одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Уникален идентификатор:  858abc0a-8182-4458-a034-67a7f5af8c5e

регистри

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-19 11:32:03
  • Създаден от: katya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-05-19 11:32:03
Няма информация за показване