одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2018 г

Уникален идентификатор:  875d6e19-4bbd-42ee-835f-3b9d27d85388

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2018 г

строителство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-10 18:59:20
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-12-10 18:59:20
Няма информация за показване