червеняшки
4|27.02.04г. 9400-27.02. 2004 год. Преустройство на съществуващ гараж в козметичен салон Б.Слатина кв.92 УПИ-І Александър Шандоров Братанов ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
5|29.03.04г. 3900-4|29.03. 2004 год. Преустройство на съществуваща сграда в магазин за промишлени стоки Попица кв.60 УПИ-ІІ ПК"Пчела-2" с.Попица .Стела Генова Ненчева ЕТ"Първанов и сие-инж.Иван Първанов" -Соня Цветанова Илиева арх. П. Червеняшки
6|10.05.04г. 9400-644| 30.04.2004г. Вътрешно преустройство на съществуващ магазин в млекосъбирателен пункт, магазин за хранителни стоки и кафе - аперитив Търнава -кв.90-91 УПИ-ХVІ Светослав Христов Късльовски ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
7|14.05.04г. 3900-7|14.05. 2004 год. Магазин за пакетирани хранителни стоки, алкохол,цигари и промишлени стоки за бита Бъркачево кв.30 УПИ-ХІІІ Община Бяла Слатина наемател ЧЗК"Скът" с.Бъркачево ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
8|28.05.04г. 9400-787| 27.05.2004г. Жилищна сграда Б.Слатина кв.155 УПИ-ХVІІ Благовест Дениславов Браянов чрез законния си представител Денислав Браянов Симеонов ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
9|31.05.04г. 9400-810| 31.05.2004г. Магазин за продажба на зеленчуци, зеленчукови консерви, алкохол и цигари Б.Слатина кв.2а УПИ-І "ПРЕДКОН" АД гр.Бяла Слатина ЕТ"Илиана Златарска"-Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
10|11.06.04г. 9400-810| 31.05.2004г. Административна сграда към бензиностанция" Алтимир ПИ-№305002 "Юлита-Б"ООД - Вълкана Димитрова Бешовишка ЕТ"Илиана Златарска"-Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
11|18.06.04г. 9400-918| 17.06.2004г. Преустройство съществуваща сграда в смесен магазин Б.Слатина кв.155 УПИ-ХVІІ Благовест Дениславов Браянов чрез законния си представител Денислав Браянов Симеонов ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
12|18.06.04г. 9400-917| 17.06.2004г. Преустройство и пристройка на съществуваща сграда с магазинна част І-ви етап Б.Слатина кв.88а УПИ-V Петко Тодоров Цветков ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
13|21.06.04г. 9400-931| 21.06.2004г. Вътрешно преустройство, смяна на предназначението на съществуващи помещения в дървообработващо предприятие Б.Слатина -ПИ-І ІІІстоп.двор Кръстин Стефанов Иванов - ЕТ"Бешовишки и синове" ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
14|16.07.04г. 9400-1040| 12.07.2004г. Вътрешно преустройство съществуващи помещения в шивашки цех и кафе-клуб Б.Слатина кв.І УПИ-VІІ "Белфарм" ЕООД гр.Бяла Слатина ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
15|22.07.04г. 9400-1111| 22.07.2004г. Вътрешно преустройство съществуваща сграда в амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ Попица кв.60 УПИ-ХVІІ Иван Горанов Доков ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
16|26.07.04г. 9400-1114| 22.07.2004г. Жилищна сграда с магазин и офис -І етап Магазин и офис Б.Слатина кв.61а УПИ-V Цветан Монов Димитров - "Елво - Комерс"ЕООД "Агроводинвест" ЕАД - Николина Георгиева Рашкова арх. П. Червеняшки
17|10.09.04г. 9400-1394| 09.09.2004г. Вътрешно преустройство съществуваща сграда в смесен магазин Б.Слатина кв.114 УПИ-ХVІ Христо Цветанов Ганчев ЕТ"Илиана Златарска"-Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
18|01.10.04г. 9400-1510| 28.09.2004г. Вътрешно преустройство на съществуващ гараж вмагазин за промишлени стоки и сервиз за пожарогасители Б.Слатина кв.95а УПИ-І Станка Райнова Беновска ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
19|15.10.04г. 9400-1580| 11.04.2004г. Магазин за хранителни стоки Б.Слатина кв.119 УПИ-V Васил Иванов Илиев Илинка Иванова Илиева ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
20|18.10.04г. 7000-353| 09.07.2004г. Бизнес център гр.Бяла Слатина Б.Слатина кв.91 УПИ-І Община Бяла Слатина ЕТ"Пътинвест инженеринг" АД Борислав Трифонов Стефанов арх. П. Червеняшки
21|01.11.04г. 9400-1693 29.10.2004г. Павилион №47-4 за офис Б.Слатина кв.89 УПИ -І Кръстьо Евгениев Кръстев ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
22|01.11.04г. 9400-1699| 29.10.2004г. Жилищна сграда с магазини Б.Слатина кв.88а УПИ-ІV Тони Николаев Трайков ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
23|29.11.04г. 9400-1822| 26.11.2004г. Двуетажна жилищна сграда Б.Слатина кв61|УПИ-ХІХ Росица Василева Драшанска ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
24|10.12.04г. 9400-1394| 09.09.2004г. Кланица с капацитет 20 единици животни седмично и транжорна за мляно месо, местни полуфабрикати расфасовки и заготовки с капацитет 250 кг. Дневно Търнак ПИ- 000147 Милко Цветков Минов Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
25|20.12.04г. 0800-122| 20.12.2004г. Изграждане на канализация от ОК 141 до ОК 126 и 127 с.Попица Попица ул.мрежа Община Бяла Слатина "Агроводинвест" ЕАД - Николина Георгиева Рашкова арх. П. Червеняшки
26|20.12.04г. 0800-122| 20.12.2004г. Водопроводна мрежа от ОК 141до ОК176 Попица ул.мрежа Община Бяла Слатина "Агроводинвест" ЕАД - Николина Георгиева Рашкова арх. П. Червеняшки
27|31.12.04г. 9400-1394| 09.09.2004г. Преустройство на част от съществуваща търговска сграда в аптека за ГЛП и приемна с регистратура и манипулационна Б.Слатина кв.91 УПИ-VІ ЕТ"Бранко комерс-д-р.Бранимир Симеонов Веселин Тодоров Живков арх. П. Червеняшки
28|31.12.04г. 9400-1976| 17.12.2004г. Смесен магазин Габаре кв.28 УПИ ХІХ Валери Георгиев Василев Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
29|31.12.04г. 9400-122| 20.12.2004г. Дом за стари хора Попица кв.95 УПИ-ІІ Община Бяла Слатина "Агроводинвест" ЕАД - Николина Георгиева Рашкова арх. П. Червеняшки
30|31.12.04г. 9400-1394| 09.09.2004г. Жилищна сграда с гаражен етаж с магазин Б.Слатина кв.80 УПИ-ХІХ Данаил Стойов Пенев Веселин Тодоров Живков арх. П. Червеняшки
31|31.12.04г. 9400-2068| 20.12.2004г. Вътрешно преустройство на част от първи етаж на съществуваща жилищна сграда в дрогерия Б.Слатина кв.10 УПИ-ХІХ Димитрина Генова Вътковска, Ангел Генов Вътковски, Марин Генов Вътковски "Инвест консултинг" ЕООД Наум Асенов Наумов арх. П. Червеняшки
2 0 0 5 год.
1|18.02.05г. 9400-316| 18.02.2005г. Вътрешно преустройство на съществуващи помещения за хлебопекарна за хляб и закуски Габаре кв.51 к.№572 Ивайло Начков Лаков ЕТ"Тома-89 - Христос Мингас - Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
2|25.03.05г. 9400-530| 25.03.2005г. Магазин за хранителни стоки етапно изпълнение - първи етап Б.Слатина кв.93-94-УПИХХІ Славчо Борисов Христов ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
3|28.03.05г. 9400-437| 15.03.2005г. Магазин за пакетирани хранителни стоки Габаре кв.48 УПИ-ХІV Матей Георгиев Матеев ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
4|04.04.05г. 9400-591| 01.04.2005г. Вътрешно преустройство съществуваща жилищна сграда в магазин за хранителни стоки Тлачене кв.25 УПИ-VІІ Цветан Димитров Иванов Йорданка Николова Иванова ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
5|29.04.05г. 9400-833| 28.04.2005г. Преустройство на павилион №5 във фризьорски салон Б.Слатина кв.67б УПИ-І Община Бяла Слатина ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
6|10.06.05г. 9400-1086| 07.06.2005г. Сграда със смесено предназначение - етапно изпълнение І-ви етап /магазинна част/ Б.Слатина кв.93- 94 УПИ-ХХІ Асен Илиев Асенов Николай Христов Илиев Петър Богданов Велев арх. П. Червеняшки
7|10.06.05г. 3900-4|29.02. 2005 г. Вътрешно преустройство на част от съществуващ І-ви етаж от сграда в хранителен магазин Бърд.геран кв.24 УПИ-І Община Бяла Слатина ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
8|08.07.05г. 9400-1265| 08.07.2005г. Вътрешно преустройство на съществуващ гараж н четириетажна жилищна сграда в дрогерия Б.Слатина кв.75 УПИ-ХХІІ Николай Антонов Николов ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
9|18.07.05г. 9400-1265| 08.07.2005г. Вътрешно преустройство - "Ресторант" "Скара-бира" "Магазин за хранителни стоки" и "Работилница за пакетиране на пуканки" Попица кв.32 УПИ-ІІ ПК"Пчела-2" с.Попица ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
10|22.07.05г. 9400-1040| 12.07.2005г. Заведениеза хранене и развлечение бистро,магазин и семеен хотел|мотел| Б.Слатина кв.83а УПИ-І Нели Илиева Милева ЕТ"Тома-89-Христос Мингас - Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
11|22.07.05г. 9400-1040| 12.07.2004г. Преустройство на апартамент І-ви етаж за фризьорство, козметика и масаж Б.Слатина кв.131 УПИ-VІІ Цветанка Петрова Маринова ЕТ"Тома-89-Христос Мингас - Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
12|29.07.05г. 9400-1406| 27.07.2005г. Преустройство на павилион в кафе Габаре кв.32 УПИ-ХVІІ Иво Тошков Игнатов ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
13|16.09.05г. 9400-1784| 14.09.2005г. Магазин за промишлени стоки Б.Слатина кв.89 УПИ-І Симеон Ангелов Стоянов ЕТ"Тома-89-Христос Мингас - Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
14|21.10.05г. 9400-2068| 18.10.2005г. Вътрешно преустройство на част от търговски комплекс в селскостопанска аптека и шоу-рум за торове Б.Слатина кв.1 УПИ-ІІІ "Гарант"АД "Инвест консултинг" ЕООД Наум Асенов Наумов арх. П. Червеняшки
15|04.11.05г. 9400-2236| 04.11.2005г. Преустройство на гараж и част от първи етаж на съществуваща триетажна жилищна кграда в магазин за пакетирани хранителни стоки Б.Слатина кв.10 УПИ-ХХІІІ Геновева Лазарова Йотова Йото Иванов Йотов ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
16|18.11.05г. 9400-2322| 15.11.2005г. Жилищна сграда с магазини-преустройство на съществуващ магазинен етаж-етапно изпълнение-І- етап. Б.Слатина кв.81 УПИ-V Лилия Димитрова Данова Венцислав Йорданов Ангеловски арх. П. Червеняшки
17|18.11.05г. 9400-2168| 14.11.2005г. Вътрешно преустройство на част от съществуващ овчарник в доилна зала и млекосъбирателен пункт Б.Слатина ПИ-№311034 Даниел Кръстев Дочев ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
2 0 0 6 год.
1|23.01.06г. 1700-2| 20.01. 2006 год. Промяна на предназначението - магазин находящ се в първи етаж на двуетажна сграда в банков офис на "ЦКБ" АД Б.Слатина кв.80а УПИ-ІХ Венета Борисова Марандидис, Христо Иванов Христов, Стефан Иванов Христов ЕТ"Архконсулт-инжинеринг- инж. Черньо Ганчев+ арх. П. Червеняшки
2|06.03.06г. 7000-82| 06.03.2006г. Мобилен кантар и автомивка Б.Слатина ПИ-№319001 ПИ-№319003 "Агростил-2003" Рашко Соколов Караманев "Инфрастройконсулт"ЕООД- Владимир Иорданов Владимиров арх. П. Червеняшки
3|25.04.06г. 9400-784| 18.04.2006г. Гараж № 8 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Мария Христова Михайлова Христофор Кьосовски арх. П. Червеняшки
4|16.06.06г. 9400-1226| 13.06.2006г. Преустройство на съществуваща сграда в работилница за закуски Попица кв.5 УПИ-ХІV Гергина Василева Митева ЕТ"Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
5|16.06.06г. 9400-1226| 13.06.2006г. Вътрешно преустройство на гараж №30 и гараж №31 в "кафе аперитив" Б.Слатина кв.95а УПИ-І Ивка Николаева Иванова ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
6|02.10.06г. 9400-2140| 29.09.2006г. Вътрешно преустройство на част от първи етаж на жилищната сграда в смесен магазин Галиче кв.55 УПИ-VІІ Васил Иванов Тахурски ЕТ"Илияна Христова Златарска" арх. П. Червеняшки
7|06.10.06г. 9400-2130| 27.09.2006г. Преустройство на съществуващо хале в склад за търговия на едро с пакетирани хранителни стоки ,алкохол и цигари Б.Слатина кв.3 УПИ-VІІ Веселин Николаев Трайков ЕТ"Тома -89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
8|03.11.06г. 9400-2390| 30.10.2006г. Хранителен магазин и кафе аператив Б.Слатина кв.177 УПИ-ІІ Лили Маринов Кирилов Петър Христов Златарски арх. П. Червеняшки
9|08.12.06г. 2816-1| 08.12.2006г. Преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща масивна двуетажна сграда в пункт за сушене и съхранение на билки Търнак кв.12 УПИ-І Община Бяла Слатина "Интерконсулт" ЕООД Николина Георгиева Рашкова арх. П. Червеняшки
9а|11.12.06г. 9400-2848| 11.12.2006г. Преустройство и пристройка към жилищна сграда за млекосъбирателен пункт. Бъркачево кв.39 УПИ-Х Георги Асенов Георгиев ЕТ "Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
10|15.12.06г. 94002755| 04.12.2006г. Двуетажна жилищна сграда с магазин Б.Слатина кв.48 УПИ-ХІ Венелин Мирославов Митков ЕТ"Тома -89-Христос Мингас" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
11|15.12.06г. 9400-2886| 13.12.2006г. Гараж № 14 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Ани Иванова Тодорова ЕТ"Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
12|18.12.06г. 2600-137| 11.12.2006г. Хипермаркет "ТЕКОН" Б.Слатина кв.85 УПИ-І "ТЕКОН ИНВЕСТ" АД ЕТ"Николай Атанасов - Александър" арх. П. Червеняшки
13|22.12.06г. 2600-141| 19.12.2006г. Гараж №29 и №30 Б.Слатина к6 Упи-І Красимир Симеонов Велков Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
14|22.12.06г. 2600-141-1| 19.12.2006г. Гараж №28 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Милко Петров Симеонов Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
15|22.12.06г. 9400-2967| 22.12.2006г. Гараж №15 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Ивалин Бориславов Горелски Тодор Василев Нановски арх. П. Червеняшки
16|22.12.06г. 9400-2958| 21.12.2006г. Гараж №13 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Цветомир Николов Вълков Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
17|22.12.06г. 9400-2970| 22.12.2006г. Пристройка на съществуваща жилищна сграда Б.Слатина кв.102 УПИ-ХІ Димитър Милов Димитров Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
2 0 0 7 год.
1|12.01.07г. 9400-72| 10.01.2007г. Магазин за пакетирани хранителни стоки и плод - зеленчук Б.Слатина кв.33 УПИ-V Емил Цветков Евтимов, Светла Цветкова Тодорова, Стана Захариева Пеева Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
2|15.01.07г. 2600-13| 15.01.2007г. Преустройство и пристройка на съществуващ павилион в скара-бира Габаре кв.50 УПИ-ІІ "АПИС-М"ООД -Юлия Йорданова Трайкова Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
3|29.01.07г. 9400-166| 19.01.2007г. Гараж №19 Б.Слатина кв.6УПИ-І Гица Иванова Панчева Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
4|05.02.07г. 9400-276| 01.02.2007г. Преустройство на част от първия етаж на жилищна сграда в магазин за пакетирани хранителни стоких и промишлени стоки за бита Алтимир кв.43 УПИ-ХІІ Иван Василев Стоянов Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
5|27.04.07г. 9400-910| 24.04.2007г. Вътрешно преустройство |промяна на предназначението| на част от първи етаж на жилищна сграда във ветеринарна амбулатория Б.Слатина кв.61 УПИ-Х Цветан Тодоров Младенов "ИнвестконсултингЕООД - Наум Асенов Наумов арх. П. Червеняшки
6|27.04.07г. 9400-935| 27.04.2007г. Двуетажна сграда - клуб-ресторант и кафе аперитив Б.Слатина кв.79 УПИ-VІ Георги Илиев Николов Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
7|28.05.07г. 2600-151| 28.05.2007г. ЛОВЕН ДОМ- с предназначение на строежа: Административна сграда със складове, магазин за рибарски принадлежности,кафе клуб на първия етаж,офиси на втория етаж и тавански етаж предвиден за хотел Б.Слатина кв.80а УПИ-ІІІ "Съюз на ловците и риболовците в България" ЕТ"Тома-89-Христос Мингас" - Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
8|04.06.07г. 2600-154| 30.05.2007г. Телефонно кабелно захранване на хипермаркет "ТЕКОН" Б.Слатина -кв.85 УПИ-ІІІ и І БТК - гр.София "Кимтекс-ЛС" ООД гр.Плевен арх. П. Червеняшки
9|08.06.07г. 9400-1119| 04.06.2007г. Гараж №7 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Цветан Николов Цветков Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
10|29.06.07г. 9400-1206| 21.06.2007г. Преустройство на гараж №27 в магазин за промишлени стоки за бита Б.Слатина кв.95а УПИ-І Красимир Петков Априлски, Владислав Петков Априлски и Валентина Христова Петкова Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
11|10.08.07г. 9400-1478| 09.08.2007г. Вътрешно преустройство |промяна на предназначението| на жилищна сграда във ветеринарна амбулатория Попица кв.67 УПИ-ХХІІІ Даниела Славеева Николова "ИнвестконсултингЕООД - Наум Асенов Наумов арх. П. Червеняшки
12|10.09.07г. 9400-1624| 03.09.2007г. Преустройство съществуващ офис във фризьорски салон Б.Слатина кв.89 УПИ-І Кръстьо Евгениев Димитър Габровски арх. П. Червеняшки
13|12.10.07г. 9400-1813| 05.10.2007г. Гараж №19 Б.Слатина кв6 УПИ-І Георги Петков Румяна Осенска арх. П. Червеняшки
14|19.10.07г. 2600-277| 15.10.2007г. Преустройство на съществуваща жилищна сграда в кафе-аперитив и магазин за пакетирани хранителни стоки Попица кв.57 УПИ-VІ "Балкан-58-интернационал"ЕООД Йордан Йорданов Димитър Габровски арх. П. Червеняшки
15|19.10.07г. 2600-278| 15.10.2007г. Преустройство на съществуваща жилищна сграда в млекосъбирателен пункт Попица кв.57 УПИ-VІ "Балкан-58-интернационал"ЕООД Йордан Йорданов Димитър Габровски арх. П. Червеняшки
16|19.10.07г. 2600-279| 17.10.2007г. Кабелна разпределителна мрежа за радио телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност Търнава улична мрежа "ПАС" ООД гр.Кнежа "Контрол -плюс" ООД арх. П. Червеняшки
17|19.10.07г. 2600-280| 17.10.2007г. Кабелна разпределителна мрежа за радио телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност Търнак улична мрежа "ПАС" ООД гр.Кнежа "Контрол -плюс" ООД арх. П. Червеняшки
18|19.10.07г. 2600-281| 17.10.2007г. Кабелна разпределителна мрежа за радио телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност Бъркачево улична мрежа "Сим-лан" ООД гр.София "Контрол -плюс" ООД арх. П. Червеняшки
19|19.10.07г. 2600-285| 17.10.2007г. Кабелна разпределителна мрежа за радио телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност Соколаре улична мрежа "Сим-лан" ООД гр.София "Контрол -плюс" ООД арх. П. Червеняшки
20|19.10.07г. 2600-284| 17.10.2007г. Кабелна разпределителна мрежа за радио телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност Бърд.геран улична мрежа "Амигос-2000" ООД гр.София "Контрол -плюс" ООД арх. П. Червеняшки
21|19.10.07г. 2600-282| 17.10.2007г. Кабелна разпределителна мрежа за радио телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност Попица улична мрежа "Амигос-2000" ООД гр.София "Контрол -плюс" ООД арх. П. Червеняшки
22|19.10.07г. 2600-283| 17.10.2007г. Кабелна разпределителна мрежа за радио телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност Алтимир улична мрежа "Амигос-2000" ООД гр.София "Контрол -плюс" ООД арх. П. Червеняшки
23|19.10.07г. 9400-1895| 18.10.2007г. Преустройство на част от сграда "Фурна-баня" в магазин за хранителни стоки и работилница за закуски Бърд.геран кв.29 УПИ-І Община Бяла Слатина Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
24|26.10.07г. 2600-287| 24.10.2007г. Пристройка към административна сграда Б.Слатина кв.3а УПИ-ІІ "Сребреня 99" АД Милчо Цветанов Милов арх. П. Червеняшки
25|26.10.07г. 2600-287| 24.10.2007г. Изграждане на автокантар Б.Слатина кв.3а УПИ-ІІ "Сребреня 99" АД Милчо Цветанов Милов арх. П. Червеняшки
26|16.11.07г. 9400-2025| 15.11.2007г. Гараж № 16 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Константин Златанов Николов Тодор Василев Нановски арх. П. Червеняшки
27|16.11.07г. 9400-2026| 15.11.2007г. Гараж № 20 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Пейо Велев Пеев Тодор Василев Нановски арх. П. Червеняшки
28|23.11.07г. 2600-316| 22.11.2007г. Кабелна разпределителна мрежа за радио телевизионни сигнали и предоставяне на интернет услуги и пренос на сигнали за охранителна дейност Габаре улична мрежа "Амигос-2000" ООД гр.София "Контрол -плюс" ООД арх. П. Червеняшки
29|23.11.07г. 9400-2080| 22.11.2007г. Бира скара Бъркачево кв.33 УПИ-ХVІ Иванка Славчева Григорова Мария Ангелова Чернева Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
30|14.12.07г. 9400-2192| 11.12.2007г. Вътрешно преустройство на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в фризьорски салон и магазин за промишлени стоки Б.Слатина кв.80 УПИ-VІІІ Румен Георгиев Дойнов Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
2 0 0 8 год.
1|11.01.08г. 9400-17| 04.01.2008г. Гараж №17 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Васил Николов Митов Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
2|11.01.08г. 9400-43| 10.01.2008г. Вътрешно преустройство на част от жилищна сграда и стопанска сграда във ветеринарна амбулатория Б.Слатина кв.97 УПИ-ІV и V Васил Димитров Ангелов "Инвест-консултинг" ЕООД Наум Асенов Наумов арх. П. Червеняшки
3|18.01.08г. 9400-71| 16.01.2008г. Пристройка към съществуваща жилищна сграда Б.Слатина кв.54 УПИ-ІV Веселин Георгиев Каленски Рада Тодорова Каленска, Пачо Георгиев Петков Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
4|18.01.08г. 9400-82| 18.01.2008г. Пристройка към жилищна сграда Б.Слатина кв.124 УПИ-ІV Детелина Петкова Динова Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
5|25.02.08г. 2600-67| 20.02.2008г. Пристройка към фурна Б.Слатина кв.1 УПИ-VІ "Папас-мел" ЕАД гр.Ямбол Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
6|14.03.08г. 9400-430| 10.03.2008г. Гараж №4 Б.Слатина кв.93 УПИ-ІІ Кристина Йорданова Цветанова Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
7|14.03.08г. 9400-436| 11.03.2008г. Гараж №5 Б.Слатина кв.93 УПИ-ІІ Христо Иванов Кръстев Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
8|27.03.08г. 9400-479| 18.03.2008г. Еднофамилна жилищна сграда на един етаж Б.Слатина кв.153 УПИ-ХХІІ Фанка Алипиева Демирова Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
9|11.04.08г. 9300-56| 11.04.2008г. Гараж №11 Б.Слатина кв.95а УПИ-І Мария Францова Костова Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
10|24.06.08г. 9400-1167| 24.06.2008г. Преустройство на съществуваща сграда за монтаж на инсталация за студено пресоване на маслодайни семена Б.Слатина кв.І УПИ-VІ "Папаз-мел" ЕАД гр.Ямбол ЕТ"Консулткорект 2003-Владимир Йорданов" арх. П. Червеняшки
11|07.07.08г. 9400-1196| 30.06.2008г. Гараж №3 Б.Слатина кв.93 УПИ-ІІ Недка Стефанова Цветкова Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
12|07.07.08г. 9400-1197| 30.06.2008г. Гараж №6 Б.Слатина кв.93 УПИ-ІІ Пламен Христов Петров Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
13|18.07.08г. 7000-134| 16.07.2008г. Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на сутеренен етаж във "Фитнес зала" Б.Слатина кв.58а УПИ-І ЕТ"Жилас-др-Цоко Дановски" Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
14|25.07.08г. 9400-1409| 25.07.2008г. Сградно |дворно| канализационно отклонение за жилищна сграда Б.Слатина кв.93 УПИ ХІ Цветана Йолова Илиева Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
15|19.09.08г. 9400-1771| 15.09.2008г. Преустройство на част от първи етаж от съществуваща двуетажна жилищна сграда в аптека за готови лекарствени продукти с изключение на екстемпорални лекарствени форми Габаре кв.51 УПИ-ІХ Начо Вутков Начев "Лазарови 2002" ООД - Мария Илиева Лазарова арх. П. Червеняшки
16|07.11.08г. 9400-2138| 03.11.2008г. Гараж №1 Б.Слатина кв.93 УПИ-ІІ Северин Панов Маздрашки Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
17|07.11.08г. 9400-2129| 03.11.2008г. Вътрешно преустройство на гараж и лятна кухня в кафе аперитив Б.Слатина кв.62 УПИ-ХХVІ Анелия Александрова Гаврилова Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
18|14.11.08г. 9400-2176| 10.11.2008г. Пристройка към кафе - аперитив на хранителен магазин Попица кв.29 УПИ-Х Мирослав Иванов Георгиев Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
19|28.11.08г. 9400-2307| 27.11.2008г. Преустройство на част от Съществуващ ресторант в кафе аперитив и магазин за хранителни стоки Търнак кв.43а УПИ І Мирослав Емилов Маринов Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
20|28.11.08г. 9400-2306| 27.11.2008г. Двеутажна жилищна сграда Б.Слатина кв.124 УПИ-ІІІ Мария Николова Ценова Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
21|28.11.08г. 9400-2309| 27.11.2008г. Жилищна сграда с магазин за пакетирани хранителни стоки на първия етаж Габаре кв.І УПИ-ХІІ Митко Митков Методиев Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
22|12.12.08г. 9400-2406| 11.12.2008г. Вътрешно преустройство на съществуващ гараж в магазин за пакетирани хранителни стоки и кафе Б.Слатина кв.33 УПИ-VІ Михаил Гаврилов Нинов Нино Гаврилов Нинов Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
23|12.12.08г. 9400-2406| 11.12.2008г. Специализирана болница за активно лечение по неврология "Св.Иван Рилски" ЕООД Б.Слатина кв.VІ УПИ-І "Медицински център Св. Иван Рилски"ЕООД Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
24|12.12.08г. 9400-2498| 05.12.2008г. Магазин за хранителни стоки и кафе Търнава кв.78 УПИ-ІХ Красимир Василев Врачански Илко Цветков Ганчовски арх. П. Червеняшки
2 0 0 9 год.
1|23.02.09г. 9400-330| 18.02.2009г. Магазин Б.Слатина кв.61 УПИ-ХХV Вихрен Юсуфов Велиев Стефан Асенов Костов арх. П. Червеняшки
2|13.03.09г. 9400-374| 25.02.2009г. Офис център Б.Слатина кв.76 УПИ-ХІХ "Ембрио" ООД -Цветан Георгиев Рашовски Георги Иванов Първанов арх. П. Червеняшки
3|30.03.09г. 9400-528| 27.03.2009г. Гараж №1 Б.Слатина кв.76 УПИ-VІІІ Божидар Иванов Игнатов Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
4|03.04.09г. 7000-44| 02.04.2009г. Аптека за готови лекарствени форми Б.Слатина кв.76 УПИ-ХІХ ЕТ"Медика-59-Мариета Петрова" - Мариета Стефанова Петрова ЕТ"Консулткорект 2003- Владимир Йорданов" арх. П. Червеняшки
5|29.05.09г. 9400-906| 25.05.2009г. Двуетажна жилищна сграда Б.Слатина кв.132 УПИ-ХХІ Ивайло Параскевов Шабански Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
6|13.07.09г. 9400-1220| 10.07.2009г. Вътрешно преустройство на съществуващ гараж в магазин за домашни потреби Б.Слатина кв.9 УПИ-ХХІХ Валентин Христов Иванов Иванка Борисова Брестенска Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
7|16.07.09г. 9400-1281 14.07.2009г. Пристройка към жилищна сграда Б.Слатина кв.23 УПИ-V Емилия Христова Тодорова Петьо Каменов Петров Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
8|14.09.09г. 9400-1716| 08.09.2009г. Вътрешно преустройство на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в три магазинни помещения Б.Слатина кв.80 УПИ-ІХ Миглена Зикиева Христова Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
9|23.09.09г. 9400-1773| 18.09.2009г. Монолитен гараж Б.Слатина кв.76а УПИ-ХІ Иванка Гергова Семкова Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
10|23.10.09г. 9400-1968| 19.10.2009г. Пристройка на хранителен магазин към съществуваща сграда Б.Слатина кв.116 УПИ-ІІ Цветослав Миланов Станков Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
11|02.11.09г. 2600-489| 30.10.2009г. Преустройство на обособен корпус от ОДЗ"Слънчице" в шивашки цех Б.Слатина кв.19 УПИ-І Община Бяла Слатина - наемател "ФСБ Фабрик Конфекшън" ООД Людмил Емилов Етугов арх. П. Червеняшки
12|13.11.09г. 9400-2093| 10.11.2009г. Гараж №18 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Ивалин Бориславов Горелски Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
13|13.11.09г. 9400-2105| 12.11.2009г. Пристройка към съществуваща жилищна сграда Бъркачево кв.39 УПИ-Х Георги Асенов Георгиев Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
14|16.11.09г. 2600-521| 13.11.2009г. Пристройка към жилищна сграда и гараж Галиче кв.164 УПИ-ІІІ "Дел-вале" ООД - Браян Джоузеф Делегейт Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
15|22.12.09г. 2600-602| 22.12.2009г. "Супер маркет Пени-Маркет,прототип ТІ VІ|19-760" Б.Слатина кв.5 УПИ-ІІІ "Рила проект" ЕООД гр.София "Тюф норт България"ЕООД арх. П. Червеняшки
16|30.12.09г. 9400-2326| 29.12.2009г. Магазин, кафе аперитив и жилище Попица кв.59 УПИ-ХVІ Красимир Николаев Милов Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
17|30.12.09г. 9400-2325| 29.12.2009г. Гараж №44 Б.Слатина кв.95а УПИ-І Светлин Николов Малинков Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
2 0 1 0 год.
1|03.02.10г. 2600-61| 02.02.2010г. Склад готова продукция и гладачно Б.Слатина кв.І УПИ-VІІ "Тренд студио България" ООД Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
2|19.03.10г. Едно наблюдавано и едно преходно жилище Б.Слатина кв.6 УПИ-ІІ Община Бяла Слатина "Еврострой РН" ЕООД гр.Плевен арх. П. Червеняшки
3|09.04.10г. 2600-155| 31.03.2010г. Кабелна линия НН от електромерно табло до ГРТ", представляващ подобект на обект "Супер маркет Пени-маркет" Б.Слатина кв.5 УПИ-ІІІ и І "Рила Проект"ЕООД гр.София "Строителен надзор"ЕООД арх. П. Червеняшки
4|26.04.10г. 9400-516| 26.04.2010г. Пристройка и надстройка на жилищна сграда Б.Слатина кв.88 УПИ-ІV Николай Петров Иванов Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
5|03.05.10г. 9400-553| 30.04.2010г. Вътрешно преустройство на част от жилищна сграда в магазин за промишлени стоки Б.Слатина кв.80 УПИ-ХІХ Н-ци Геновева Маринова Кирова - Цено Димитров Ценов Веселин Димитров Ценов Румяна Василева Осенска арх. П. Червеняшки
6|14.06.10г. 9400-764| 11.06.2010г. Жилищна сграда-сглобяема,дървена Бърд.геран кв.29 УПИ-ХV Куна Маркова Исаева Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
7|14.06.10г. 9400-769| 11.06.2010г. Тютюносушилен комплекс Попица ПИ-№270028 ЕТ"Иван Стойчев" - Иван Костадинов стойчев "Контрол плюс" ООД и ЕТ"Тома - 89-Христос Мингас арх. П. Червеняшки
8|25.06.10г. 9400-805| 18.06.2010г. Навес-хале за съхранение на селскостопанска продукция Габаре кв.7 УПИ-ХІ Гено Миков Кръстев Михайл Генов Кръстев Богомил Любенов Христов арх. П. Червеняшки
9|23.07.10г. 9400-1018| 21.07.2010г. Селскостопанска аптека, шоурум за торове и магазин за фуражи Б.Слатина кв.127 УПИ-V "Топ Агро" ООД гр.Варна "Инвест-консултинг"ЕООД арх. П. Червеняшки
10|03.09.10г. 9400-1279| 30.08.2010г. Гараж Б.Слатина кв.134 УПИ-ХVІІ Цветан Василев Цеков и Венета Василева Вълева Цекова Венцислав Цветанов Василев арх. П. Червеняшки
11|17.09.10г. 9400-1393| 16.09.2010г. Вътрешно преустройство на част от съществуващи помещения в магазин за хранителни стоки и щанд за цигари Търнава кв.57 УПИ-VІІ Валерия Христова Койнарска Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
12|24.09.10г. 9400-1444| 23.09.2010г. Пристройка към съществуваща жилищна сграда Б.Слатина кв.98 УПИ-ІХ Цветан Георгиев Рашовски Десислава Александрова Хайтова -Рашовска Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
13|03.12.10г. 9400-2345| 29.11.2010г. Жилищна кооперация "Незабравка" Б.Слатина кв.81 УПИ-V ЖСК "Незабравка" Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
14|13.12.10г. Саниране сградата на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Попица Попица кв.56 УПИ-І Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
15|13.12.10г. Саниране сградата на ОДЗ "Вълка Ташевска" с.Търнава Търнава кв.62 УПИ-ХV Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
16|13.12.10г. Саниране сградата на ЦДГ"Детелина" Б.Слатина кв.120 УПИ-ІХ Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
17|13.12.10г. Саниране сградата на Прогимназия "Д-р Петър Берон" Търнак кв.33 УПИ-І Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
18|13.12.10г. Саниране сградата на ЦДГ"Детелина" Търнак кв.50 УПИ-VІІ Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
19|13.12.10г. Саниране сградата на ОДЗ "Радост" Б.Слатина кв.ІХ УПИ-VІІІ Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
20|13.12.10г. Саниране сградата ня детска ясла "Здравец" Б.Слатина кв.81 УПИ-ІV Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
21|13.12.10г. Саниране сградата на НУ"Георги Сава Раковски" Търнак кв.57 УПИ-І Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
22|13.12.10г. Саниране сградата на ЦДГ "Незабравка" Б.Слатина кв.141 УПИ-ХХІ Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
23|13.12.10г. Саниране сградата на ОДЗ "Вълка Ташевска" Галиче кв.53 УПИ-ІІ Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
24|13.12.10г. Саниране сградата на ОДЗ "Слънчице" Б.Слатина кв.19 УПИ-І Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
25|13.12.10г. Саниране сградата на НУ"Христо Ботев" Б.Слатина кв.76 УПИ-І Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
26|13.12.10г. Саниране сградата на НУ +Христо Смирненски" Б.Слатина кв.160 УПИ-ІІ Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
27|13.12.10г. Саниране сградата на ОДЗ"Вълка Ташевска" Алтимир кв.55 УПИ-Х Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
28|13.12.10г. Саниране сградата на НУ"Цани Гинчев" Б.Слатина кв.93 УПИ-ІІІ Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
29|13.12.10г. Саниране сградата на НУ"Св.Св.Кирил и Методий" Търнава кв.50 УПИ-ІІІ Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
30|13.12.10г. Рампа за достъпна среда на хора със увреждания в СОУ "Васил Левски" Б.Слатина кв.57 УПИ-І Община Бяла Слатина "Експертинвест" АД -Мирослава Илиева Лозанова арх. П. Червеняшки
31|13.12.10г. Основен ремонт на сградата на ОУ "Христо Ботев"-с.Търнава - изграждане на отоплителна инсталация, ВиК инсталацияи саниране на сградата Търнава кв.71 УПИ-VІ Община Бяла Слатина "Еврострой РН" ЕООД гр.Плевен арх. П. Червеняшки
2 0 1 1 год.
1|20.01.11г. 9400-131| 19.01.2011г. Гараж с работилница Попица кв.25 УПИ-ХІІІ Димитър Василев Габровски Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
2|11.02.11г. 9400-207| 04.02.2011г. Гараж № 4 Б.Слатина кв.6 УПИ-І Гица Стефанова Мариновска Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
3|18.04.11г. 2600-180| 13.04.2011г. Подмяна на кабел НН за ел.захранване на сграда със стопанско предназначение |магазин,кафе-аперитив и жилище| Попица кв.59 УПИ ХVІ "Чез разпределение България"АД "Пешев"ЕООД - Свилен Николов Пешев арх. П. Червеняшки
4|18.04.11г. 9400-1444| 23.09.2010г. Вътрешно преустройство и пристрояване на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки Търнава кв.73 УПИ-VІ Яне Александров Мърваков Вергиния Владимирова Мървакова Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
5|16.05.11г. 9400-664| 10.05.2011г. Магазин за пакетирани хранителни стоки и кафе Комарево кв.14 УПИ-ІV Венелин Милков Йорданов Петя Горанова Ненова Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
6|16.05.11г. 9400-683| 11.05.2011г. Вътрешно преуестройство и пристройка за обособяване на хотел и ресторант Б.Слатина кв.58а УПИ І Христина Бориславова Маринова Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
7|20.05.11г. 1700-5 19.05.2011г. Преустройство на клон Бяла Слатина на Банка ДСК ЕАД Б.Слатина кв.76а УПИ-І "Банка ДСК" ЕАД "Корект-конселтинг" ООД Йорданка Георгиева Колева арх. П. Червеняшки
8|20.05.11г. 1100-216| 29.04.2011г. Съдебна палата-гр.Бяла Слатина- преустройства и ремонт на съществуваща сграда за нуждите на съдебната власт - първи етап Б.Слатина кв.79 УПИ-І Министерство на правосъдието ЕТ"Любен Ковачев"-Любен Юлиев Ковачев арх. П. Червеняшки
9|26.05.11г. 9400-762| 26.05.2011г. Торище в ПИ № 201024 в местност "Край селото" с начин на трайно ползване за "Стопански двор" в землището на село Бърдарски геран Бърд. Геран ПИ-№ 201024 Иван Рашков Йозов ЕТ"Любен Ковачев"-Любен Юлиев Ковачев арх. П. Червеняшки
10|17.06.11г. 7000-57| 13.06.2011г. Навес хале за съхранение на селскостопанска продукция Б.Слатина кв.1 УПИ-ІХ ЕТ"Светослав Илчовски" гр.Кнежа Светослав Божидаров Илчовски Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
11|20.06.11г. 9400-865| 14.06.2011г. Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на жилищна сграда с магазин Б.Слатина кв.80 УПИ-ХХVІ Веселин Николаев Трайков Стефан Асенов Костов арх. П. Червеняшки
12|24.06.11г. 9400-919| 22.06.2011г. Жилищна сграда Б.Слатина кв.94 УПИ-VІІІ Ива Георгиева Братанова Георги Иванов Първанов арх. П. Червеняшки
13|24.06.11г. 9400-904| 21.06.2011г. Пристройка към съществуваща сграда Б.Слатина кв.160 УПИ І Кубрат Николаев Маринов Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
14|08.07.11г. 9400-972| 27.06.2011г. Пристройка към жилищна сграда Б.Слатина кв.42 УПИ-Х Красимир Милчов Марински Илиана Христова Златарска арх. П. Червеняшки
15|22.07.11г. 9400-1096| 19.07.2011г. Гараж № 4 Б.Слатина кв.60 УПИ ХХІІ Павлин Милков Мирочник Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
16|22.07.11г. 9400-1097| 19.07.2011г. Гараж № 5 Б.Слатина кв.60 УПИ-ХХІІ Николай Додев Николов Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
17|22.07.11г. 9400-1104| 19.07.2011г. Вътрешно преустройство на магазин за селскостопанска аптека Търнава кв.73 УПИ VІ Яне Александров Мърваков Вергиния Владимирова Мървакова Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
18|01.08.11г. 2600-340| 26.07.2011г. Преустройство на административна сграда в шивашки цех Б.Слатина кв.3 УПИ-VІ "Кожухарски"ООД -Емил Димитров Кожухарски Емил Людмилов Етугов арх. П. Червеняшки
19|11.11.11г. 9400-1751| 07.11.2011г. Пристройка на търговски обект Б.Слатина кв.80 УПИ-ХХ Христо Петров Пенев Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
20|09.12.11г. 9400-1954| 06.12.2011г. Изграждане на навес, паркинг за лични МПС с ветрозащитен зид и преустройство на съществуващ гараж в офис Б.Слатина кв.155 УПИ ХХХІ Аспарух Узунов Асенов Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
21/19.12.2011 9400-1955/06.12.2011 Жилищна сграда гр.Б.Слатина Иво Ценов Цветков Таня Георгиева арх. П. Червеняшки
12.2011 г. 9400-1957/06.12.2011 Еднофамилна жил.сграда с гараж Венцислав ВенциславовВасилев Георги Иванов Първанов арх.П.Червеняшки
2012 год.
1|30.01.12г. 9400-148| 24.01.2012г. Вътрешно преустройство на част от масивна сграда в кафе и навес за автомивка Търнава кв.56 УПИ VІІІ Борислав Велчев Мотовски Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
2|27.01.12г. 9400-159| 25.01.2012г. Гараж № 12 Б.Слатина кв.6 УПИ № І Николай Павлов Никовски Стефан Асенов Костов арх. П. Червеняшки
3|03.02.12г. 9400-168| 30.01.2012г. Пристройка към съществуващ магазин - автомивка Б.Слатина кв.6 УПИ-І ЕТ"Крес-Красимир Велков" Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
4|24.02.12г. 9400-296| 20.02.2012г. Гараж с работилница Търнава кв.90-91 УПИ ХVІ Светослав Христов Късльовски Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
5|24.02.12г. 9400-2961| 20.02.2012г. Магазин за строителни материали Търнава кв.90-91 УПИ ХVІ Светослав Христов Късльовски Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
6|02.03.12г. 9400-345| 28.02.2012г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда Б.Слатина кв.68 УПИ-І Димитър Кирилов Златанов Милчо Цветанов Милов и Димитър Кирилов Златанов арх. П. Червеняшки
7|02.03.12г. 9400-360| 29.02.2012г. Седем броя гаражи, ел захранване НН на същите и вътрешна ел инсталация Б.Слатина кв.97 УПИ-ХІV Милчо Петров Кюрчев Иван Петров Кюрчев Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
8|30.03.12г. 9400-553| 29.03.2012г. Жилищна сграда с магазин първи етап магазинен етаж Б.Слатина кв.95 УПИ-ХХІІІ Пламен Петров Георгиев Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
8а|23.04.12г. 2600-226| 20.04.2012г. Навес - хале за съхранение на селскостопанска продукция Алтимир ПИ №112038 "Агро корект"ЕООД с.Алтимир Йовко Павлов Радков Вилиян Димитров Стоянов арх. П. Червеняшки
9|11.05.12г. 9400-840| 07.05.2012г. Гараж № 3 Б.Слатина кв.81 УПИ-ХХІ Тодор Цветанов Ганчев Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
10|08.06.12г. 3900-10| 06.06.2012г. Вътрешно преустройство на съществуващ магазин в кафе аперитив и пункт на Еврофутбол Търнава кв.74 УПИ ХІІ ЗК"Търнава-2007" - Стилиян Любчев Чомаковски Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
11|18.06.12г. 9400-1125| 15.06.2012г Преустройство и пристройка към съществуваща сграда на кафе-аперитив и магазин за хранителни стоки Търнак кв.115 УПИ ХІІ Милко Илиев Маринов Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
12|29.06.12г. 9400-1221| 28.06.2012г. Преустройство на съществуваща жилищна сграда в магазини и пристройка на магазини Б.Слатина кв.81 УПИ-ХІV Жаклина Василева Манева Илияна Христова Златарска арх. П. Червеняшки
13|20.07.12г. 9400-1351| 17.07.2012г. Гараж Алтимир кв.76а УПИ-Х Йовко Павлов Радков Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
14|20.07.12г. 9400-1350| 17.07.2012г. Гараж Алтимир кв.76а УПИ-ХІІ Светлана Павлова Радкова Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
15|17.08.12г. 9400-1708| 14.08.2012г. Навес Б.Слатина кв.116 УПИ ХІІ Георги Цветанов Георгиев Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
16|24.08.12г. 9400-1762| 20.08.2012г. Пристройка и преустройство на жилищна сграда и гараж Бърд. Геран кв.37 УПИ ІV Милчо Стоянов Босилкав Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
17|05.11.12г. 2600-623| 01.11.2012г. Гаражи 0 1, 2 и 3 Б.Слатина кв.60 УПИ-ХХІІ "ФАУ" ООД Стефан Асенов Костов арх. П. Червеняшки
18|23.11.12г. 9400-2876| 22.11.2012г. Навес-хале за съхранениена селскостопанска продукция Бърд. Геран ПИ №201037 Калин Рашков Йозов Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
2 0 1 3 год.
1|18.03.13г. 7000-23| 06.02.2013г. Хале за селскостопанска продукция |навес| Б.Слатина ПИ №310089 ЕТ"Виялишки-90-Антон Пенчев" Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
2/20.05.2013 г. 9400-967/ 14.05.2013 г Пристройка и преустройство на жилищна сграда в магазин за хр.стоки Б.СлатинаУПИ V-1684 кв.34 Фанка Асенова Минкова Димитър Василев Габровски арх. П. Червеняшки
3/14.06.2013г 6700-426/ 11.06.2013г. Обособяване на ново локално котелно помещение за задоволяване на топлинните нужди на сградата на прогимназия "св. Кл. Охридски" Б.СлатинаУПИ II-1044 кв.58 Община Бяла Слатина ЕТ"Николай Атанасов - Александър" гр. Троян арх. П. Червеняшки
4/21.06.2013г 9400-1238/ 19.06.2013г. Пристройка към жилищна сграда с. Търнава УПИ Х - 628 кв.58 Паулина Веселинова Белослатинска и Цветан Иванов Каленски Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
5/28.06.2013г 9400-1278/ 26.06.2013г. Гаражи за едрогабаритна техника с. Търнава УПИ I - 1054 кв.83 Цветан Атанасов Минков Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
6/29.07.2013г служебно Спортна площадка гр.Б.Слатина УПИ I кв.9596 ул. В. Левски 5А Община Бяла Слатина ползвател фк. "Любимец" с.Търнава Владимир Иванов Шопов арх. П. Червеняшки
6А / 02.08.2013г. 9400-1768/ 29.07.2013г. Жилищна сграда с.Бърдарски геран УПИ VII-261 кв.19 Павел Иванов Тутурилов Георги Иванов Първанов арх. П. Червеняшки
7/26.09.2013г 9400-2290/ 20.09.2013г. Навеси за селскостопанска техника с.Галиче ПИ№ 463001 м-тта "Мокьов върбак" "ЕМИ" ЕООД - представлявано от Емилия Лазарова Първанова Пламен Ангелов Симов арх. П. Червеняшки
8/17.10.2013г 9400-2488/ 16.10.2013г Пристройка на стълба към съществуващо кафе - аператив гр.Б.Слатина УПИ I кв.89 ул. Кл. Охридски 75А Веселин Йотов Тошев Димитър Боянов Стоянов арх. П. Червеняшки
9/15.11.2013г 2600-608/ 13.11. 2013г. Външно кабелно ел.захранване на НН преустройство на същ.сграда в магазин и пристройка за магазини до УПИ XIV -998 кв. 81 гр. Б.Слатина 1."ЧЕЗ" Разпределение България 2.Община Б.Слатина "Агроводинвест" ЕАД гр. София арх. П. Червеняшки
10 / 26.11.2013г. 2600-626/ 25.11.2013г. Кабелна мрежа НН от БК към ТП №9 гр. Б. Слатина - външно ел.захранване на магазин №3 гр.Б. Слатина УПИ I - 1057 кв.80 ЧЕЗ Разпределение България "Кимтекс ЛС" ЕООД арх. П. Червеняшки
11 / 29.11.2013г. 6700-763/ 28.11.2013г. Рампа за преодоляване на различни нива в урбанизираната територия - НУ "ХР. Смирнески" гр. Б.Слатина УПИ II - кв.160 Община Б. Слатина Димитър Стоянов арх. П. Червеняшки
12 / 20.12.2013г. 9400- 3108/ 18.12.2013г. Вътрешно преустройство на 1-ви етаж от съществуваща жил. сграда в кафе-аператив с. Попица УПИ XV -431 кв.41 "Родко Интернешънъл" ООД - представено от Рони Руналд ДЕ Ком инж. Димитър Габровски арх. П. Червеняшки
2014 год.
1/20.01.2014г 7000 - 3/ 15.01.2013г. Кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни (интернет) в гр. Б.Слатина Б. Слатина ЕТ "ЕТА-Мариана Желева" гр. София Васил Раев арх.П. Червеняшки
2/24.01.2014г 9400-130/ 22.01.2013г. Навес - хале за селскостопанска техника с. Алтимир УПИ Х - 588 кв.5 Златка Петкова Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
3/10.02.2014г служебно Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр.Б. Слатина УПИ I - 283 кв.19 Община Б. Слатина ЕТ"Зоя Паскалева" гр. Плевен арх.П. Червеняшки
4/10.02.2014г служебно Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр.Б. Слатина УПИ III - 283 кв.19 Община Б. Слатина ЕТ"Зоя Паскалева" гр. Плевен арх.П. Червеняшки
5/10.02.2014г 9400-219/ 07.02.2014г Гараж за селскостопанска техника с.Враняк УПИ VIII - 591,592 кв.33 Любомир Цолов Тошо Ангелов арх.П. Червеняшки
6/04.04.2014г 9400-630/ 03.04.2014г. Вътрешно преустройство на гараж в магазин за хр. Стоки гр.Б. Слатина УПИ XI - 2540 кв.176 Красимир Иванов инж. Димитър Габровски арх.П. Червеняшки
7/02.06.2014г 2600-333/ 30.05.2014г. Къща за гости и площадкова инфраструктура с. Габаре УПИ III- 364, 365 кв.19 "Агро-ойл" ООД - София и Гено Кръстев Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
8/07.08.2014г 2600-483/ 04.08.2014г. Реконструкция и основен ремонт на ремонтна работилница и прилежащи части в ПИ №124001 в м-та "Панкова могила" с. Тънак с. Търнак ПИ 124001 "Агромоделинвест" ООД гр. Бяла Слатина Георги Първанов арх.П. Червеняшки
9/22.08.2014г 9400-2205/ 21.08.2014г Жилище и магазин с. Габаре УПИ II- 443 кв.32 Цветана Димитрова Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
10/ 25.08.2014г. 9400-2233/ 22.08.2014г. Метално хале за селскостопанска техника гр. Б.Слатина УПИ VII -85 кв.3А Любомир Радков Петър Златарски арх.П. Червеняшки
11/ 25.08.2014г. 9400-2227/ 22.08.2014г. Еднофамилна жилищна сграда гр.Б.Слатина УПИ XIII-1765 кв.133 Иван Вълчев Димитров инж.Николай Цветков арх.П. Червеняшки
12/ 05.09.2014г. 2600-564/ 02.09.2014г. Хлебопекарна с. Соколаре УПИ I-430 кв.38 ЗППОК "Единство" с. Соколаре Георги Първанов арх.П. Червеняшки
13/ 23.09.2014г. 9400-2462/ 17.09.2014г. Вътрешно преустройство и пристройка на първи жилищен етаж в нотариална кантора гр. Б.Слатина УПИ XXIX-693 кв.59 Анелия Карабенчева Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
14/ 20.10.2014г. 9300-119/ 17.10.2014г. Реконструкция на сграда за предоставяне на интегрирани услуги гр. Б.Слатина УПИ V-1647 кв.57А Община Б. Слатина ЕТ"Зоя Паскалева" гр. Плевен арх.П. Червеняшки
15/ 20.10.2014г. 7000-115/ 17.10.2014г. Пристройка на съществуващо хале ПИ310001 ЕТ "Виялишки-90" Антон Пенчев Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
16/ 21.11.2014г. 9400-3212/ 19.11.2014г. Гараж с работилница гр.Б.Слатина УПИ ХXIII-582 кв.95 Пламен Георгиев Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
17/ 11.12.2014г. 9400-3511/ 09.12.2014г. Пристройка към съществуваща жилищна сграда гр.Б.Слатина УПИ Х-2523 кв.177 Асен Параскевов инж. Христофор Кьосовски арх.П. Червеняшки
18/ 11.12.2014г. 2600-742/ 10.12.2014г. Навес - хале с.Алтимир УПИ IX-28 кв.12 "Братя Вълчинови" ООД Д.Стоянов арх.П. Червеняшки
2015 год.
1/09.03.2015г 7000-24/ 06.03.2015г. Вътрешно преустройство и смяна на предзначението на част от магазин в агроаптека гр.Б.Слатина УПИ-I кв.95-96 ЕТ "Роя-Игнат Дамянов" Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
2/03.04.2015г 9400-666/ 30.03.2015г. Гараж №13 гр.Б.Слатина I -249 кв.6 Николай Никовски Стефан Костов арх.П. Червеняшки
3/19.05.2015г 9400-964/ 14.05.2015г. Гараж с работилница гр.Б.Слатина XXIV - 932 кв.68 Симеонка Иванова и Цветан Симеонов инж. Христофор Кьосовски арх.П. Червеняшки
4/05.06.2015г 9400-1207/ 01.06.2015г. Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки гр.Б.Слатина I -1301 кв.74 Петър Младенов Валентин Плевенски арх.П. Червеняшки
5/04.09.2015г 9400-2493/ 04.09.2015г. Допълващо застрояване - пристройка към съществуващо кафе-аператив гр.Б.Слатина XXVI - 1055 кв.80 Веселин Трайков Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
6/30.10.2015г 9300-130/ 29.10.2015г. Изграждане на комбинирана спортна плащадка - с. Търнава с. Търнава VI - 475 кв.71 Община Бяла Слатина Веселин Рашоевски Георги Първанов арх.П. Червеняшки
7/30.10.2015г 9300-132/ 29.10.2015г. Изграждане на комбинирана спортна плащадка - с. Галиче с. Галиче V - 911 кв.46 Община Бяла Слатина Веселин Рашоевски Георги Първанов арх.П. Червеняшки
8/30.10.2015г 9300-131/ 29.10.2015г. Изграждане на комбинирана спортна плащадка - с. Попица с. Попица I кв. 56 Община Бяла Слатина Веселин Рашоевски Георги Първанов арх.П. Червеняшки
9/04.11.2015г 9400-3139/ 04.11.2015г. КПИИ за гаражи - сграда с три гаражни клетки гр.Б.Слатита ХХХ -1920 кв.146 Пламен Пенчев Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
10/ 06.11.2015г. 9400-3142/ 04.11.2015г. Преустройство на съществуващ магазин в аптека "Супернова" гр.Б.Слатина УПИ XIV - 998 кв.81 Жаклина Манева "Консулт корект 2009" инж.Владимир Владимиров арх.П. Червеняшки
11/ 06.11.2015г. 9400-3177/ 05.11.2015г Вътрешно преустройство и пристройка съществуваща сграда за кафе - първи етаж гр.Б.Слатина УПИ I - 1207 кв.836 Недка Цветкова Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
12/ 11.12.2015г. 7000-104/ 09.12.2015г. Гараж за селскостопанска техника и инвентар с.Бърдарски геран IV - 365 кв.33 ЕТ "Мирослав Тоев" Трифон Василкьов арх.П. Червеняшки
2016 год.
1/10.01.2016г 9400-67/ 14.01.2016г. Преустройство на съществуващ магазин в селскостопанска аптека гр.Б.Слатина УПИ XXII - 1529, 9508 кв.93-94 Мартин Желев Мариян Лазаров арх.П. Червеняшки
2/21.03.2016г 9400-596/ 18.03.2016г. Гараж с. Алтимир УПИ Х - 588, 581 кв.5 Златка Петкова Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
3/01.04.2016г 9400 - 754/30.03.16 КПИИ за склад и магазин Б.СлатинаУПИ ХХV-1138, кв.93-94 Ивка Начева инж. Малин Панов арх.П. Червеняшки
4/16.04.2016г 2600-242/11.04.16 г. Външно кабелно захранване НН на 4 бр. магазини- обособяване мерене ул.В.Левски №25 гр.Б.Слатина ЧЕЗ"Разпределение България" АД "Пешев"ЕООД с.Първенец арх.П. Червеняшки
5/09.05.2016г 9400 -1144/05.05.16г Гараж гр.Б.Слатина Венцислав Василев Венцислав Василев арх.П. Червеняшки
6./09.09.2016 7000-53/07.09.16 г. Навес хале за селскостопанска техника и инвентар ПИ № 179003 с.Галиче ЕТ "Сни КОМЕРС - 1 - Христо Петров" Цветан Цветанов арх.П. Червеняшки
7/12.12.2016г 9400-3458/08.12.16г Вътрешно преустроиство на магазин и кафе - аператив с. Галиче УПИ - IX - 1202 кв. 137 Мирослав Борисов Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
2017год.
1/06.01.2017г 9400-13/04.01.2017г Гараж гр. Бяла Слатина УПИ XXII-1932 кв.49 Стоян Вълев Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
2/09.01.2017г 2600-10/05.01.2017г Външно ел.захранване с кабел 1KV на ел. отоплителен котел в УПИ VIII-1678 кв.34 (ул. Н. Хрелков №34) гр. Бяла Слатина "ЧЕЗ Разпределение България" АД и Община Бяла Слатина "Пешев" ЕООД с.Първенец обл.Пловдив с управител Свилен Пешев арх.П. Червеняшки
3/26.01.2017г 9400-112/23.01. 2017г КПИИ за сграда за производство и продажба на тестени изделия тип "Бърза закуска" гр. Бяла Слатина УПИ XVII-758 кв.61А Грозданка Найденова Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
4/06.03.2017г 9400-365/02.03. 2017г Гаражи №22 и №23 гр. Бяла Слатина Силвия Берова Димитър Стоянов арх.П. Червеняшки
5/10.03.2017г 9400-378/06.03. 2017г. Гараж №18 гр. Бяла Слатина Пламен Георгиев инж.Христофор Кьосовски арх.П. Червеняшки
6/27.03.2017г 6300-21/27.03.2017г Мерки за енергийна ефективност в блок "Сладница 3" ЖК Сладница гр. Б. Слатина гр. Бяла Слатина Сдружение на собствениците ул. Васил Левски ЖК "Сладница 3" и Община Бяла Слатина "Ретем А" ЕООД гр. Габрово арх.П. Червеняшки
7/04.05.2017г 0800-92/ 03.05.2017г. Мерки за енергийна ефективност в блок "Колоян 3" ЖК Калоян гр. Б. Слатина гр. Бяла Слатина Сдружение на собствениците ЖК "Калоян 3" и Община Бяла Слатина "Ретем А" ЕООД гр. Габрово арх.П. Червеняшки
8/04.05.2017г 0800-94/ 03.05.2017г. Мерки за енергийна ефективност в блок "Подем 2" ЖК Подем гр. Б. Слатина гр. Бяла Слатина Сдружение на собствениците ЖК "Подем 2" и Община Бяла Слатина "Ретем А" ЕООД гр. Габрово арх.П. Червеняшки
9/04.05.2017г 0800-93/ 03.05.2017г. Мерки за енергийна ефективност в блок "Пионер" гр. Б. Слатина гр. Бяла Слатина Сдружение на собствениците на блок "Пионер" и Община Бяла Слатина "Ретем А" ЕООД гр. Габрово арх.П. Червеняшки
10/ 12.05.2017г 6300-43/ 10.05.2017г. Мерки за енергийна ефективност в блок 2 на ЖК "Сребряна" гр. Б. Слатина гр. Бяла Слатина Сдружение на собствениците на блок 2 ЖК "Сребряна" и Община Бяла Слатина "Видипема" ЕООД гр. Плевен арх.П. Червеняшки
11/ 19.05.2017г. 9400-869/ 15.05.2017г. Автомивка включваща 4 - ри клетки и Кафе гр. Бяла Слатина УПИ I кв. 160 Анелия Маринова Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
12/ 02.06.2017г. 9400-970/ 29.05.2017г. Хранителен магазин тип "Мини - маркет и кафене" с. Търнава Илияна Михайлова Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
13/ 03.07.2017г. 2600-407/ 30.06.2017г Вътрешно преустройство на същ. помещения и обособяването им в магазинна част и семеен хотел гр. Бяла Слатина УПИ II-1125А кв.88 "Специал строй" Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
14/ 31.07.2017г. 9300-61/ 31.07.2017г. Мерки за енергийна ефективност в блок "Подем 3" ЖК Подем гр. Б. Слатина гр. Бяла Слатина Сдружение на собствениците ЖК "Подем 3" и Община Бяла Слатина "Видипема" ЕООД гр. Плевен арх.П. Червеняшки
14А/ 18.08.2017г. 9400-1513/ 14.08.2017г. Гараж №20 гр. Бяла Слатина УПИ I кв.6 Александър Александров Димитър Габровски арх.П. Червеняшки
15/ 18.08.2017г. 9400-1512/ 14.08.2017г. Гараж №21 гр. Бяла Слатина УПИ I кв.6 Александър Александров Димитър Габровски арх.П. Червеняшки
16/ 16.10.2017г. 9400-2017/ 12.10.2017г. Метален навес за селскостопанска техника с. Алтимир УПИ X - 588,581 кв.5 Златка Петкова инж.Христофор Кьосовски арх.П. Червеняшки
17/ 16.10.2017г. 9400-1989/ 09.10.2017г. Навес хале и сервиз гуми гр. Бяла Слатина ТВ "Трайкови" инж. Христос Мингас арх.П. Червеняшки
2018 год.
1/13.04.2018 г 9400-616/13.04.2018 Пристройка към жилищна сграда гр. Бяла Слатина Васил Николов Петър Златарски арх.П. Червеняшки
2/01.06.2018 г. 2600-258/28.05.2018г Оптично кабелно захранване на офис на "Сибанк" на ул. "Кл.Охридски"№ 78а с трасе по тротоара на ел. В.Левски гр. Бяла Слатина "БТК" ЕАД /Виваком/ гр. София "Контрол инженеринг" АД гр. София арх.П. Червеняшки
3/09.07.2018 г. 2600-328/06.07.2018 г Навес хале за съхраняване на селскостопанска техника с.Алтимир ПИ 0112041 м-та "Обрашина" "Агро Корект"ЕООД с. Алтимир -Йовко Радков Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
4./18.09.2018 г. 2600-440/11.09.18 г. Сграда за склад и работилница гр. Бяла Слатина ПИ №07702.501.3487 "Кожухарски" ЕООД Б.Слатина Малинка Василева арх.П. Червеняшки
5/10.12..2018 г. 9400-2385/03.12.2018 Навес за селскостопанска техника с.Бъркачево УПИ ІV-477,кв61 Емил Петров Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
6/20.12.2018 г. 9400-2495/17.12.2018 Вътрешно преустройство на втори етаж от МБАЛ гр. Б.Слатина УПИ І кв.4 Община Бяла Слатина "Ретем" ООД гр.Габрово арх.П. Червеняшки
7/21.12.2018 г. 9400-2490/14.12.2018 Възстановяване на строителни книжа и пристройка на еднофамилна жилищна сграда с. Буковец УПИ І-164,кв.26 Джоунс Луис инж. Хр.Мингас арх.П. Червеняшки
8/28.12.2018 г. 0800-230/21.12.2018 Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация на Община Бяла Слатина гр. Б.Слатина УПИ І-1582,кв.91 Община Бяла Слатина "Ретем А" ЕООД гр. Габрово арх.П. Червеняшки
2019 год.
1/11.01.2019 г. 9400-73/09.01.2019 г. Навес за съхранение на селскостопанска техника гр. Б.СлатинаУПИ ІІ-1231,кв.123 Ирена Марчевска и Людмил Лилов Петър Златарски арх.П. Червеняшки
2./11.01.2019 г. 4800-4/11.01.2019 Подобряване на културната инфраструктура в НЧ" Развитие-1892" гр. Б.Слатина гр. Б.Слатина УПИ І кв.58 НЧ" Развитие-1892" "Стройнорм" ЕООД-гр.София арх.П. Червеняшки
3/14.01.2019 г. 9400-97/11.01.2019 г. Магазин и дрогерия гр.Б.Слатина УПИ І кв.160 Анелия Маринова Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
4/18.01.2019 г. 9400-2491/14.12.2019 Пристройка към съществуваща еднофамилна жилищна сграда с.Буковец УПИ VІ-80,кв.18 Карл Фишер инж. Хр.Мингас арх.П. Червеняшки
5/01.02.2019 г. 2600-64/31.01.2019 г. "Навес-хале за съхранение на машини и инвентар" с.Търнава УПИ ХVІІ-396,кв.90-91 "АГРОСЕМ-2002"-ООД С.ТЪРНАВА инж.Михаил Хичков арх.П. Червеняшки
6/01.04.2019 г. 9400-554/01.04.2019 г. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства гр. БСлатина УПИ VІІ кв.19 Община Бяла Слатина "Ретем А" ЕООД гр. Габрово арх.П. Червеняшки
7/16.05.2019 г. 9400-795/15.05.2019 г КПИИ за два броя навес-хале за съхраняване на селскостопанска техника ПИ 73643 с.Търнава СД"Балмек Тончев и СИЕ" инж. Явор Д.Любенов арх.П. Червеняшки
8/07.06.2019 г. 2600-333/07.06.2019 г Метално хале в поземлен имот с идентификатор 07702.501.3440 гр. Бяла Слатина "АГРО ТЕРА ГРУП" ЕООД Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
9/21.06.2019 г служебно Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари,съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Б.Слатина гр.БСлатина Община Бяла Слатина "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД арх.П. Червеняшки
10/02.08.2019 г. 2600-448/02.08.2019 г Вътрешно преустройство на жилищна сграда в кабинети за първична помощ по дентална медицина гр. Б.СлатинаУПИ VІІ-1719кв.130 "Тандем -Дент"ООД гр.Б.Слатина ЕТ "Лони Георгиев" арх.П. Червеняшки
11/14.10.2019 г. 7000-74/11.10.2019 г. Метално хале с.Търнава ПИ071006 м-та "Туланеца" ЕТ"Любчо Чомаковски" Таня Георгиева арх.П. Червеняшки
12/01.11.2019 г 4800-104/30.10.2019 г Подобряване на културната инфраструктура в НЧ" Напредък-1898"с.Търнава с.Търнава УПИІ кв.59 НЧ"Напредък-1898" с.Търнава "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД арх.П. Червеняшки
13/22.11.2019 г 0800-214/20.11.2019г Вътрешно преустройство на част от ІІІет.от МБАЛ гр.Б.Слатина гр.Б.Слатина УПИ І кв.4 Община Бяла Слатина "Ретем" ООД гр.Габрово арх.П. Червеняшки
14/29.11.2019 г 2600-665/25.11.2019 г Външно ел.захранване с кабел 1KV на същ.жил.сграда в УПИ І ПИ с идентиф.07702.501.1057 ул.Л.Каравелов № 1 и на същ.жил.сграда в УПИ ХХІІІПИ с идентиф.07702.501.1056 ул. Л.Каравелов № 3 кв.80 гр. Б.Слатина Б.Слатина ЧЕЗ "Разпределение България" АД и ОбщинаБ.Слатина "Пешев" ЕООД с.Първенец обл.Пловдив с управител Свилен Пешев арх.П. Червеняшки
2020 год.
1/05.06.2020 г. 9400-837/01.06.20 г. Навес -хале за съхраняване на селскостопанска продукция Б.Слатина Милчо Първанов Данов Явор Димитров Любенов арх.П. Червеняшки