одобрен

20.06.2020 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  846d3237-a7ff-46ca-9f91-a2755105b8f6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 16:30:21
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-06-23 16:30:21

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Не са регистрирани превишения на нормите.