Набор от данни:  Регистър „Общински дълг“

одобрен

Данни „Общински дълг“ към 2019-12-31

Уникален идентификатор:  89774c2d-f661-4f4d-a8e1-f0fc37138ae0

дълг община регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-15 09:59:25
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-05-15 09:59:25
Няма информация за показване