одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 11.06.2019

Уникален идентификатор:  84f6387a-c6a8-440f-bf10-d71fac4b72d8

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 08:39:16
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-06-12 08:39:16

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 250 363448.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 8975.31
10 xxxx Издръжка 622 183270.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 42 84726
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8207.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6 649435
88 xxxx Средства на разпореждане 37 35088.62
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 5205.33
Общо:  973 1338356.56
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 5205.33
Общо:  5 5205.33
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 8995.14
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6 649435
Общо:  9 658430.14
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 800
Общо:  1 800
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2199.89
88 xxxx Средства на разпореждане 1 4032
Общо:  6 6231.89
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3070
10 xxxx Издръжка 2 510.65
Общо:  12 3580.65
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1700
10 xxxx Издръжка 8 1009.47
Общо:  11 2709.47
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 2404.35
88 xxxx Средства на разпореждане 16 1536
Общо:  43 3940.35
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2200
10 xxxx Издръжка 6 517.24
Общо:  7 2717.24
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36 2886.15
10 xxxx Издръжка 11 859.8
Общо:  47 3745.95
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 176.46
10 xxxx Издръжка 2 1463.48
Общо:  4 1639.94
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2250
10 xxxx Издръжка 5 838.6
Общо:  7 3088.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2683.1
10 xxxx Издръжка 5 3811.65
Общо:  7 6494.75
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 571.69
Общо:  2 571.69
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 24.34
Общо:  1 24.34
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 197.76
Общо:  1 197.76
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 109.1
Общо:  2 109.1
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 188
Общо:  2 188
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 316.84
Общо:  3 316.84
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2160
10 xxxx Издръжка 3 735.03
Общо:  4 2895.03
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 45
10 xxxx Издръжка 7 993.65
Общо:  8 1038.65
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 17743.94
10 xxxx Издръжка 31 6849.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 810
Общо:  45 25403.61
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 5767.42
Общо:  5 5767.42
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 8995.05
10 xxxx Издръжка 16 4560.9
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8207.34
Общо:  23 21763.29
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 22980
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 150
10 xxxx Издръжка 18 5362.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 550
88 xxxx Средства на разпореждане 4 808.23
Общо:  33 29850.39
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 16052.43
10 xxxx Издръжка 9 3337.73
88 xxxx Средства на разпореждане 1 140
Общо:  20 19530.16
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2746.05
88 xxxx Средства на разпореждане 1 299.62
Общо:  11 3045.67
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 5220
10 xxxx Издръжка 8 2354.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 7174
Общо:  23 14748.09
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1949.83
10 xxxx Издръжка 27 3875.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 2579
88 xxxx Средства на разпореждане 4 4524
Общо:  38 12928.44
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 332.64
Общо:  2 332.64
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 14860
10 xxxx Издръжка 22 3504.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2804
Общо:  34 21168.24
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24 10590
10 xxxx Издръжка 28 10324.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4839
Общо:  54 25753.71
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1610
10 xxxx Издръжка 25 7221.69
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 7158
Общо:  31 15989.69
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 19200
10 xxxx Издръжка 30 10473.3
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4227
88 xxxx Средства на разпореждане 2 11250
Общо:  42 45150.3
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 180
10 xxxx Издръжка 8 3513.95
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 16015.5
88 xxxx Средства на разпореждане 3 6104.9
Общо:  17 25814.35
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5550
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 3700
10 xxxx Издръжка 4 372.98
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2140.66
Общо:  12 11763.64
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 12371.1
10 xxxx Издръжка 34 8409.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 9649
Общо:  42 30429.45
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 11740
10 xxxx Издръжка 4 321
Общо:  11 12061
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2580
10 xxxx Издръжка 24 4206.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5106.5
Общо:  28 11893.03
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 1600
10 xxxx Издръжка 26 11888.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1988
Общо:  34 15476.46
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 16520
10 xxxx Издръжка 14 4195.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3897
Общо:  20 24612.66
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 2427.52
Общо:  20 2427.52
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 8334.4
10 xxxx Издръжка 39 10042.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 8927.5
Общо:  46 27304.72
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 14380.77
10 xxxx Издръжка 6 1256.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2407.5
88 xxxx Средства на разпореждане 1 600
Общо:  28 18645.21
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 21740
10 xxxx Издръжка 23 5087.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3265
Общо:  28 30092.75
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 6748.4
10 xxxx Издръжка 7 1347.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2194
Общо:  12 10290.08
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 5144.42
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1135
Общо:  18 6279.42
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 21749.72
10 xxxx Издръжка 3 8408.94
Общо:  5 30158.66
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 573.12
Общо:  3 573.12
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ - СОФИЯ ( 0172170000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 4927.99
Общо:  9 4927.99
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2800
10 xxxx Издръжка 8 7264.74
88 xxxx Средства на разпореждане 3 3653.21
Общо:  12 13717.95
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 324
Общо:  2 324
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 100
Общо:  1 100
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 5750
10 xxxx Издръжка 8 495.47
Общо:  19 6245.47
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 53251.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 5125.31
10 xxxx Издръжка 6 2836.5
Общо:  13 61213.67
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 447.4
Общо:  9 447.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 18
Общо:  1 18
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 112.07
Общо:  1 112.07
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1480
10 xxxx Издръжка 1 2193.7
Общо:  2 3673.7
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 44.07
Общо:  1 44.07
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 3920
10 xxxx Издръжка 3 210.96
Общо:  9 4130.96
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 17952
10 xxxx Издръжка 6 5095.12
Общо:  8 23047.12
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4400
Общо:  1 4400
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4300
10 xxxx Издръжка 7 2923.4
Общо:  8 7223.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 220.5
Общо:  2 220.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 11.06.2019 - 11.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4800
10 xxxx Издръжка 7 530.82
Общо:  8 5330.82