одобрен

SEBRA-MF-2020-01-07

Уникален идентификатор:  84e798af-093f-4b05-9493-36173703a15a

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-08 12:09:29
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-08 12:09:29

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 07.01.2020 - 07.01.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 74 70230
10 xxxx Издръжка 117 437047.01
90 xxxx Възстановени приходи 1 3000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  196 510277.01
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 65 67030
10 xxxx Издръжка 2 262710
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  69 329740
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 3200
10 xxxx Издръжка 73 97441.97
Общо:  82 100641.97
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 42 76895.04
90 xxxx Възстановени приходи 1 3000
Общо:  43 79895.04