одобрен

SEBRA-MF-2019-10-08

Уникален идентификатор:  87b50fec-2456-4cee-8297-160dbefab81c

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-09 13:08:52
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-10-09 13:08:52

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 08.10.2019 - 08.10.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 78 187564.63
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 3000.24
10 xxxx Издръжка 198 411238.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 347000
90 xxxx Възстановени приходи 3 5044
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  296 953847.79
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 08.10.2019 - 08.10.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 08.10.2019 - 08.10.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 127203.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 347000
90 xxxx Възстановени приходи 1 20
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  17 474223.88
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 08.10.2019 - 08.10.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 3150
10 xxxx Издръжка 91 175030.95
90 xxxx Възстановени приходи 1 24
Общо:  101 178204.95
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 08.10.2019 - 08.10.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 91 108841.5
90 xxxx Възстановени приходи 1 5000
Общо:  92 113841.5
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 08.10.2019 - 08.10.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69 184414.63
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 3000.24
10 xxxx Издръжка 2 118.33
Общо:  83 187533.2
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 08.10.2019 - 08.10.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 44.26
Общо:  1 44.26