одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Уникален идентификатор:  848f8ac4-ff8d-4c66-b93e-7692b01c1a49

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.01.2021 година.

горска земеделска машини за земни работи техника РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-12 09:54:20
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2021-02-12 09:54:20

_id

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 124
2 Колесни трактори 7523
3 Самоходни шасита 105
4 Друга самоходна техника 1828
5 Тракторни ремаркета 2819
6 Горска техника 68
7 Зърнокомбайни 683
8 Самоходни силажокомбайни 64
9 Други самоходни машини 178
10 Машини за сеидба и садене 1204
11 Машини за торене и растителна защита 1476
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 2252
13 Почвообработващи 6253
14 Сушилни и други 10
15 Зърно и семепочистващи 93
16 Машини за поливане 220
17 Горска техника 604