одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Декември

Уникален идентификатор:  8879b74a-aef5-4228-bc12-29b6da4fbcc5

издадени карти паркиране трайни увреждания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-09 14:22:51
  • Създаден от: OgnyanStefanov
  • Последна промяна: 2020-01-09 14:22:51
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Карта № Име, Презиме и Фамилия Валидност
3 Сребрина Петрова пожизнен
7 Христина Лачева пожизнен
8 Анатоли Кюлджийски пожизнен
9 Иван Стефанов пожизнен
11 Исмет Сюлейманов пожизнен
12 Димитър Антонов пожизнен
13 Димитър Георгиев пожизнен
15 Сава Георгиев пожизнен
21 Стефан Липовски пожизнен
22 Христо Димитров пожизнен
24 Христофор Цонев пожизнен
28 Петко Станчев пожизнен
31 Иван Иванов пожизнен
32 Нина Спасова пожизнен
34 Гено Николов пожизнен
36 Георги Костов пожизнен
41 Стефан Кюлджийски пожизнен
43 Теодора Бориславова пожизнен
44 Снежана Кежева пожизнен
45 Иван Стефанов пожизнен
48 Веселина Петкова пожизнен
55 Сийка Михова пожизнен
57 Веселин Димов пожизнен