одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Уникален идентификатор:  8897a008-ec46-4125-aa0f-183f24a5753b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-30 18:02:58
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-04-30 18:02:58
Няма информация за показване