одобрен

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Уникален идентификатор:  852dd06a-5dcf-4e7f-992f-747f45180086

Описание:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-08-04 12:05:08
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-08-04 12:05:08