одобрен

2019г.

Уникален идентификатор:  84b37ec8-daf0-47f6-a20b-fe080728abfe

Описание:

издадени през 2019г.

ТСУ Община Разград Кадастър и регулация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 13:04:26
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 13:04:26

Номер

Дата на Регистрация

Кореспондент (1-ви)

Нас.Място

Относно

Приключен на

Към 2001-17565-[2] 11.1.2019 г. 14:23:45 ч. СЕМПЕ - 2 ЕООД ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, М. ХЕНДЕМ, ИМОТ - 61710.522.225 И 61710.522.227 11.1.2019 г. 16:01:06 ч.
Към 2001-2-[2] 11.1.2019 г. 16:12:19 ч. ВУЛПЕН ООД Разград ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГР. РАЗГРАД, ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, КВ.9, ИМОТ- 67, ПАРЦЕЛ - V 11.1.2019 г. 16:35:36 ч.
Към 2117-3-[2] 15.1.2019 г. 11:53:04 ч. СЕБИН ХАСАН ХАСАН ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. ЯСЕНОВЕЦ, КВ. 40, ИМОТ - 1138, ПАРЦЕЛ - XV 29.1.2019 г. 16:48:18 ч.
Към 2001-1-[2] 18.1.2019 г. 14:10:41 ч. ХРИСТОФОР ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГР. РАЗГРАД, КВ. 178, ИМОТ - 5086, ПАРЦЕЛ - XI 18.1.2019 г. 17:34:04 ч.
Към 2117-4-[2] 28.1.2019 г. 15:22:23 ч. ЕБАЗЕР ЗАКИРОВ ИБРАИМОВ С. КИЧЕНИЦА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. КИЧЕНИЦА, КВ. 31, ИМОТ- 178, 179, ПАРЦЕЛ II , III 30.4.2019 г. 14:33:21 ч.
Към 2001-3-[2] 12.2.2019 г. 16:49:06 ч. ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА-2 ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, КВ. 124, ИМОТ - 4206, ПАРЦЕЛ- VIII 12.2.2019 г. 16:50:27 ч.
Към 2001-17375-[2] 13.2.2019 г. 10:31:09 ч. ОБИТЕХ ЕООД ГР.СОФИЯ ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, М. АЛАН ГЬОЛ 13.2.2019 г. 11:29:19 ч.
Към 2001-4-[2] 13.2.2019 г. 11:35:07 ч. СЕЛИМЕ МУСТАФА ХАЛИЛ ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА УПИ V - 272 И VI - 273 В КВ.60 ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД 13.2.2019 г. 11:45:22 ч.
Към 2001-5-[2] 13.2.2019 г. 15:32:08 ч. ЙОРДАНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА Разград ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, ОБЕКТ: УПИ I 200, КВ.21, С. БАЛКАНСКИ, ОБЩИНА РАЗГРАД 13.2.2019 г. 15:32:51 ч.
Към 2001-6-[2] 27.2.2019 г. 11:28:31 ч. АЛФА ТРОЙ ООД Разград ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГР. РАЗГРАД, УЛ. ПЕРИСТЪР №1, КВ. 505, ИМОТ - 2519, ПАРЦЕЛ - XVII, 27.2.2019 г. 12:03:52 ч.
Към 2001-7-[2] 25.2.2019 г. 15:22:17 ч. ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ СПАСОВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. БАЛКАНСКИ, УЛ. БЕЛМЕКЕН №11, КВ. 68, ИМОТ - 456, ПАРЦЕЛ- IX, X, XI, 25.2.2019 г. 15:56:31 ч.
Към 2001-8-[2] 12.3.2019 г. 16:18:27 ч. МИНКА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ОБЕКТ: ПАРЦЕЛ УЧИЛИЩЕ В КВ.111 ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД 12.3.2019 г. 17:14:54 ч.
Към 2001-9-[1] 15.3.2019 г. 11:08:55 ч. НЕХРИБАН ГЮНАЙ ИСМАИЛ С. ЯСЕНОВЕЦ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ / ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ ЗА УПИ I , "ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС " - ЧАСТ ОТ КВ.40, ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НОВИ УПИ XI -7290 И УПИ XII - 7291 ОТ ПИ С ИД № 61710.502.1223, 15.3.2019 г. 12:16:29 ч.
Към 2001-10-[2] 15.3.2019 г. 15:52:49 ч. КАТЯ НИКОЛАЕВА СТОЙЧЕВА ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ОБЕКТ: ПАРЦЕЛ I-684, II 684 В КВ. 53А ПО ПЛАНА НА С. ГЕЦОВО - ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ 15.3.2019 г. 16:13:57 ч.
Към 2001-11-[2] 25.3.2019 г. 16:54:58 ч. ОСМАН ЗИЯ ДИШЛИ ГР.РАЗГРАД РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП 27.3.2019 г. 14:27:20 ч.
Към 2001-12-[2] 6.3.2019 г. 11:31:27 ч. ЕТ СТАНЧО ЯКИМОВ - 91 - наемател Разград ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, КВ. 5 А , ИМОТ - 83, ПАРЦЕЛ - V 12.3.2019 г. 14:28:19 ч.
Към 2001-14-[2] 27.3.2019 г. 14:30:08 ч. ЛЮДМИЛ МИТКОВ МАЛЧЕВ ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ, ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, С. УШИНЦИ, КВ. 9, ИМОТ - 94, 250, ПАРЦЕЛ - IX, X , 27.3.2019 г. 15:04:10 ч.
Към 2001-15-[3] 29.3.2019 г. 14:33:17 ч. ДЖИПО НИКОЛОВ ДЖИПОВ ГР.РАЗГРАД ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. БЛАГОЕВО, КВ. 73, ИМОТ - 615, ПАРЦЕЛ - III, 29.3.2019 г. 17:49:43 ч.
Към 2001-16-[3] 23.4.2019 г. 16:05:04 ч. ИВАН ИЛКОВ МАРИНОВ Разград ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. УШИНЦИ, КВ. 39, ИМОТ - 209, ПАРЦЕЛ - VI , 23.4.2019 г. 17:07:58 ч.
Към 2001-17-[2] 24.4.2019 г. 10:56:09 ч. АПИС-БУЛ ООД Разград ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ С ИД 61710.506.517 25.4.2019 г. 11:50:36 ч.
Към 2001-18-[2] 25.4.2019 г. 11:53:37 ч. ГАЛИНА ИВАНОВА БАРАШКА ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕГУЛАЦИЯ, ГР.РАЗГРАД, УЛ. СЕВЕРЕН БУЛЕВАРД №1, КВ. 322, ИМОТ - 4688, ПАРЦЕЛ - VII , 25.4.2019 г. 14:27:35 ч.
Към 2001-19-[2] 9.5.2019 г. 16:47:40 ч. ДЕАН ПАНОВ ДИМОВ ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИД.№61710.507.473 ПО КК - УПИ XIX-28 ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ В КВ.1 ПО ПЛАНА НА ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГР. РАЗГРАД 13.5.2019 г. 16:25:52 ч.
Към 2001-20-[2] 27.5.2019 г. 11:40:00 ч. ЕТ МИДИЯ - МИЛЕН АНГЕЛОВ 7200 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ПИ С ИД. № 61710.505.4412, 505.4416 И 505.4414 - ПРОЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ 27.5.2019 г. 17:47:53 ч.
Към 2001-21-[2] 25.4.2019 г. 14:32:41 ч. ВЕСЕЛИНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ГР.РАЗГРАД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КВ. 172, ГР.РАЗГРАД - ЗА ПИ С ИД.№ 61710.505.2286, КОЙТО СЕ РАЗДЕЛЯ НА ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ УПИ С № XV-7402 И XVI-7303 25.4.2019 г. 17:25:59 ч.
Към 2001-22-[2] 13.5.2019 г. 16:31:05 ч. КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА ГР.РАЗГРАД УПИ С № V-684 ОТ КВ.24 ПО ПЛАНА НА С. БЛАГОЕВО, ОБЩИНА РАЗГРАД ГЕОДЕЗИЧЕСКА - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ 30.5.2019 г. 11:29:08 ч.
Към 2001-23-[2] 28.6.2019 г. 11:37:46 ч. ЗЕКЕРИЕ КЯШИФ МЕХМЕД Разград СКИЦА- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. РАЗГРАД, НА ЧАСТ ОТ КВ. 80 НА ПИ 7404 28.6.2019 г. 14:47:49 ч.
Към 2001-24-[2] 7.6.2019 г. 14:43:33 ч. ДЖЕВДЕТ ДЖЕЛИЛ МЕХМЕД С. РАДИНГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПИП-ПРЗ ОБЕКТ: ПАРЦЕЛ VI 203 В КВ.21 С.РАДИНГРАД 7.6.2019 г. 16:01:29 ч.
Към 2001-25-[2] 7.6.2019 г. 10:30:58 ч. НУРДЖИХАН РАГУБОВА МЕХМЕДОВА ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ОБЕКТ: ПАРЦЕЛ V 1089 В КВ.39 ПО ПЛАНА НА ГР.РАЗГРАД 7.6.2019 г. 11:52:41 ч.
Към 2001-27-[2] 30.5.2019 г. 11:50:45 ч. СИБИН РУМЕНОВ РАШКОВ С. ЯСЕНОВЕЦ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ОБЕКТ: ПАРЦЕЛ X- 729 И ПАРЦЕЛ XI-729 В КВ. 33 ПО ПЛАНА НА С. ЯСЕНОВЕЦ УПИ X-1139 И УПИ XI - 1140 В КВ. 33 30.5.2019 г. 12:31:52 ч.
Към 2001-29-[2] 3.7.2019 г. 16:42:56 ч. АСЕН НАЙДЕНОВ РУМЕНОВ ГР.ПОПОВО ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, С. ЯСЕНОВЕЦ, УЛ. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ №1, КВ. 23, ИМОТ - 225, ПАРЦЕЛ - IV, V, VIII 3.7.2019 г. 17:09:32 ч.
Към 2001-30-[2] 28.6.2019 г. 10:21:47 ч. БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ИВАНОВА ГР.РАЗГРАД ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, ГР. РАЗГРАД, УЛ. ПРОМЕТЕЙ №13, КВ. 329, ИМОТ - 4099, ПАРЦЕЛ - II 28.6.2019 г. 10:56:55 ч.
Към 2001-31-[2] 3.7.2019 г. 16:00:53 ч. НАЕН САЛИЕВА ХАМДИЕВА ГР.РАЗГРАД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ЧАСТ ОТ КВ. 148 УПИ X-4404, XI - 4404 ГР.РАЗГРАД 3.7.2019 г. 16:33:33 ч.
Към 2001-32-[2] 3.7.2019 г. 11:58:09 ч. ЙОРДАН СТОИЛОВ ВЕЛИКОВ Разград ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП КВ.80 ГР.РАЗГРАД 3.7.2019 г. 12:32:04 ч.
Към 2001-33-[2] 3.7.2019 г. 17:36:52 ч. ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВА КЕРЧЕВА ГР.РАЗГРАД ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИОННЕН ПЛАН ЗА ПРОМЯНА НА ВЪТРЕШНО-РЕГУЛАЦИОННАТА ГРАНИЦА МЕЖДУ УПИ IV И V, ИМОТ - 1402 И 1403, КВ. 61, , ГР. РАЗГРАД, УЛ. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ №8, 3.7.2019 г. 18:11:13 ч.
Към 2001-34-[2] 29.7.2019 г. 16:53:29 ч. ДИМКА СТОЯНОВА ПЕЙКОВА ГР.РАЗГРАД ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС , КВ. 40, ИМОТ - 1084, УПИ - XIII , ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ №42, 29.7.2019 г. 17:14:54 ч.
Към 2001-35-[2] 30.7.2019 г. 14:43:20 ч. БАКИР ЗАКИР ШЮКРИ С. БЕЛИ ЛОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕ НА ПУП НА УПИ I -1320, КВ.257 ГР.РАЗГРАД 30.7.2019 г. 16:50:49 ч.
Към 2001-36-[2] 24.7.2019 г. 14:49:25 ч. АДЕМ БЕЙСИНОВ АДЕМОВ С. ДЯНКОВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.800.1867 В М. "ДЯНКОВСКИ ПЪТ 1" - ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. РАЗГРАД, КАТО ЧАСТ ОТ КПИИ 24.7.2019 г. 15:48:45 ч.
Към 2001-37-[2] 9.8.2019 г. 11:55:17 ч. МАРИЯ РУСЕВА МИНЧЕВА С. ГЕЦОВО ОБЕКТ: ПУП - ИПР НА УПИ : УПИ V - 599, УПИ III - 598, УПИ XIII - 592 В КВ. 61, С. ГЕЦОВО С.ГЕЦОВО, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ № 6 3.9.2019 г. 15:21:21 ч.
Към 2001-38-[2] 3.9.2019 г. 16:16:52 ч. ПРЕС ЛЕС СТРОЙ ЕООД Разград ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЗ ЗА ПИ С ИД 61710. 505.7200 ПО КК-УПИ IV-340 В КВ.667 ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД 3.9.2019 г. 16:43:53 ч.
Към 2001-39-[2] 29.7.2019 г. 15:18:17 ч. НАЙДЕН МЛАДЕНОВ БОГДАНОВ ГР.РАЗГРАД ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. ТОПЧИИ, УЛ. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ №22, КВ. 44, ИМОТ - 433, УПИ - XV, 29.7.2019 г. 15:51:23 ч.
Към 2001-40-[2] 27.8.2019 г. 16:51:12 ч. СТАНИМИР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ ГР.РАЗГРАД ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГР. РАЗГРАД, КВ. 154, ИМОТ - 1167, УПИ - XVIII, 27.8.2019 г. 17:17:25 ч.
Към 2001-41-[2] 26.9.2019 г. 11:37:28 ч. ДРАГОМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ГР. РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ГРАНИЦА МЕЖДУ УПИ XX-453 И XXI-54 26.9.2019 г. 11:37:58 ч.
Към 2001-42-[2] 5.9.2019 г. 13:10:06 ч. ЕЛЕНА ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА ГР.РАЗГРАД ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН, С. ОСЕНЕЦ, УЛ. СТЕФАН РАДКОВ №44, КВ. 28, ИМОТ - 219, ИМОТ - II, VI 5.9.2019 г. 13:10:30 ч.
Към 2001-43-[2] 9.8.2019 г. 10:35:06 ч. АТАНАС КРЪСТЕВ АНДРЕЕВ ГР.РАЗГРАД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ С. БАЛКАНСКИ, КВ.68, УПИ I - 446, II - 446 III - 448 9.8.2019 г. 11:45:37 ч.
Към 2001-45-[2] 3.9.2019 г. 16:52:19 ч. ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА БОЯДЖИЕВА ГР. РАЗГРАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП КВ.187 ПО ПЛАНА НА ГР.РАЗГРАД 3.9.2019 г. 16:52:31 ч.
Към 2001-46-[2] 17.9.2019 г. 15:51:25 ч. БАРЪШ ЮКСЕЛОВ САБРИЕВ ГР.РАЗГРАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РП КВ.705, ГР РАЗГРАД 17.9.2019 г. 16:36:56 ч.
Към 2001-47-[2] 1.10.2019 г. 16:03:52 ч. СВЕТЛОЗАР ТОДОРОВ СПАСОВ ГР.РАЗГРАД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП С. ОСЕНЕЦ ЧАСТ ОТ КВ. 93 ЗА ПРОМЯНА НА ВЪТРЕШНО РЕГУЛАЦИОННАТА ГРАНАЦИА МАЖДУ ДВА ИМОТА 1.10.2019 г. 16:04:06 ч.
Към 2001-49-[2] 23.10.2019 г. 10:47:27 ч. ОРХАН СЕЗАИ КАДИР ГР.ЦАР КАЛОЯН ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП УПИ - X - 2557 КВ.97, ГР. РАЗГРАД 23.10.2019 г. 10:47:50 ч.
Към 2001-51-[2] 16.10.2019 г. 11:29:03 ч. ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ МАРИНОВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. РАКОВСКИ, УЛ. ПЪРВИ МАЙ №26, КВ. 7, ИМОТ - 1058, УПИ - XII, 16.10.2019 г. 11:29:54 ч.
Към 2001-54-[2] 5.11.2019 г. 11:52:36 ч. ИВАН ТОДОРОВ СТОЙКОВ Разград ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ПАРЦЕЛ XIII 256 В КВ.4 РАЗДЕЛЯНЕ И ОБРАЗУВАНЕ НА ДВА НОВИ УПИ ПО ПЛАНА НА С. ОСЕНЕЦ 5.11.2019 г. 11:53:01 ч.
Към 2001-56-[2] 18.11.2019 г. 15:27:35 ч. ПЕТКО НЕНОВ ИВАНОВ ГР.РАЗГРАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИД 61710.505.795 КВ.95, ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД 18.11.2019 г. 15:27:59 ч.
Към 2001-58-[2] 29.11.2019 г. 15:59:56 ч. ДЖЕМАЛ САЛИХОВ АХМЕДОВ С.ГОРОЦВЕТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП КВ.483 ИМОТ 3963 ГР. РАЗГРАД 29.11.2019 г. 16:00:28 ч.
Към 2001-59-[2] 21.11.2019 г. 15:50:32 ч. ДАФИНКА НАЙДЕНОВА СТОЙКОВА Разград ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ГР. РАЗГРАД 21.11.2019 г. 15:50:58 ч.
Към 2001-61-[2] 25.11.2019 г. 10:00:37 ч. БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ Разград ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, ПРАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ Е РЕГУЛАЦИЯ, С. УШИНЦИ, УЛ. ИЛЮ ВОЙВОДА, №9, КВ. 22, ИМОТ - 250, УПИ - VII, 25.11.2019 г. 10:01:01 ч.
Към 2001-63-[3] 28.11.2019 г. 15:39:20 ч. ФАЛКОН ПЛАСТ ООД С. ДЯНКОВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, С. ДЯНКОВО, КВ. 25, ПАРЦЕЛИ - III -673, IV- 673, 1317, 28.11.2019 г. 15:39:48 ч.
Към 2001-64-[2] 3.12.2019 г. 09:55:44 ч. ВОДСТРОЙ АД ГР.РАЗГРАД ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, ГР. РАЗГРАД, ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ИМОТ - 504, УПИ - V, 3.12.2019 г. 09:56:16 ч.
Към 2001-65-[2] 28.11.2019 г. 16:13:39 ч. ХРИСТО СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ Разград ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. ГЕЦОВО, УЛ. ПЕТЪР БЕРОН №6, КВ. 39, ИМОТ - 294, УПИ - XI, 28.11.2019 г. 16:14:01 ч.
Към 2001-66-[2] 3.12.2019 г. 10:49:02 ч. ЕМИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ И РУП ЗА ПИ С ИД. 61710.502.346 КВ.55, ГР. РАЗГРАД 3.12.2019 г. 10:49:31 ч.
Към 2001-68-[2] 10.12.2019 г. 15:44:55 ч. НАДЯ БОЯНОВА КАМБАНОВА ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, РАЗДЕЛЯНЕ НА ПАРЦЕЛИ IX - 557 В КВ. 8, ОБРАЗУВАНЕ НА ДВА НОВИ УПИ - X -1738 И УПИ - XI - 1739, ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, С. ГЕЦОВО 10.12.2019 г. 15:46:21 ч.
Към 2001-69-[2] 11.12.2019 г. 12:00:32 ч. САЛИ МЕДЖЕЛИБОВ МАХИРОВ С. ЯСЕНОВЕЦ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ГР. РАЗГРАД, УЛ. КРАКРА №4, КВ. 48, ИМОТ - 886, УПИ - XXIV 11.12.2019 г. 12:00:57 ч.
Към 2060-8-[2] 13.5.2019 г. 16:24:53 ч. МУСИ-2008 ЕООД ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП- ЕЛ. СХЕМА ЗА ТРАСЕ НА КАБЕЛ, ГР. РАЗГРАД, ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОВА, КВ. 12, ИМОТ - 20, ПАРЦЕЛ - XV 3.9.2019 г. 15:27:17 ч.
Към 2117-1-[1] 11.3.2019 г. 16:26:47 ч. МЮЖГЯН РЕДЖЕБ МЕХМЕД С. РАКОВСКИ УДОБРЯВАНЕ НА ПУП СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗА ОБЕКТ: III 303, КВ, 75 ПО ПЛАНА НА С. РАКОВСКИ 26.3.2019 г. 14:08:25 ч.
Към 2117-5-[1] 14.2.2019 г. 14:55:43 ч. КРАСИМИР ДЯНКОВ УЗУНОВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. БАЛКАНСКИ, КВ. 22, ИМОТ - 207, ПАРЦЕЛ - III 1.3.2019 г. 10:33:03 ч.
Към 2117-6-[1] 17.4.2019 г. 16:38:38 ч. ВУЛПЕН ООД Разград ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА ОБЕКТ: ПУР-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПИ С № V-67 ЗА ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ОТ КВ.9 НА ПИ С ИД 61710.506.67 3.5.2019 г. 10:57:23 ч.
Към 2117-7-[1] 11.3.2019 г. 16:33:59 ч. ХРИСТОФОР ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД , КВ. 178, ИМОТ - 2943, ПАРЦЕЛ - XI 2.4.2019 г. 08:59:33 ч.
Към 2117-8-[1] 14.2.2019 г. 15:17:35 ч. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - наемател ГР. СОФИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-БАЗОВА СТАНЦИЯ НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 5.3.2019 г. 09:42:59 ч.
Към 2117-9-[1] 17.4.2019 г. 17:08:52 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, УЛ. ТРАНСПОРТНА, БИЗНЕС ЗОНА ПЕРИСТЪР, КВ. 671, ИМОТ- 7347, ПАРЦЕЛ - XXV 13.5.2019 г. 13:40:26 ч.
Към 2117-10-[1] 11.3.2019 г. 14:40:23 ч. ДЖУНЕЙТ НЕДЖМИ АХМЕД С. МОРТАГОНОВО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, ГР. РАЗГРАД, КВ. 40, ПАРЦЕЛ - X , ИМОТ - 1078 23.4.2019 г. 11:56:13 ч.
Към 2117-11-[1] 11.3.2019 г. 13:34:50 ч. ОБИТЕХ ЕООД ГР.СОФИЯ ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА С ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД НА ПИ ИД.№ 61710.11.311, М. АЛАН ГЬОЛ ПО КК НА ГР. РАЗГРАД 28.3.2019 г. 09:19:27 ч.
Към 2117-13-[1] 15.3.2019 г. 11:32:41 ч. ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ СПАСОВ ГР.РАЗГРАД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ СЪС ЗАПОВЕД ОТ КМЕТА 15.3.2019 г. 13:51:48 ч.
Към 2117-15-[1] 17.4.2019 г. 17:21:34 ч. ЙОРДАНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА Разград ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. БАЛКАНСКИ, УЛ. ЯНТРА №40, КВ. 21, ИМОТ - 200, ПАРЦЕЛ- I 8.5.2019 г. 12:12:02 ч.
Към 2117-16-[1] 26.6.2019 г. 13:32:31 ч. СЕЛИМЕ МУСТАФА ХАЛИЛ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, КВ. 60, ИМОТ - 272, 273, ПАРЦЕЛ - V , VI
Към 2117-17-[1] 27.3.2019 г. 08:58:21 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ЗА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ГР. РАЗГРАД КВ.154 15.4.2019 г. 11:30:24 ч.
Към 2117-18-[1] 27.3.2019 г. 08:44:16 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ОЕСУТ ГР. РАЗГРАД КВ.80 15.4.2019 г. 11:34:50 ч.
Към 2117-20-[1] 22.5.2019 г. 10:18:15 ч. АЛФА ТРОЙ ООД Разград ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, БУЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №2 П, КВ. 334, ИМОТ - 2519, ПАРЦЕЛ- XVII 6.6.2019 г. 09:04:43 ч.
Към 2117-21-[1] 22.5.2019 г. 10:35:23 ч. АНЕТА КОЙЧЕВА ТЕРЗИЕВА ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ПАРЦЕЛ "УЧИЛИЩЕ" В КВ. 111, ИМОТ - 6412, 6413, ПАРЦЕЛ - XXI , XXII ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД 21.6.2019 г. 10:57:26 ч.
Към 2117-22-[1] 22.5.2019 г. 10:01:47 ч. ДЖИПО НИКОЛОВ ДЖИПОВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. БЛАГОЕВО , . 73, ИМОТ - 615, ПАРЦЕЛ - III 22.5.2019 г. 10:01:57 ч.
Към 2117-23-[1] 22.5.2019 г. 11:10:33 ч. ЛЮДМИЛ МИТКОВ МАЛЧЕВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, С. УШИНЦИ, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ №1, №14, КВ. 9, ПАРЦЕЛ- IX, X, ИМОТ - 94, 250 6.6.2019 г. 09:15:22 ч.
Към 2117-24-[1] 19.4.2019 г. 17:02:34 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ГР. РАЗГРАД, КВ. 81, ПАРЦЕЛ - II 7.5.2019 г. 09:06:49 ч.
Към 2117-25-[1] 19.4.2019 г. 17:03:47 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ГР. РАЗГРАД, КВ. 50, ПАРЦЕЛ - II , ЗА ГРАДИНА И ДЕТСКИ ЯСЛИ 7.5.2019 г. 09:03:49 ч.
Към 2117-26-[2] 2.8.2019 г. 10:55:56 ч. ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА-2 ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ , НА ГР. РАЗГРАД, УЛ. ОСОГОВО №10, КВ. 124, ИМОТ - 1431, ПАРЦЕЛ- VIII 2.8.2019 г. 10:56:10 ч.
Към 2117-29-[1] 27.5.2019 г. 10:41:03 ч. СЕМПЕ - 2 ЕООД ГР.РАЗГРАД СКЛАД ЗА ЗЪРНО В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ, НАВЕСИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР, ГР. РАЗГРАД, М. ХЕНДЕМ, ИМОТ № 61710.522.225, КАТ. 1 7.6.2019 г. 08:48:44 ч.
Към 2117-31-[1] 8.7.2019 г. 17:17:42 ч. АЛКИН РЕДЖЕБ ХАСАН С. СТРАЖЕЦ ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. №61710.607.4235 ПО КК НА ГР. РАЗГРАД, М. ИЗГРЕВ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА 25.7.2019 г. 10:59:50 ч.
Към 2117-32-[1] 18.6.2019 г. 08:57:48 ч. КРАСИМИР ИЛИЕВ КОДЖАХРИСТОВ Разград ПУП-ПЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. № 61710.608.6054 ПО КК НА ГР. РАЗГРАД, М. ПРОСТОР С ОТРЕЖДАНЕ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 18.7.2019 г. 13:12:03 ч.
Към 2117-33-[1] 18.6.2019 г. 09:12:21 ч. АХМЕД ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ ГР.РАЗГРАД УПИ XIV 1463, УПИ XV 1464 И УПИ IX 1247 КВ.130 ПО ПЛАНА НА С. ДЯНКОВО, ОБЩИНА РАЗГРАД 18.7.2019 г. 08:18:32 ч.
Към 2117-36-[1] 12.9.2019 г. 10:38:17 ч. ИВАН ИЛКОВ МАРИНОВ Разград ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. УШИНЦИ, КВ. 39, ИМОТ - 209, ПАРЦЕЛ - VI
Към 2117-37-[1] 24.6.2019 г. 15:33:57 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград КВ. 668 8.7.2019 г. 13:24:03 ч.
Към 2117-39-[1] 8.7.2019 г. 17:08:11 ч. ВЕСЕЛИНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ГР.РАЗГРАД ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КВ.172, ГР.РАЗГРАД - ЗА ПИ С ИД.№61710.505.2286,УПИ С № XV-7402 И XVI-7403 1.8.2019 г. 11:41:41 ч.
Към 2117-40-[1] 26.7.2019 г. 13:15:03 ч. КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. БЛАГОЕВО, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №52, КВ. 24, ИМОТ - 684, ПАРЦЕЛ - V 12.8.2019 г. 11:45:04 ч.
Към 2117-41-[3] 26.7.2019 г. 10:39:20 ч. ДЕАН ПАНОВ ДИМОВ ГР.РАЗГРАД ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИД.№61710.507.473 ПО КК - УПИ X IX-28 ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ В КВ.1 ПО ПЛАНА НА ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГР. РАЗГРАД 12.8.2019 г. 17:15:24 ч.
Към 2117-42-[2] 8.7.2019 г. 17:25:29 ч. НУРДЖИХАН РАГУБОВА МЕХМЕДОВА ГР.РАЗГРАД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПИ С ИД.№ 61710.502.1089, ПАРЦЕЛ V 1089, КВ.39 ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД 26.7.2019 г. 14:01:36 ч.
Към 2117-43-[2] 25.9.2019 г. 09:36:39 ч. ЕТ МИДИЯ - МИЛЕН АНГЕЛОВ 7200 ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ В КВ. 146, И КВ. 147, ИМОТ - 4414, УПИ - VII 25.9.2019 г. 09:40:36 ч.
Към 2117-44-[2] 26.7.2019 г. 10:37:05 ч. СИБИН РУМЕНОВ РАШКОВ С. ЯСЕНОВЕЦ ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛ 33 ЗА УПИ №X729 И XI-729, С. ЯСЕНОВЕЦ, КОИТО ПРИДОБИВАТ НОВИ № X-1139 И XI-1140 12.8.2019 г. 17:19:22 ч.
Към 2117-45-[1] 9.7.2019 г. 16:58:52 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград КВ 667 УПИ XII 7306 УПИ XIII7307 ПРОЕКТ 2117 ЗА ИТУ 2.8.2019 г. 10:25:48 ч.
Към 2117-46-[1] 25.10.2019 г. 16:07:19 ч. ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВА КЕРЧЕВА ГР.РАЗГРАД ПРОМЯНА НА ВЪТРЕШНОРЕГУЛАЦИОННА ГРАНИЦА, ГР. РАЗГРАД, КВ. 61, ИМОТ - 1402, 1403, УПИ - V, IV 12.11.2019 г. 17:27:08 ч.
Към 2117-47-[1] 25.10.2019 г. 16:28:06 ч. ДИЛБЕР ХАСАН РАМАДАН ГР. РАЗГРАД ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ УПИ V 225, VI 225 И VIII 225, КВ.23 ПО ПЛАНА НА С.ЯСЕНОВЕЦ 11.11.2019 г. 17:09:25 ч.
Към 2117-49-[1] 18.9.2019 г. 14:22:25 ч. ДЖЕВДЕТ ДЖЕЛИЛ МЕХМЕД С. РАДИНГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, С. РАДИНГРАД, УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ №15, КВ. 21, ИМОТ - 203, УПИ - VI 2.10.2019 г. 08:55:09 ч.
Към 2117-50-[1] 9.9.2019 г. 09:46:48 ч. АТАНАС КРЪСТЕВ АНДРЕЕВ ГР.РАЗГРАД ЗА ОЕСУТ С. БАЛКАНСКИ, СЪС ЗАП. ОТ КМЕТА 24.9.2019 г. 08:59:01 ч.
Към 2117-51-[1] 12.9.2019 г. 10:17:25 ч. НАЕН САЛИЕВА ХАМДИЕВА ГР.РАЗГРАД ЗА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ЧАСТ НОТ КВ 148, ЗА ПРОМЯНА НА ВЪТРЕШНО РЕГУЛАЦИОННАТА ЛИНИЯ МЕЖДУ ДВА СЪСЕДНИ ИМОТА 24.9.2019 г. 10:14:35 ч.
Към 2117-53-[1] 12.9.2019 г. 10:45:08 ч. БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ИВАНОВА ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ , ГР. РАЗГРАД, КВ. 329, ИМОТ - 4099, УПИ - II 26.9.2019 г. 08:37:58 ч.
Към 2117-55-[1] 13.9.2019 г. 10:37:21 ч. АДЕМ БЕЙСИНОВ АДЕМОВ С. ДЯНКОВО 27.9.2019 г. 09:31:27 ч.
Към 2117-56-[1] 29.11.2019 г. 09:40:54 ч. СТАНИМИР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ ГР.РАЗГРАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП СЪС ЗАП. ОТ КМЕТА ОБЕКТ:УПИ XVIII-1167 ЗА ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ В КВ.154 ПО ПЛАНА НА ГР.РАЗГРАД 16.12.2019 г. 09:48:50 ч.
Към 2117-57-[1] 25.10.2019 г. 16:21:24 ч. ДИМКА СТОЯНОВА ПЕЙКОВА ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, ГР. РАЗГРАД, КВ.40, ИМОТ - 61710.502.1084 9.12.2019 г. 13:14:48 ч.
Към 2117-58-[1] 25.10.2019 г. 15:56:32 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, ЗОНА ПЕРИСТЪР, КВ. 667, ИМОТ 340И- IV 11.11.2019 г. 17:12:14 ч.
Към 2117-59-[1] 17.9.2019 г. 13:53:05 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП СЪС ЗАП. НА К. - ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I - 325 УЛ. КАЙМАКЧАЛАН 20 1.10.2019 г. 09:38:55 ч.
Към 2117-60-[1] 29.11.2019 г. 10:22:26 ч. МАРИЯ РУСЕВА МИНЧЕВА С. ГЕЦОВО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ , С. ГЕЦОВО, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ №6, ИМОТ - 18589.501.1724 16.12.2019 г. 09:48:12 ч.
Към 2117-62-[1] 25.11.2019 г. 09:41:29 ч. МЕХМЕД ТАНЕРОВ МЕХМЕДОВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ГР. РАЗГРАД, М. ПРОСТОР, ИМОТ- 61710.608.4548 12.12.2019 г. 10:30:35 ч.
Към 2117-63-[2] 30.12.2019 г. 09:44:47 ч. ГАЛИНА ИВАНОВА БАРАШКА ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ , ГР. РАЗГРАД, КВ. 322, ИМОТ - 4688, УПИ - VII 3.1.2020 г. 09:34:47 ч.
Към 2117-64-[1] 25.11.2019 г. 10:30:02 ч. ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА БОЯДЖИЕВА ГР. РАЗГРАД ЗА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КВ.187 ГР. РАЗГРАД ТЕЛ 0894602964 23.12.2019 г. 11:01:15 ч.
Към 2117-66-[1] 6.11.2019 г. 11:26:04 ч. СВЕТЛОЗАР ТОДОРОВ СПАСОВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. ОСЕНЕЦ, УЛ. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ №7 КВ. 93 20.11.2019 г. 09:03:20 ч.
Към 2117-68-[1] 25.11.2019 г. 10:07:08 ч. ИВАН ТОДОРОВ СТОЙКОВ Разград ЗА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ОБЕКТ ПАРЦЕЛ:XIII 256 В КВ.4 РАЗДЕЛЯНЕ И ОБРАЗУВАНЕ НА ДВА НОВИ УПИ С. ОСЕНЕЦ 26.11.2019 г. 12:00:26 ч.
Към 2117-69-[2] 30.12.2019 г. 09:43:56 ч. ОРХАН СЕЗАИ КАДИР ГР.ЦАР КАЛОЯН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ , ГР. РАЗГРАД, УЛ. СТРАНДЖА №52 А, КВ. 97, ИМОТ - 2557, УПИ - X
Към 2117-15359-[2] 15.1.2019 г. 10:54:31 ч. ПЛАМЕН СТИЛИЯНОВ РАДЕВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ИМОТ. №7386, 7387, 7388 6.2.2019 г. 09:46:28 ч.
Към 2117-15955-[1] 2.7.2019 г. 09:03:07 ч. СТРОЙКОЛУКС ООД ГР. ПЛОВДИВ ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗА ИМОТ ПИ С ИД. 61710,502,3675 УПИ VIII 3675 КВ.54а 2.8.2019 г. 10:08:51 ч.
Към 2117-16904-[2] 28.1.2019 г. 15:23:25 ч. ВИА ГЛАС ЕООД ГР. СОФИЯ ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГР. РАЗГРАД, ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, КВ.1, ИМОТ 28, УПИ- II 1.2.2019 г. 16:05:40 ч.
Към 2117-16935-[3] 15.1.2019 г. 11:34:34 ч. ИВАЛИНА СТОЯНОВА КОЛЕВА Разград ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГР. РАЗГРАД, КВ. 485, ИМОТ- 4027, ПАРЦЕЛ- II 29.1.2019 г. 16:15:41 ч.
Към 2117-17515-[1] 15.3.2019 г. 11:18:31 ч. АЛФА ТРЕЙД ООД ГР.РАЗГРАД ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА 29.3.2019 г. 08:59:20 ч.
Към 2117-ОбС-6-[1] 9.9.2019 г. 09:30:04 ч. НАЙДЕН МЛАДЕНОВ БОГДАНОВ ГР.РАЗГРАД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, С. ТОПЧИИ, УЛ. ДЕВЕТИ СЕПТЕВМРИ, №22, КВ. 44, ИМОТ - 433, ПАРЦЕЛ - XV 24.9.2019 г. 09:01:49 ч.
Към 2117-ОбС-7-[1] 29.8.2019 г. 14:32:44 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ЗА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ С РЕПЕНИЕ ОТ ОБС ЗА ТРАСЕ НА КАБЕЛИ ЗАХРАНВАЩИ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С.БЛАГОЕВО 12.9.2019 г. 09:46:38 ч.