одобрен

Регистър на местните поделения по вероизповедание на територията на Община Самуил - към 05.03.2020г

Уникален идентификатор:  88503fa7-f03b-48fc-82d0-d663ed0b0dd8

Описание:

Регистър на местните поделения по вероизповедание на територията на Община Самуил - към 05.03.2020г

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 08:56:57
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 08:56:57

Регистър на местните поделения по вероизповедание на територията на Община Самуил актуален към 05.03.2020г

Дата Наименование Адрес Забележка/ основание
1 09.05.2019 г. Мюсюлманско настоятелство с.Владимировци ул.Паламарска №9 Заявление с Вх.№ 1889/07.05.2019г.
2 21.06.2019г. Мюсюлманско настоятелство с.Кривица ул.Ивайло № 68 Заявление с Вх.№ 12101/17.05.2019г.
3 21.06.2019г. Мюсюлманско настоятелство с.Хума ул.Гео Милев № 26 Заявление с Вх.№2102/17.05.2019г.
4 21.06.2019г. Мюсюлманско настоятелство с.Ножарово ул.Христо Смирненски № 25 Заявление с Вх.№ 2100/17.05.2019г.
5 05.03.2020г. Мюсюлманско настоятелство с.Здравец ул.Рила № 23 Заявление с Вх.№ 994/28.02.2020г.
6 16.03.2020г. Мюсюлманско настоятелство с.Богданци ул.Кокиче № 1 Заявление с Вх.№ 1337/12.03.2020г.