одобрен

Регистър на категоризираните обекти в община Ново село

Уникален идентификатор:  896fa32a-1de5-430d-b21b-cf29b19f7194

Описание:

Регистър на категоризираните обекти в населените места на територията на община Ново село.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-07 11:26:43
  • Създаден от: deyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:57:01
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на категоризирани обектите в Община Ново село Регистър на обектите в Община Ново село с актуална категоризация към 03.2015 г.
Община Вх. номер на заявлението Индекс Дата на заявлението Собственик / Фирма на търговското дружество, едноличен търговец или трите имена на физическото лица/ Булстат / ЕИК / ЕГН / ЕНЧ Пощенски код Област Населено място Адрес на седалището Телефони за контакт Лице, извършващо дейност в обекта, /фирма на търговското дружество, едноличния търговец, трите имена на физическото лице/ Булстат / ЕИК / ЕГН / ЕНЧ Пощенски код Област Населено място Адрес на седалището Адрес за кореспонденция Телефон за контакт Факс Електронна поща Лице за контакт Област Населено място Адрес на обекта Телефон Факс Електронна поща Вид Тип Подтип Наименование на обекта Дадена категория Установен капацитет Капацитет закрито Капацитет открито Брой стаи Брой легла Сезонност на обекта Брой заведения за хранене и развлечение в туристическия обект Вид на заведенията N на протокол за издаване на у-е за категория Дата на протокола за издаване на у-е за Категория N на заповедта за издаване на у-е за категория Дата на заповедта N на у-то за категория Дата на издаване на у-ето Срок на действие на у-ето Дата на получаване на у-е Краен срок за получаване на удостоверение Решение за отказ на Категория Дата на реешението Решение за прекратяване на Категорията Дата на решението Забележки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 Ново село АО-17-574 5/7/2009 "Бовипек" ЕООД 200686327 3784 Видин Ново село ул. "Страцин" 11 "Бовипек" ЕООД 200686327 3784 Видин Ново село ул. "Страцин" 11 Ново село 0889101133 Красимира Петрова Паскова - управител Видин Ново село Ново село ЗХР Класически ресторант Ресторант "Чайка" една звезда 50 30 20 целогодишен 1 Ресторант 1 6/16/2009 РД 02-621 7/13/2009 1 7/14/2009 безсрочно 7/14/2009 подновяване на категорията през 2016
6 Ново село АО-17-138 2/18/2013 ПК "СПОЛУКА-96" 105505510 3774 Видин Неговановци ул. "Седма" 2 "ВАЛАМОР" ЕООД 202415506 3778 Видин Флорентин ул. "Осма" 10 Флорентин Валери Дионисиев Георгиев - управител Видин Флорентин Неговановци ЗХР бар-дискотека бар-дискотека "КОРОНА" една звезда 50 50 0 целогодишен 1 бар-дискотека 2 4/2/2013 РД 02-196 4/8/2013 2 4/8/2013 4/8/2019 4/8/2013
2 Ново село АО-17-297 3/21/2013 ПК "СПОЛУКА" 105505510 3774 Видин Неговановци ул. „Седма” № 2 ЕТ „РУМ – СУБ – Павел Цветанов” 202405526 3774 Видин Неговановци ул. „Четвърта” № 66 Неговановци Павел Сенофимов Цветанов - управител Видин Неговановци Неговановци ЗХР Питейно заведение Кафе-аператив "Делфин" една звезда 20 20 0 целогодишен 1 Кафе-аператив 4 4/2/2013 РД 02-197 4/8/2013 3 4/8/2013 4/8/2018 4/8/2013
3 Ново село АО-17-168 2/22/2013 "БРИЗ - 95 - Георги Костадинов" ЕТ 201931498 3778 Видин Флорентин ул. "Дванадесета" №3 "БРИЗ - 95 - Георги Костадинов" ЕТ 201931498 3778 Видин Флорентин ул. "Дванадесета" № 3 Флорентин Георги Спасов Костадинов - управител Видин Флорентин Флорентин ЗХР Пивница Пивница една звезда 20 20 0 целогодишен 1 Пивница 5 5/28/2013 РД 02-393 6/13/2013 4 6/13/2013 6/13/2018 6/13/2013
4 Ново село АО-17-1507 12/6/2013 ПК "СПОЛУКА-96" 105505510 3774 Видин Неговановци ул. "Седма" 2 "БАСТАР БГ" ЕООД 202813428 3778 Видин Флорентин ул. "Шестнадесета" 16 Флорентин Емилиян Георгиев Василев - управител Видин Флорентин Неговановци ЗХР бар-дискотека бар-дискотека "КОРОНА" една звезда 50 50 0 целогодишен 1 бар-дискотека 6 12/17/2013 РД 02-52 2/12/2014 5 2/12/2014 2/12/2019 2/12/2014
5 Ново село АО-17-425 5/10/2014 "БОРГЕО" ООД 201740468 3784 Видин Ново село ул. "Преслав" № 9 "БОРГЕО" ООД 201740468 3784 Видин Ново село ул. "Преслав" № 9 Ново село Георги Иванов Ревалски - управител Видин Ново село Ново село МН Къща за гости Къща за гости две звезди 16 5 16 целогодишен 1 Къща за гости 7 6/20/2014 РД 02-346 7/3/2014 6 7/3/2014 7/3/2019 7/3/2014
7 Ново село АО 17-681 8/13/2015 „Валерия 2002” ЕООД 200519680 3768 Видин Капитановци ул. "Трета" № 27 „Валерия 2002” ЕООД 200519680 3774 Видин Неговановци ул. "Трета" № 27 Капитановци 0885424063 Валери Венциславов Николов Видин Неговановци Неговановци ЗХР Питейно заведение Кафе-аператив една звезда 20 10 10 целогодишен 1 Кафе-аператив 8 10/6/2016 РД 02-455 10/13/2015 7 10/13/2015 10/13/2020 10/13/2015
5 Ново село АО-17-795 9/10/2015 "Елисавета Асенова" ЕТ 201702528 3778 Видин Флорентин ул. "Единадесета" № 2 "Елисавета Асенова" ЕТ 201702528 3778 Видин Флорентин ул. "Единадесета" № 2 Флорентин 0888653903 Елисавета Венциславова Асенова Видин Флорентин Флорентин МН Къща за гости Къща за гости една звезда 10 5 10 целогодишен 1 Къща за гости 9 11/12/2015 РД 02-506 11/12/2015 9 11/12/2015 11/12/2020 11/13/2015