одобрен

Информация за броя на лицата, потърсили международна закрила през 2018 г.

Уникален идентификатор:  88fd2c74-137d-4756-98a4-5c47fc1cf0e2

Описание:

Информация за броя на лицата, потърсили международна закрила през 2018 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-11 17:14:55
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2019-07-11 17:14:55

Държава

Брой лица потърсили закрила в периода от дата 01/01/2018 до дата 31/12/2018

Общ брой Мъже Жени
Общо Възраст Възраст Възраст
0-13 14-17 18-34 35-64 над 65 Общо 0-13 14-17 18-34 35-64 над 65 Общо 0-13 14-17 18-34 35-64 над 65
ОБЩО: 2536 329 512 1446 238 11 2072 184 470 1264 149 5 464 145 42 182 89 6
1 АЛЖИР 7 1 6 7 1 6 0
2 АФГАНИСТАН 1101 29 351 693 28 1079 21 351 683 24 22 8 10 4
3 БЕЗ ГРАЖДАНСТВО 13 3 1 4 5 10 3 1 3 3 3 1 2
4 ВЕНЕЦУЕЛА 2 2 2 2 0
5 ГРУЗИЯ 1 1 1 1 0
6 ЕГИПЕТ 9 8 1 9 8 1 0
7 ИРАК 635 123 79 355 72 6 434 63 58 268 43 2 201 60 21 87 29 4
8 ИРАН 43 3 2 23 15 36 3 2 20 11 7 3 4
9 ЙЕМЕН 3 1 1 1 2 1 1 1 1
10 КАЗАХСТАН 1 1 0 1 1
11 КАМЕРУН 1 1 1 1 0
12 КИТАЙ 3 3 2 2 1 1
13 КОНГО 2 2 1 1 1 1
14 КОТ Д'ИВОАР 1 1 1 1 0
15 ЛИВАН 3 2 1 3 2 1 0
16 МАКЕДОНИЯ 1 1 1 1 0
17 МАЛИ 2 2 2 2 0
18 МАРОКО 3 1 2 2 1 1 1 1
19 МИАНМАР-БИРМА 5 5 5 5 0
20 НИГЕРИЯ 6 1 1 4 3 3 3 1 1 1
21 ПАКИСТАН 159 4 20 128 7 156 3 19 128 6 3 1 1 1
22 РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ 6 1 3 2 4 1 2 1 2 1 1
23 СИРИЯ 503 161 56 188 94 4 289 86 37 116 48 2 214 75 19 72 46 2
24 СУДАН 1 1 1 1 0
25 ТАДЖИКИСТАН 1 1 1 1 0
26 ТУНИС 2 2 2 2 0
27 ТУРЦИЯ 13 10 3 13 10 3 0
28 УКРАЙНА 9 1 7 1 5 1 3 1 4 4