одобрен

Регистър на одобрените оператори по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183_2005

Уникален идентификатор:  882e0f4b-1a3a-448f-8683-4e494b1605aa

Описание:

Регистър на одобрените оператори по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183_2005

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 11:35:19
  • Създаден от: dimitar_nikolov
  • Последна промяна: 2019-05-09 10:10:45
  • Последно променил: dimitar_nikolov

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ОБЕКТИ СЪС СЪОТВЕТНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 10 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ към 15.04.2019 г.

Register of approved establishments under Art. 10 of Regulation (EC) № 183/2005 laying down requirements for feed hygiene (15/04/2019)
Идентифика ционен номер/ Identifying number Вид дейност на обекта/ Activity Име или наименование на оператора/ Name or business name Адрес по местонахождение на обекта/ Address Брой на технологичните линии (в случай, че влага странични животински продукти и/или производни продукти)/ Number of technological lines (in case of the use of PAP`s and/or derived products) Разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001 - във връзка с прилагането на фуражната забрана/ TSE Feed ban authorisation* Забележки/ Remarks
?BG02812005 Търговия с фуражни добавки и премикси „ФРУТ-БЕРИ” ЕООД не задържа фуражи на склад
?BG0330028 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ" ООД с. Любен Каравелово общ. Аксаково Фуражен завод обл. Варна
?BG0390083 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВИАНД" ЕАД гр. Девня, кв. "Повеляново" Промишлена зона обл. Варна
?BG0330181 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ЕКО ФУРАЖ" ООД с. Белоградец обл. Варна Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - сухо мляко и млечни продукти и/или производни продукти (лактоза)
?BG03915401 Производство на комбинирани фуражи предназначени за нуждите на собствено животновъдно стопанство "МАНЕКС СЪН" АД с. Слънчево общ. Аксаково обл. Варна FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, хемоглобин, сухо мляко и млечни продукти и/или производни продукти
?BG03900002 Търговия с фуражни добавки и премикси "БУЛБАРН" ООД гр. Варна Промишлена зона "Планова" бул. "Трети март"
?BG03929004 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД с. Брестак общ. Вълчи дол FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, хемоглобин, сухо мляко и/или млечни продукти и производни продукти
?BG03929007 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД с. Брестак общ. Вълчи дол FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, хемоглобин, сухо мляко и/или млечни продукти и производни продукти
?BG03920008 Търговия с премикси "СИГМА ПРОВАДИЯ" ООД не задържа фуражите на склад
?BG03916009 Търговия с фуражни добавки "БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. Девня кв. "Повеляново" местност "Под село" УПИ 185006