одобрен

Регистър на домашни кучета на територията на община Куклен за 2018 г.

Уникален идентификатор:  86703ec4-a0e5-43ac-bf96-7ae4b6e502e0

Описание:

Регистър на домашни кучета на територията на община Куклен за 2018 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-06-07 08:39:51
  • Създаден от: stoyna_zgurova
  • Последна промяна: 2019-06-07 08:39:51
Няма информация за показване