одобрен

Регистър на концесиите в Община Брацигово

Уникален идентификатор:  89f34f9d-14b1-43c2-bb09-dfc69e451412

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 14:39:08
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 14:39:08

Регистър на концесиите в Община Брацигово

Идентификационен номер Решение на ОБС за предоставяне на концесия Заповед на кмета за търг/концесия Предмет на концесията Индивидуализация на обекта на концесия Срок на концесия Дата на сключване и дата на влизане в сила на КД Данни за концесионера Концесионно възнаграждение