одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги / Радиочестотен спектър за наземна мрежа - в обхват 2 GHz

Уникален идентификатор:  879f00a1-0259-440f-a43a-745f6f30d9f9

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:13212:1888682384594827::NO:::

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 13:19:54
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:05:43
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:PermitionNo

ns1:PermitionDate

ns1:EndDate

ns1:Service

ns1:SettlementType

ns1:Settlement

ns1:BandWidth

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 1389 2009/04/08 2025/04/25 С предоставяне на услуга нац. Република България 2 GHz
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 1397 2009/04/08 2025/04/25 С предоставяне на услуга нац. Република България 2 GHz
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 1393 2009/04/08 2025/04/25 С предоставяне на услуга нац. Република България 2 GHz