одобрен

Данни за бюджет 2019 и разходването му

Уникален идентификатор:  85dfee0b-e539-4971-84b6-99fbf71d3c29

бюджет разходване на бюджета финанси

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-30 16:48:08
  • Създаден от: iskren_rusanov
  • Последна промяна: 2020-05-21 16:12:34
  • Последно променил: iskren_rusanov
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

1 1
година 2019 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
Русе 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Русе код по ЕБК: 6806 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 1.01 от 2019г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 01-00 Данък върху доходите на физически лица: 530 000 0 530 000 0 0 581 750 0 581 750 1
10 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 x x x x x x 0
15 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 x x x x x x 0
20 01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 530 000 x 530 000 x x 581 750 x 581 750 1
Показва 1 до 25 от общо 9232 записа