одобрен

Регистър на одобрените оператори по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183_2005

Уникален идентификатор:  882e0f4b-1a3a-448f-8683-4e494b1605aa

Описание:

Регистър на одобрените оператори по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183_2005

Текуща версия: 8

Показвана версия: 8

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 11:35:19
  • Създаден от: dimitar_nikolov
  • Последна промяна: 2019-09-03 16:34:05
  • Последно променил: dimitar_nikolov

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ОБЕКТИ СЪС СЪОТВЕТНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 10 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ към 31.08.2019 г.

Register of approved establishments under Art. 10 of Regulation (EC) № 183/2005 laying down requirements for feed hygiene (31/08/2019)
Идентифика ционен номер/ Identifying number Вид дейност на обекта/ Activity Име или наименование на оператора/ Name or business name Адрес по местонахождение на обекта/ Address Брой на технологичните линии (в случай, че влага странични животински продукти и/или производни продукти)/ Number of technological lines (in case of the use of PAP`s and/or derived products) Разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001 - във връзка с прилагането на фуражната забрана/ TSE Feed ban authorisation* Забележки/ Remarks
αBG02812005 Търговия с фуражни добавки и премикси „ФРУТ-БЕРИ” ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG0330028 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ" ООД с. Любен Каравелово общ. Аксаково Фуражен завод обл. Варна
αBG0390083 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВИАНД" ЕАД гр. Девня, кв. "Повеляново" Промишлена зона обл. Варна
αBG0330181 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ЕКО ФУРАЖ" ООД с. Белоградец обл. Варна Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - сухо мляко и млечни продукти и/или производни продукти (лактоза)
αBG03915401 Производство на комбинирани фуражи предназначени за нуждите на собствено животновъдно стопанство "МАНЕКС СЪН" АД с. Слънчево общ. Аксаково обл. Варна FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, хемоглобин, сухо мляко и млечни продукти и/или производни продукти
αBG03900002 Търговия с фуражни добавки и премикси "БУЛБАРН" ООД гр. Варна Промишлена зона "Планова" бул. "Трети март"
αBG03929004 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД с. Брестак общ. Вълчи дол FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, хемоглобин, сухо мляко и/или млечни продукти и производни продукти
αBG03929007 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД с. Брестак общ. Вълчи дол FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, хемоглобин, сухо мляко и/или млечни продукти и производни продукти
αBG03920008 Търговия с премикси "СИГМА ПРОВАДИЯ" ООД не задържа фуражите на склад
αBG03916009 Търговия с фуражни добавки "БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. Девня кв. "Повеляново" местност "Под село" УПИ 185006
αBG 03916012 Търговия с фуражни добавки "АЛИФОС БЪЛГАРИЯ " ЕАД гр. Девня Промишлена зона - ЮГ.ПИ 20482.505.351
αBG03920013 Търговия с фуражни добавки " ПЕНДОЗ" ЕООД с. Бозвелийско кв. 66, Стопански двор УПИ IX
αBG 03916010 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "НУР ПИЛЕ" ЕООД гр. Девня Фуражен цех
αBG 03916011 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "НУР ПИЛЕ" ЕООД гр. Девня Фуражен цех
αBG03902414 Търговия с фуражни добавки "БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД с. Тополи Логистичен център "Бон Марин" обл. Варна,
αBG03914815 Търговия с фуражни добавки "ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ" ООД не задържа фуражи на склад
αBG03900016 Търговия с фуражни добавки (изброени в глава 1 на Приложение IV от Регламент (ЕО) № 183/2005) - хранителни добавки "УККО" ООД гр. Варна ЗПЗ, ул. "Перла" № 27
αBG0450020 Търговия с фуражни добавки и премикси "БИОМИКС" ООД гр. Велико Търново ул. Опълченска № 62
αBG0430034 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ФУРАЖ РОСИЦА" EАД гр. Павликени ул. "Тошо Кътев" № 5 обл. Велико Търново 2 Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - сухо мляко, млечни продукти и/или производни продукти
αBG0440035 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "ФУРАЖ РОСИЦА" EАД гр. Павликени ул. "Тошо Кътев" № 5 обл. Велико Търново 2 Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - сухо мляко, млечни продукти и/или производни продукти
αBG0420036 Производство на премикси "ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Велико Търново кв. "Дълга лъка"
αBG0430064 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "НАДЕЖДА - 91" АД гр. Горна Оряховица ул. "Свети Княз Борис І" № 84
αВG0430096 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "МАР - КРАФТ" ООД гр. Павликени кв. 157, УПИ ІІ обл. Велико Търново
αВG0440097 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "МАР - КРАФТ" ООД гр. Павликени кв. 157, УПИ ІІ обл. Велико Търново
αBG0450110 Търговия с фуражни добавки и продукти "ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Велико Търново кв. "Дълга лъка"
αBG0430148 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Велико Търново кв. "Дълга лъка"
αBG0430187 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ПИМЕНС" ЕООД гр. Стражица Стопански двор № 2 1
αBG0440188 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "ПИМЕНС" ЕООД гр. Стражица Стопански двор № 2 1
αBG0430190 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ПРОЛЕТ 57" ЕООД с. Пчелище обл. В. Търново 1
αBG0440191 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "ПРОЛЕТ 57" ЕООД с. Пчелище обл. В. Търново 1
αBG0430197 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "АГРИКО" ЕООД с. Горски Сеновец обл. Велико Търново 1
αBG0440198 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "АГРИКО" ЕООД с. Горски Сеновец обл. Велико Търново 1
αBG04500080 Смесване на мазнини с цел търговия ЕТ "СВЕТОСЛАВ БОЖИНОВ" гр. Велико Търново ул. "Гара Трапезица" № 11 1
αBG04510017 Търговия с фуражни добавки "КОНТИНВЕСТ" ООД гр. Горна Оряховица бул. "Македония" № 66
αBG04502718 Търговия с фуражни добавки "ГРАНИТ-3" ЕООД не задържа на склад
αBG04510019 Търговия с фуражни добавки "ЯНГ ТРЕЙДИНГ" ЕООД гр. Горна Оряховица ул. "Свети Княз Борис I" № 72
αBG05377042 Търговия с фуражни добавки и премикси ЕТ "АПОЛОН - МИХАИЛ ДИМИТРОВ" с. Арчар ул. "Тинтява" № 14 обл. Видин
αBG0690073 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВИАНД" АД – КЛОН гр. Враца ул. "Драган Цанков" № 4
αBG0730194 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ГЪЛЪБОВИ ВЕТ" ООД с. Малки Вършец ул. Оборище № 10 обл. Габрово
αBG0740195 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "ГЪЛЪБОВИ ВЕТ" ООД с. Малки Вършец ул. Оборище № 10 обл. Габрово
αBG0790202 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВИАНД" ЕАД с. Ряховците Стопански двор обл. Габрово
αBG0870169 Търговия с премикси "ФАРМА - СИС" ООД гр. Добрич бул. "25-ти септември ", № 8
αBG0840045 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "ЯЙЦА И ПТИЦИ" АД с. Дончево общ. Добричка обл. Добрич
αBG0830044 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ЯЙЦА И ПТИЦИ" АД с. Дончево общ. Добричка обл. Добрич
αBG0870164 Търговия с премикси "ЛЕКООМ" АД гр. Добрич ул. Цар Петър № 24
αBG 08969321 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "АГРОТАЙМ" ЕООД с. Септемврийци Стопански двор обл. Добрич
αBG0940078 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "ЯЙЦЕПРОМ" АД землището на с. Глухар общ. Кърджали 1
αBG0930079 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ЯЙЦЕПРОМ" АД землището на с. Глухар общ. Кърджали 1
αBG1130027 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "БОНМИКС" ЕООД гр. Ловеч, Северна индустриална зона FM - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, суроватка на прах
αBG1190145 Търговия с фуражни добавки и премикси "ЕЛИТХРАН" ЕООД гр. Ловеч, Северна промишлена зона
αBG1190174 Търговия с фуражни добавки и премикси "БОНМИКС" ЕООД гр. Ловеч Северна индустриална зона
αBG1190185 Търговия с фуражни добавки и премикси ЕТ "СВЕТОСЛАВ ДИСАНСКИ" гр. Троян Кооперативен пазар
αBG11550001 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС" ООД гр. Ловеч ул. "Стара планина" № 59
αBG11565402 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство ЕТ "ПЕТРАНА ВАСИЛЕВА" с. Гумощник общ. Троян обл. Ловеч
αBG11565403 Производство и търговия на комбинирани фуражи предназначени за пазара ЕТ "ПЕТРАНА ВАСИЛЕВА" с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч
αBG1270132 Търговия с премикси "ЛЕКООМ" АД гр. Монтана бул. Трети март № 95
αBG12340205 Производство на пълноценни комбинирани фуражи за нуждите на собственото животновъдно стопанство "БИО ЕНEРДЖИ СЪПЛАЙ" ЕООД гр.Монтана кв."Кошарник" бивш стопански двор
αBG12340206 Производство и търговия на пълноценни комбинирани фуражи за пазара. "БИО ЕНEРДЖИ СЪПЛАЙ" ЕООД гр.Монтана кв."Кошарник" бивш стопански двор
Αbg12340008 Търговия с фуражни добавки изброени в глава 1 на Приложение IV на Регламент (ЕО)№183/2005 за хигиена на фуражите: хранителни добавки от функционалната група: аминокиселини, техните соли и аналози; урея и нейните производни;Зоотехнически добавки - подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната; подобрители на чревната флора; сетивни (сензорни) добавки -каротеноиди и ксантофили. "ПИК-КО ДИСТРИБЮШЛ" ЕООД гр. Монтана, ул. "Никола Вапцаров" № 14
αBG1390005 Търговия с фуражни добавки и премикси "БРАТЯ АНГЕЛОВИ" ООД с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, местност "Блатца"
αBG1320006 Производство на премикси "БРАТЯ АНГЕЛОВИ" ООД с. Бяга, общ. Брацигово местност "Блатца"
αBG1310069 Производител на фуражни добавки предназначени за пазара: 1. “Зоотехнически добавки“: 1.1 подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната; 1.2 стабилизатори на чревната флора; 2. Кокцидиостатици "БИОВЕТ" АД гр. Пещера, ул. Петър Раков № 39, обл. Пазарджик
αBG1390070 Търговия с фуражни добавки и премикси "БИОВЕТ" АД гр. Пещера, ул. Петър Раков № 39, обл. Пазарджик
αBG1320071 Производство на премикси, получени на основата на фуражни добавки, предназначени за пазара, включващи: 1. Хранителни добавки 1.1 витамини, провитамини и химически добре дефинирани субстанции с аналогичен ефект: витамин А и Д; 1.2 съединения на микроелементи: мед и селен; 2. Зоотехнически добавки: 2.1 подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната: всички добавки; 2.2 стабилизатори на чревната флора: всички добавки; 2.3 други зоотехнически добавки; 3. Кокцидиостатици "БИОВЕТ" АД гр. Пещера, ул. Петър Раков № 39, обл. Пазарджик
αBG13440047 Търговия с фуражни добавки и премикси "ТОРОС-14" ЕООД гр. Пазарджик, ул. Д. Дебелянов №76, обл. Пазарджик
αBG14230001 Търговия с фуражни добавки ,,ЕВРОМАКС ТРЕЙД" ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG1590014 Търговия с фуражни добавки и премикси "АТАКОМ" ЕООД гр. Плевен, ул. Георги Кочев № 88 А, склад № 6, обект Г
αBG1530111 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "СИКОН - ГРАНОЛА" ООД с. Одърне обл. Плевен ул. Добри Чинтулов № 26 Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - млекозаместител със суроватка на прах
αBG1540112 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "СИКОН - ГРАНОЛА" ООД с. Одърне ул. Добри Чинтулов № 26 обл. Плевен
αBG1590189 Търговия с фуражни добавки и премикси ЕТ "Д-Р ПЕТЯ КЬОСОВСКА" гр. Кнежа ул. Никола Петков № 8 временно преустановена дейност - до 09.01.2020 г.
αBG1530196 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ХРАНМИКС" ООД гр. Славяново, местност Церовода, птицецентър № 18
αBG15589870 Търговия с премикси "НОРЕКС АГРО" ООД гр. Пордим Фуражен завод
αBG1690018 Търговия с фуражни добавки и премикси ЕТ "АНТОН БОЙЧЕВ И СИН" гр. Пловдив ул. Петко Д. Петков № 42
αBG1690021 Търговия с фуражни добавки, продукти и премикси ЕТ "ВЕТИМПЕКС - СТЕФАН СТОЕВ" гр. Пловдив бул. 6-ти септември № 223
αBG1640139 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство ЕТ "АНДИП 92 - АНДРЕЙ ПАВЛОВ-АНДРЕАНА ПАВЛОВА" гр. Асеновград обл. Пловдив, Момински път, местност "Чалтика"
αBG1630208 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара ЕТ "АНДИП 92 - АНДРЕЙ ПАВЛОВ-АНДРЕАНА ПАВЛОВА" гр. Асеновград обл. Пловдив, Момински път, местност "Чалтика"
αBG1690204 Търговия с фуражни добавки и премикси "МЕДИ - ВЕТ" ООД с. Труд ул. Карловско шосе № 46 А обл. Пловдив
αBG16415014 Търговия с фуражни добавки и премикси ЕТ "НЕДЯЛКО БОРГОДЖИЙСКИ-50" гр. Раковски бул. "Раковски" 108А
αBG16415040 Търговия с фуражни добавки и премикси "АГРОВЕТ" ЕООД гр. Раковски ул. "Петър Богдан" №5А
αBG16419975 Търговия с фуражни добавки и премикси "ЗАМАТО" ООД с. Труд ул. "Карловска" №70 общ. Марица обл. Пловдив
αBG16400076 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВЕТ ПРО КОМЕРС" ООД гр. Пловдив, ул. "Димитър Ризов" № 1, ж.к. "Тракия" бл. 194, вх. Г, магазин № 1
αBG16400078 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВЕТ ПРО КОМЕРС" ООД гр. Пловдив, ж.к. "Тракия" бл.193, вх. "Б", бул. "Освобождение" 93 , магазин №10
αBG16400079 Търговия с фуражни добавки "ВАЛЕНЗА БИОТЕК" ЕООД гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 32а
αBG16400080 Производство на фуражна добавка от категория "зоотехнически добавки", функционална група " стабилизатори на чревната флора" - търговско наименование "ЗООВИТ", състояща се от пет щама млечно кисели бактерии "ЛБ ЛАКТ БАС" ЕООД гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 154 Фуражната добавка е предназначена за износ за държави, които не са членки на Европейския съюз
αBG16400081 Производство на фуражна добавка от категория "хранителни добавки" - висички добавки от групата, предназначена за търговия в Република България "ДОЙЧ" ЕООД гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 133
αBG1730087 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "РОКА - СО" ООД гр. Разград, ул. Черна № 26, Западна промишлена зона 1 Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - суроватка на прах
αBG17740001 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "АГРОТАЙМ" EООД гр. Исперих, обл. Разград, Стопански двор № 2 1 Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - суроватка на прах
αBG17720002 Търговия с фуражни добавки и премикси "ФАРМА - ТИЙМ БГ" ЕООД гр. Разград, ул. "Неофит Рилски" №11
αBG17720003 Производство на фуражна добавка от групата кокцидиостатици и хистомоностатици, изброени в чл.6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1831/2003 - монензин натрий /междинен продукт/ "БИОВЕТ" АД - клон Разград гр. Разград, бул. "Априлско въстание" № 68А
αBG17720004 Търговия с фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на добавки "ДСМ ДЕНИТРАНС" ООД не задържа фуражи на склад
αBG1830023 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ТЕЙКА" ЕООД с. Долна студена, общ. Ценово, обл. Русе 2 Временно преустановена дейност Заповед № 705/ 30.07.2019
αBG18706418 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ВИАНД" ЕАД клон-Борисово с. Борисово, общ. Сливо поле, обл. Русе Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - мляко и/или млечни продукти и производни продукти, топена птича мазнина
αBG18706125 Търговия с премикси "СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК" ООД с. Юделник, обл. Русе
αBG18700037 Производство на комбинирани фуражи предназначени за пазара "УСТРЕМ" ООД гр. Русе, Източна промишлена зона FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, хемоглобин, топени мазнини, сухо мляко, млечни продукти и/или производни продукти
αBG18706943 Производство на комбинирани фуражи предназначени за пазара "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН" АД с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, кръвна плазма, сухо мляко, млечни продукти и/или производни продукти
αBG18706944 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за собственото животновъдно стопанство "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН" АД с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, кръвна плазма, сухо мляко, млечни продукти и/или производни продукти
αBG18706548 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за собственото животновъдно стопанство "СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО ИНВЕСТ" АД с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе, ул. "Русенски път" №1 1 FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно и рибно масло
αBG18700067 Търговия с фуражни добавки и премикси "ПИК-КО" АД гр. Русе, бул. "Трети март"
αBG18710071 Производство и търговия на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "АЛИМЕТ" ООД гр. Бяла, обл. Русе, ул. "Стефан Стамболов" № 86 1
αBG18706091 Производство на: 1. сурово растително масло; 2. мастни киселини чрез преработката на растителни масла и животински мазнини; 3. продукти получени при производството на биодизел; 4. продукти получени при смесване на мазнини - на сурови масла, на рафинирани масла. "АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД гр. Сливо поле, област Русе, бул. "България" №23
αBG187000102 Търговия с фуражни добавки "САФИК-АЛКАН ХИМСНАБ" АД не задържа фуражи на склад
αBG187000112 Търговия с: 1. фуражни добавки; 2. премикси "СТОКС ТРЕИД" АД не задържа фуражи на склад
αBG19758377 Производство на комбинирани фуражи, предназначени само за пазара "ВИАНД" ЕАД - КЛОН СИТОВО с. Ситово ул. "Добруджа" № 1 общ. Ситово обл. Силистра 2 FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - рибно брашно, хемоглобин, рибно масло, топени мазнини
αBG19750007 Производство и търговия на сурово растително масло, предназначено за употреба във фуражи "ЕЛИКА ОЙЛ" ЕООД гр. Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев“ № 32 1
αBG19759009 Производство и търговия на сурово растително масло, предназначено за употреба във фуражи "ЕКОПРОДУКТ" ЕООД с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра, ПИ № 202015 в стопански двор "Малкото равнище" 1
αBG19758817 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за собственото животновъдно стопанство "ЕКОПРОДУКТ" ЕООД с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра, Стопански двор 1 FM - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи с влагане на странични животински продукти и/или производни продукти от категория 3, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009 - рибно брашно
αBG2030049 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ГРАДУС - 3" АД гр. Нова Загора, кв. Индустриален, обл. Сливен 1
αBG2040050 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "ГРАДУС - 3" АД гр. Нова Загора, кв. Индустриален, обл. Сливен 1
αBG2030137 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ХЛ - ТОПМИКС" ООД с. Калояново обл. Сливен 1 Производството на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти от категория 3, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) №1069/2009 - мляко и/или млечни продукти
αBG2090205 Търговия с фуражни добавки, продукти и премикси "ХЛ - ТОПМИКС" ООД с. Калояново обл. Сливен
αBG2140152 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "КОКОИМПЕКС" ООД гр. Смолян местност Табаково обл. Смолян
αBG2230075 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ВИАНД АД – КЛОН" гр. София, Столична община, Район Искър, ул. Пловдивско шосе № 1 2 BP - producer of compound feed От 2014 г. операторът не влага хемоглобин при производството на комбинирани фуражи за непреживни животни. Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти и/или производни продукти - хемоглобин, сухо мляко, млечни продукти и/или производни продукти
αBG2290085 Търговия с фуражни добавки и премикси "ХЮВЕФАРМА" ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG2290120 Търговия с фуражни добавки и премикси "ДЕОРО" ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG2210138 Производство на фуражни добавки "ЛАКТИНА" ООД гр. Банкя кв. Изгрев, София
αBG2290207 Търговия с фуражни добавки, продукти и премикси "НОАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. София ул. Продан Таракчиев № 12, Юрогейт Лоджистик парк
αBG22153201 Търговия с фуражни добавки "БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД с. Казичане ул. "Трети март" № 20
αBG22179902 Търговия с фуражни добавки и премикси "СИНХРОГЕН ФАРМА" ООД гр. София ж. к. Младост 2, бл. 262, партер
αBG22123307 Търговия с фуражни добавки "МЕРКАБА КОРП." ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG22150508 Търговия с фуражни добавки и премикси "ДУАЛ-БУЛ" ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG22118609 Търговия с фуражни добавки и премикси „ВИАНД АД - КЛОН ” гр. София кв. Врана, ул. Пловдивско шосе № 1, фуражен завод „Вианд АД - Клон”
αBG22100011 Търговия с премикси „НЮ ФИЙД КЪМПАНИ” ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG22100012 Търговия с фуражни добавки и премикси „ЗООКОНСУЛТ” ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG22111113 Търговия с фуражни добавки „КОНТИНВЕСТ” ООД не задържа фуражи на склад
αBG22122014 Производство на фуражни добавки от функционална група "Подобрители на смилаемостта на храната" "ВЕМО - 99" ООД гр. София, кв. "Илиянци", бул. "Рожен" № 88
αBG22123318 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВИАНД" ЕАД не задържа фуражи на склад
αBG22150419 Търговия с фуражни добавки: 1. Зоотехнически добавки: 1.1. Подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната 1.2. Стабилизатори на чревната флора 2. Технологични добавки: 2.1. Добавките, които са предмет на точка 2, буква б) – антиоксиданти от приложение І към Регламент (ЕО) № 1831/2003: само добавките с фиксирано максимално съдържание. „ОРИЛИЯ” ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG22111320 Търговия с фуражни добавки, посочени в глава 1 и премикси, изготвени на основата на добавки, посочени в глава 2 на Приложение ІV към Регламент (ЕО) 183/2005 „ВИЛОМИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG2310068 Производство на фуражни добавки "БИОВЕТ" АД гр. Ботевград ул. Индустриална №1 обл. София
αBG2340184 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за нуждите на собственото животновъдно стопанство "ДЖИЕВ" АД гр. Костинброд Промишлена зона
αBG23210047 Търговия с фуражни добавки "ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА Д-Р АНТОВ" ЕООД гр. Елин Пелин ул. Н. Вапцаров, бл. 1, вх. А, ет.1, ап. 2 обл. София
αBG23223448 Търговия с фуражни добавки и премикси "БИОСФЕРА ФАРМ" ЕООД с. Петърч ул. "Христо Ботев" № 1 общ. Костинброд обл. Софийска
αBG2490002 Търговия с фуражни добавки, продукти и премикси "КРИСТА" ЕООД гр. Стара Загора, кв. Индустриален
αBG2430007 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ - КЛОН" ГР. ЧИРПАН НА "ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ГР. СОФИЯ гр. Чирпан, Околовръстен път, обл. Стара Загора 2 FM & BP - producer of compound feed Производство на комбинирани фуражи, съдържащи странични животински продукти сухо мляко, млечни продукти и/или производни продукти (суроватка на прах)
αBG2490037 Търговия с фуражни добавки и премикси "ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Стара Загора ул. Райна Кандева № 65
αBG2430066 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ЗАРА ФУРАЖИ" АД гр. Стара Загора кв. Кольо Ганчев фуражен комплекс край околовръстно шосе
αBG2450159 Търговия с фуражни добавки и премикси "ОЛТЕК БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. Стара Загора кв. Кольо Ганчев - бивша база на Ремонтстрой
αBG24620043 Производство на премикси "ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД - КЛОН ЧИРПАН гр. Чирпан Околовръстен път
αBG24600022 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВЕТ - ТРЕЙД" ООД гр. Страра Загора бул. "Цар Симеон Велики" зад магазин "Зора-Елвира"
αBG24600050 Търговия с фуражни добавки и премикси "ПРОЦЕСА" ЕООД не използва обект за складиране
αBG24600051 Търговия с фуражни добавки и премикси "МИКСА" ЕООД гр. Стара загора, кв. "Голеш"
αBG24600053 Производство и търговия на премикси "КРИСТА" ЕООД гр. Стара Загора кв. "Индустриален"
αBG24600055 Търговия с фуражни добавки и премикси "ЗА ФЕРМАТА" ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG24600056 Търговия с фуражни добавки и премикси "ВИЛОФОС" ЕООД гр. Стара Загора местност "Летище", склад № 8
αBG24600057 Производство и търговия на сурово слънчогледово масло "БИСЕР ОЛИВА" АД гр. Стара Загора кв. "Индустриален"
αBG2690206 Търговия с фуражни добавки, продукти и премикси "ПЛАМЕКС" ООД гр. Хасково бул. Освобождение № 136
αBG26656002 Производство и търговия на топени животински мазнини за влагане в производство на комбинирани фуражи "БРАТЯ КРАЕВИ" ООД гр. Тополовград Стопански двор /ПИ-479/ временно преустановена дейност - до 12.09.2019 г.
αBG26630003 Търговия с премикси "БАЛМИНА" ООД гр. Хасково ул. "Цар Калоян" № 12-18
αBG27100175 Търговия с фуражни добавки, продукти и премикси "ДОНЕВ" ЕООД не задържа фуражи на склад
αBG27970001 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за собствено животновъдно стопанство "ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО" АД гр. Шумен Пети километър
αBG27970002 Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара "ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО" АД гр. Шумен Пети километър
αBG2870091 Търговия с премикси ЕТ "МЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ" гр. Ямбол ул. Клокотница № 99
αBG15585569 Детоксикация на фуражи (зърнени култури, включително царевица) чрез физичен метод "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ЕАД гр. Долна Митрополия, Промишлена зона
αBG2886004 Производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и животински мазнини "ПАПАС ОЛИО" АД гр. Ямбол ул. "Обходен път запад" № 61
αBG 2886005 Производство на комбинирани фуражи за нуждите на пазара "ГЕОМЕКС" ЕООД гр. Ямбол местност Чатал могила
* Abreviations
1. FM - producer of compound feed - authorised compound feed establishments producing, in accordance with Section B of Chapter III of Regulation (EU) № 999/2001, compound feed containing fishmeal or producing, in accordance with point (d) of Section E of Chapter IV of Regulation (EU) № 999/2001, milk replacers containing fishmeal intended for unweaned farmed animals of the ruminant species;
2. DCP/TCP - producer of compound feed - authorised compound feed establishments producing, in accordance with Section B of Chapter III of Regulation (EU) № 999/2001, compound feed containing dicalcium and tricalcium phosphate of animal origin;
3. BP - producer of compound feed - authorised compound feed establishments producing, in accordance with Section B of Chapter III of Regulation (EU) № 999/2001, compound feed containing blood products derived from non-ruminants;
4. PAP - producer of compound feed - authorised compound feed establishments producing, in accordance with point (d) of Section D of Chapter IV of Regulation (EU) № 999/2001, compound feed containing processed animal protein derived from non-ruminants; as well as authorised compound feed establishments producing, in accordance with point 3(b)(ii) of Section E of Chapter V of Regulation (EU) № 999/2001, exclusively compound feed for export from the Union or compound feed for export from the Union and compound feed for aquaculture animals to be placed on the market;
5. INS - producer of compound feed - authorised compound feed establishments producing, in accordance with point (b) of Section F of Chapter IV of Regulation (EU) № 999/2001, compound feed containing processed animal protein derived from farmed insects.