Автор: Verka Boneva

непроверен

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Уникален идентификатор:  89233651-0285-4195-89e8-75a834080af7

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-04-02 16:11:07
  • Създаден от: РИОСВ Перник
  • Последна промяна: 2019-04-02 16:11:07